Saturday, October 18, 2014

Syeikhul Islam Zakariyya Al-AnsariNama dan pembesaran

Beliau ialah Syeikhul Islam, al-Qadhi al-Qudhah (qadi agung), Zainul ‘Abidin (perhiasan para ‘abid), al-Hafiz (seorang penghafal hadis), Abu Yahya, Zakariyya bin Muhammad bin Ahmad bin Zakariyya al-Ansari as-Sunaiki al-Misri al-Azhari al-Asy’ari asy-Syafi’e.

Dilahirkan di Sunaikah (nama sebuah kampung di Mesir) pada tahun 826 Hijrah. Ada juga pendapat yang mengatakan beliau di lahirkan pada tahun 823 Hijrah dan ada juga mengatakan pada 824 Hijrah tetapi pendapat yang mengatakan pada tahun 826 Hijrah lebih tepat.

Beliau dilahirkan dalam keluarga yang sangat miskin. Diceritakan bahawa beliau sentiasa dalam keadaan kelaparan kerana tidak mempunyai wang untuk membeli makanan. Pada waktu malam beliau keluar untuk mengutip sisa-sisa kulit tembikai kemudian dibasuh lalu beliau memakannya. Begitulah keadaan para ulama dahulu. Kebanyakan mereka dilahirkan dalam keluarga yang miskin tetapi kemiskinan tidak pernah menghalang mereka menuntut ilmu.

Menuntut ilmu

Beliau mula menghafal al-Quran di bawah bimbingan dua orang faqih iaitu Syeikh Muhammad bin Rabi’ dan Syeikh al-Burhan al-Faqusi al-Balbisi.

Kemudian beliau mula menghafal matan-matan ilmiah seperti kitab Umdah al-Ahkam oleh al-Hafiz Abdul Ghani al-Maqdisi dan kitab Mukhtasar al-Tibrizi oleh Abi al-Khair Muzaffar al-Tibrizi.

Pada tahun 841 Hijrah, ketika berumur 15 tahun, beliau bertolak menuju ke Kaherah untuk menuntut di Jami’ al-Azhar. Di sana beliau menamatkan hafalan kitab Mukhtasar at-Tibrizi dan mula menghafal kitab Minhaj at-Thalibin oleh an-Nawawi dalam ilmu fiqh, Alfiyyah Ibnu Malik dalam ilmu nahu, asy-Syatibiyyah dalam ilmu qiraat, Mazumah ar-Rai’yyah oleh al-Zanjani, Minhaj al-Wusul oleh al-Baidhawi dalam ilmu usul fiqh  dan sebahagian daripada kitab Alfiyyah al-Iraqi dalam ilmu mustholah hadis. Beliau tinggal di Kaherah tidak lama dan beliau pulang semula ke kampungnya selepas itu.

Beliau kembali semula ke Kaherah untuk kali kedua untuk menuntut ilmu dengan para ulama di Mesir dalam pelbagai bidang ilmu sehingga beliau menjadi alim dan mahir dalam pelbagai bidang ilmu seperti nahu, bahasa Arab, tafsir, hadis, fiqh, usul fiqh, qiraat, sastera Arab dan lain-lain.

Keahlian dalam bidang ilmu

Keahliah beliau dalam pelbagai bidang ilmu terbukti apabila beliau diamanahkan untuk mengajar di pelbagai madrasah. Malah guru-guru beliau turut memberi keizinan kepada beliau untuk mengajar.

Pada tahun 886 Hijrah, beliau dilantik menjadi Qadhi Qudhah di bawah pemerintahan Raja Mesir iaitu, an-Nasir Muhammad bin Qaitibai dan beliau memegang jawatan tersebut sehingga beliau meninggal dunia. Walaupun sibuk dengan tugas sebagai qadi tetapi tugas tersebut tidak pernah menghalang beliau daripada aktiviti mengajar, mengeluarkan fatwa dan menulis.

Beliau sempat hidup dibawah pemerintahan lima orang raja kerajaan Mamluk Mesir iaitu an-Nasir Muhammad bin Qaitibai, al-Zahir Qansuh, al-Asyraf Jan Bilath, al-‘Adil Thuman Bai dan al-Asyraf al-Ghauri.

Guru-guru beliau

Beliau membaca al-Quran daripada beberapa orang guru, antaranya:

1. Syeikh Riduan bin Muhammad bin Yusuf bin Salamah bin al-Baha’, Abu an-Na’im al-‘Aqbi asy-Syafi’e.

2. Syeikh Soleh bin Amr bin Ruslan ibn al-Qadhi Abu al-Baqa’ Siraj ad-Din al-Bulqini.

3. Syeikh Tahir bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Makin ad-Din, Abu al-Hasan an-Nuwairi al-Maliki.

4. Syeikh Nur ad-Din Ali bin Muhammad bin al-Imam Fakh ad-Din al-Balbisi asy-Syafi’e.

Beliau mengambil ilmu fiqh daripada:

5. Syeikh Ahmad bin Abdullah bin Mufarraj bin Badr ad-Din al-A’zzi asy-Syafi’e.

6. Syeikh Ahmad bin Ali bin Muhammad al-Syihab, Abu al-Fadl al-Kanani al-Asqalani, terkenal dengan nama Ibnu Hajar al-Asqalani.

7. Syeikh Muhammad bin Ismail bin Ahmad bin Yusuf bin al-Syams al-Wana’ie asy-Syafi’e.

8. Syeikh Musa bin Ahmad bin Musa bin Abdullah bin Sulaiman as-Subki al-Qahiri asy-Syafi’ie.

Beliau mengambil ilmu hadis daripada:

10. Syeikh Ibrahim bin Sadaqah bin Ibrahim bin Ismail, Burhan ad-Din Abu Ishaq bin Fath ad-Din al-Maqdisi al-Hanbali.

11. Syeikh Abu Abbas Ahmad bin Rejab bin Tibgha asy-Syafi’e, dikenali dengan nama Ibnu al-Majdi.

12. Syeikh Muhammad bin Ali al-Qayati asy-Syafi’e.

13. Syeikh Muhammad bin Sulaiman bin Mas’ud, Muhyi ad-Din Abu Abdullah al-Kafiji.

14. Syeikh Husain bin Ali bin Yusuf, Badr ad-Din al-Irbili al-Huskafi asy-Syafi’e.

Beliau membaca kepada guru-gurunya kitab Sirah an-Nabawiyyah, Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Musna Imam asy-Syafi’e, Sunan an-Nasa’ie as-Sughra dan Sunan Ibnu Majah.

Kesemua guru-gurunya memberikan ijazah kepada beliau dan disebutkan dalam kitab thabatnya bahawa guru-guru beliau lebih daripada 150 orang.

Imam Zakariyya al-Ansari telah dipakaikan khirqah as-sufiyyah oleh beberapa orang gurunya iaitu :

15. Syeikh Abi Abbas Ahmad bin Ali al-Atkawi.

16. Syeikh Abi Hafs Umar bin Ali an-Nabtini.

17. Syeikh Ahmad bin Ali al-Dimyathi.

Beliau mengambil ilmu tarikat daripada Syeikh Muhammad bin Umar al-Wasithi al-Umri asy-Syafi’e.

Murid-murid beliau

Oleh sebab keilmuan dan kealiman beliau dalam pelbagai jenis ilmu Islam, maka ramailah para ulama yang dating menuntut dengan beliau, di antaranya:

1. Syeikh Abu Bakar bin Muhammad bin Yusuf al-Qari.

2. Syeikh Ahmad bin Ahmad bin Ahmad bin Muhammad, Syeikhul Islam Syihab ad-Din terkenal dengan nama Ibnu Hajar al-Haitami al-Misri al-Makki asy-Syafi’e. Telah dijelaskan biodata beliau dalam posting yang lalu.

3. Syeikh Ahmad bin Ahmad bin Hamzah al-Ramli al-Ansari asy-Syafi’e.

4. Syeikh Ahmad bin Syihabuddin al-Ramli al-Misri asy-Syafi’e. Beliau merupakan murid utama bagi Imam Zakariyya al-Ansari. Beliau berdamping dengan Imam Zakariyya al-Ansari dalam waktu yang sangat lama sehingga beliau diberi kebenaran oleh Imam Zakariyya al-Ansari untuk membetulkan kitab-kitab karangan beliau sewaktu hayatnya dan selepas matinya dan perkara tersebut tidak diizinkan kepada murid beliau yang lain.

5. Syeikh Ahmad bin Muhammad bin Umar bin Abu Bakar, Syihab ad-Din al-Homsi ad-Dimasyqi asy-Syafi’e.

6. Syeikh Syihab ad-Din al-Birlisi al-Misri asy-Syafi’e, terkenal dengan nama ‘Umairah.

7. Syeikh as-Soleh Abdul Wahab bin Zauqa bin Musa asy-Sya’rawai al-Misri asy-Syafi’e.

8. Syeikh Ali bin Ahmad bin Ali bin Abdul Muhaimin bin Hasan bin Ali, Syeikh Nur ad-Din asy-Syafi’e, terkenal dengan nama al-Qarafi.

9. Syeikh Muhammad bin Ahmad bin Mahmud bin al-Farfur ad-Dimasyqi asy-Syafi’e.

10. Syeikh Muhammad bin Salam bin Ali at-Tablawi.

11. Syeikh Muhammad bin Abdullah, Bahauddin al-Misri.

12. Syeikh Yusuf bin Zakariyya, anak kepada Imam Zakariyya al-Ansari.

Penulisan

Beliau telah menghasilkan lebih kurang 89 buah karangan, di antara kitab beliau yang terkenal ialah:

1. Ahkam ad-Dilalah ‘Ala Tahrir ar-Risalah, syarah kepada kitab Risalah al-Qusyairiyyah karya Imam al-Qusyairi.2. Tahrir Tanqih al-Lubab, dalam fiqh mazhab asy-Syafi’e.3. Tuhfah at-Thulab Bi Syarah Tahrir Tanqih al-Lubab, syarah kepada kitab di atas.4. Tuhfah al-Bari ‘Ala Sahih al-Bukhari, syarah kepada kitab Sahih al-Bukhari.5. Hasyiah ‘Ala Tafsir al-Baidhawi, catatan ke atas Tafsir al-Baidhawi.

6. Al-Durar As-Saniyyah Fi Syarah Alfiyah, syarah kepada kitab Alfiyah Ibnu Malik dalam ilmu Nahu.

7. Al-Daqa’iq al-Muhakkamah Fi Syarah Al-Muqaddimah, syarah kepada Muqaddimah al-Jazariyyah dalam ilmu tajwid.

8. Syarah al-Arba’in an-Nawawiyyah.

9. Fath al-Baqi Bi Syarah Alfiyah al-Iraqi, syarah kepada kitab Alfiyah al-Iraqi dalam ilmu Mustholah hadis.10. Fath al-Wahab bi Syarah Minhaj at-Thulab.11. Minhaj al-Thulab, merupakan ringkasan kepada kitab Minhaj at-Thalibin karya Imam an-Nawawi.

Meninggal dunia

Imam Zakariyya al-Ansar meninggal dunia pada bulan Zulkaedah tahun 926 Hijrah ketika berumur 100 tahun. Jenazah beliau disolatkan di Masjid al-Azhar, malah raja juga turut mensolatkan jenazah beliau. Jenazah beliau dikebumikan tidak jauh dari makam Imam asy-Syafi’e. Semoga Allah merahmati Imam Zakariyya al-Ansari. Amin.

Makam Imam Zakariyya Al-Ansari

Sunday, October 5, 2014

Kelebihan orang yang menuntut ilmuDaripada al-Quran

 فَسۡ‍َٔلُوٓاْ أَهۡلَ ٱلذِّكۡرِ إِن كُنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ

Terjemahan :

Maka bertanyalah kamu kepada Ahluzzikri (orang yang mengetahui mengenai kitab Allah) jika kamu tidak mengetahui.

Surah al-Anbiya’ ayat 7

فَلَوۡلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرۡقَةٖ مِّنۡهُمۡ طَآئِفَةٞ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوۡمَهُمۡ إِذَا رَجَعُوٓاْ إِلَيۡهِمۡ لَعَلَّهُمۡ يَحۡذَرُونَ

Terjemahan :

Oleh itu, hendaklah keluar sebahagian sahaja dari tiap-tiap puak di antara mereka, supaya orang-orang (yang tinggal) itu mempelajari secara mendalam ilmu yang dituntut di dalam agama dan supaya mereka dapat mengajar kaumnya (yang keluar berjuang) apabila orang-orang itu kembali kepada mereka; mudah-mudahan mereka dapat berjaga-jaga (dari melakukan larangan Allah).

Surah at-Taubah ayat 122

Daripada hadis Nabi Sallahu‘alaihiwasalam

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا، سَلَكَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

Terjemahan :

“Sesiapa yang menempuhi satu jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan memasukkannya jalan ke syurga.”

Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah, Ahmad, Abu Daud, at-Termizi, Ibnu Majah, ad-Darimi, al-Hakim, al-Baghawi dalam Syarh as-Sunnah, Ibn Abdil Barr dalam Jami’ Bayan al-‘Ilm Wa Fadluhu.

Berkata al-Iraqi : Hadis ini dikeluarkan oleh Muslim daripada hadis Abu Hurairah.

وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَصْنَعُ

Terjemahan :

“Dan sesungguhnya malaikat merendahkan sayapkan bagi penuntut ilmu kerana reda dengan apa yang dilakukan oleh penuntut ilmu tersebut.”

Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, at-Termizi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan al-Baihaqi dalam Syu’ab al-Iman.

Berkata al-Iraqi : Hadis ini dikeluarkan oleh Ahmad, Ibnu Hibban, al-Hakim dan beliau mensahihkannya daripada hadis Safwan bin ‘Asal.

لأَنْ تَغْدُوَ تَتَعَلَّمُ بَابًا مِنَ الْعِلْمِ، خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تُصَلِّيَ مِائَةَ رَكْعَةٍ
Terjemahan :
“Demi Tuhanku, sesungguhnya berpagi-pagi kamu pergi menuntut satu bab daripada ilmu itu lebih baik daripada kamu sembahyang  seratus rakaat.”

Hadis riwayat Ibnu Majah  dan Ibnu Abdil Barr dalam Jami’ Bayan al-‘Ilm Wa Fadluhu.

Kata al-Iraqi : Hadis ini dikeluarkan oleh Ibn Abdil Barr daripada hadis Abu Zarr dan sanadnya tidak kuat dan hadis di sisi Ibnu Majah dengan lafaz yang lain.

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

Terjemahan :

Menuntut ilmu wajib keatas setiap muslim (lelaki dan perempuan).

Hadis riwayat Ibnu Abdil Barr dalam Jami’ Bayan al-‘Ilm Wa Fadluhu, Ibnu Majah, Abu Ya’la, al-‘Uqaili dalam ad-Du’afa’, at-Tabarani dalam al-Ausath, Ibnu ‘Adi dalam al-Kamil, al-Baihaqi dalam Syu’sb al-Iman  dan al-Khatib al-Baghdadi dalam Tarikh Baghdad. 

الْعِلْمُ خَزَائِنُ وَمِفْتَاحُهُ السُّؤَالُ، فَإِنَّهُ يُؤْجَرُ فِيهِ أَرْبَعَةٌ : السَّائِلُ وَالعَالِمُ وَالمُسْتَمِعُ وَالمُحِبُّ لَهُم

Terjemahan :

“Ilmu itu adalah khazanah dan kuncinya adalah bertanya. Maka sesungguhnya diberi pahala di dalamnya (ilmu) itu empat orang : orang yang bertanya, orang alim, orang yang mendengar ilmu dan orang yang cintakan ilmu.”

Hadis riwayat Abu Nu’aim al-Asbahani dalam Hilyah al-Auliya’ dan al-Khatib al-Baghdadi dalam al-Faqih wa Al-Mutafaqqih.

Kata al-Iraqi : Hadis ini diriwayatkan Oleh Abu Nu’aim daripada hadis Ali secara marfu’ dengan sanad yang da’if.

لَا يَنْبَغِي لِلْجَاهِلِ أَنْ يَسْكُتَ عَلَى جَهِلِهِ وَلَا لِلْعَالِمِ أَنْ يَسْكُتَ عَلَى عِلْمِهِ

Terjemahan :

“Tidak harus bagi orang yang jahil untuk berdiam diri atas kejahilannya (yakni tidak belajar) dan tidak harus bagi orang yang alim berdiam atas ilmunya (yakni tidak mengajar).”

Hadis riwayat at-Tabarani dalam Mu’jam al-Ausath, ad-Dailami dalam Musnad al-Firdaus. 

Kata al-Haithami dalam Majma’ az-Zawa’id: “Hadis ini diriwayatkan oleh at-Tabarani dalam al-Ausath dan dalam sanadnya terdapat Muhammad bin Abi Hamid dan telah sepakat (ahli hadis) atas kedaifannya.”

Kata al-Iraqi : Hadis ini dikeluarkan oleh at-Tabari dalam al-Ausath, Ibnu Mardawaih dalam tafsirnya, Ibnu Sunni, Abu Nu’aim dalam Riyadhah al-Muta’alimin daripada hadis Jabir dengan sanad yang daif.

حُضُورُ مَجْلِسِ عَالِمٍ أَفْضَلُ مِنْ صَلاةِ أَلْفِ رَكْعَةٍ ، وَعِيَادَةِ أَلْفِ مَرِيضٍ ، وَشُهُودِ أَلْفِ جَنَازَةٍ ، فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ ؟ فَقَالَ : " وَهَلْ يَنْفَعُ الْقُرْآنُ إِلا بِالْعِلْمِ

Terjemahan :

Menghadiri majlis ilmu lebih baik daripada solat seribu rakaat, mengunjungi seribu orang yang sakit, menziarahi jenazah. Maka berkata seorang sahabat : “Wahai rasulullah, adakah lebih baik daripada membaca al-Quran?” Maka berkata Rasulullah s.a.w. : “Tiada manfaat membaca al-Quran melainkan dengan ilmu.”

Hadis ini dinilai sebagai palsu oleh:

1. Ibnu Jauzi dalam al-Maudhu’at.


2. Al-Syaukani dalam Al-Fawaid Al-Majmu’ah Fi Al-Ahadis Al-Maudhu’ah


3. Al-Mulla Ali al-Qari dalam al-Asrar al-Marfu’ah Fi al-Akhbar al-Maudu’ah dan 
Al-Masnu’ Fi Ma’rifah al-Hadis al-Maudhu' 

4. Al-Sayuthi dalam Al-Lali Al-Masnu’ah Fi Al-Ahadith Al-Maudu’ah 


5. Al-Zahabi dalam Tartib al-Maudu’at dan Talkhis al-Maudhu’at 


6. Ibnu Iraq al-Kanani dalam Tanzih Syari’ah al-Marfu’ah 


7. Al-Iraqi dalam Takhrij Hadis Ihya'

Peringatan : Hadis ini adalah hadis maudhu’ (palsu), maka dilarang menceritakan hadis ini kecuali disertai menerangkan kepalsuannya dan hadis ini tidak dibenarkan untuk beramal walaupun dalam bab fadha’il amal (kelebihan amalan).

مَنْ جَاءَهُ الْمَوْتُ وَهُوَ يَطْلُبُ الْعِلْمَ لِيُحْيِيَ بِهِ الْإِسْلَامَ فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ فِي الْجَنَّةِ دَرَجَةٌ وَاحِدَةٌ

Terjemahan :
“Sesiapa yang mati ketika dia sedang menuntut ilmu untuk menghidupkan agama Islam, maka darjatnya dan darjat para anbiya’ di dalam syurga adalah sama.”

Hadis ini da’if dan diriwayatkan oleh ad-Darimi, at-Tabarani  dalam Mu’jam al-Ausath, Ibn Abdil Barr dalam Jami’ Bayan al-‘Ilm Wa Fadluhu, al-Khatib al-Baghdadi dalam Tarikh Baghdad dan dalam al-Faqih wa al-Mutafaqqih, Ibnu ‘Asakir dalam Tarikh Dimasq.

Kata al-Iraqi : Hadis ini dikeluarkan oleh ad-Darimi dan Ibnu Sunni dalam Riyad al-Muta’alimin daripada hadis al-Hasan, dikatakan beliau al-Hasan bin Ali, dan dikatakan beliau al-Hasan bin Yasar al-Basri secara mursal.


Daripada sahabat, tabi’in dan ulama radiallahu ‘anhum

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عنهما ذللت طالباً فعززت مطلوباً

Terjemahan:

Ibnu ‘Abbas  radiallahu ‘anhuma berkata: “Aku merendah diri ketika menuntut ilmu maka aku dimuliakan ketika diminta mengajarkan ilmu.”

Diriwayatkan oleh al-Dainuri dalam al-Mujalasah Wa Jawahir al-‘Ilm.

قال ابن أبي مليكة رحمه الله ما رأيت مثل ابن عباس إذا رأيته رايت أحسن الناس وجهاً وإذا تكلم فأعرب الناس لساناً وإذا أفتى فأكثر الناس علماً

Terjemahan:

Ibnu Abi Mulaikah (seorang tabi’in) rahimahullah berkata: “Aku tidak pernah melihat seorang pun seperti Ibnu ‘Abbas.  Jika aku melihatnya, aku melihat orang yang paling baik wajahnya. Jika di bercakap maka dia adalah orang yang paling fasih lidahnya. Jika dia berfatwa maka dia adalah orang yang paling alim.”

Dinukilkan oleh Ibnu Abd Rabbuh dalam al-‘Aqd al-Farid.

قال ابن المبارك رحمه الله عجبت لمن لم يطلب العلم كيف تدعوه نفسه إلى مكرمة

Terjemahan

Ibnu al-Mubarak rahimahullah berkata: “Aku hairan dengan orang yang tidak pernah menuntut ilmu. Bagaimana dia boleh mendakwa dirinya mulia?”

Jami’ Bayan al-‘Ilm Wa Fadluh dan Siyar A’lam al-Nubala’

قال أبو الدرداء رضي الله عنه لَأَنْ أَتَعَلَّمَ مَسْأَلَةً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ قِيَامِ ليلة
Terjemahan:

Abu Darda’ radiallahuanhu berkata: “Aku mempelajari satu masalah ilmu itu lebih aku sukai daripada qiyamullail.”

Al-Faqih Wa al-Mutafaqqih

قال عطاء مجلس علم يكفر سبعين مجلساً من مجالس اللهو
Terjemahan

‘Atha’ berkata : “Majlis ilmu itu menghapuskan dosa 70 majlis daripada majlis-majlis yang lalai.”

Qut al-Qulub

قال عمر رضي الله عنه موت ألف عابد قائم الليل صائم النهار أهون من موت عالم بصير بحلال الله وحرامه

Terjemahan:

‘Umar radiallahu ‘anhu berkata: “Kematian seribu ahli ibadah yang berqiamullail dan berpuasa pada siang hari itu lebih ringan daripada matinya seorang alim yang mengetahui perkara yang Allah halalkan dan yang Allah haramkan.”

Zawaid Musnad Harith


قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ طَلَبُ الْعِلْمِ أفضل من النافلة
Terjemahan

Al-Syafi’e radiallahu ‘anhu berkata: “Menuntut ilmu itu lebih baik daripada melakukan ibadah sunat.”


Hilyah al-Auliya’ dan Manaqib al-Syafi’e

Dipetik daripada kitab Ihya' Ulum al-Din karya al-Imam al-Ghazali rahimahullah.


Saturday, October 4, 2014

Kelebihan IlmuDaripada al-Quran

يَرۡفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡعِلۡمَ دَرَجَٰتٖۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٞ 

Terjemahan :

Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama (dari kalangan kamu) beberapa darjat dan (ingatlah), Allah Maha Mendalam PengetahuanNya tentang apa yang kamu lakukan.

(Surah Al-Mujadalah ayat 11)

Kata Saidina Abdullah Bin Abbas Radiallahu ‘anhuma :

“Kelebihan darjat ulama berbanding darjat seorang mukmin adalah 700 darjat dan di antara satu-satu darjat tersebut jaraknya lebih kurang 500 tahun perjalanan.”


قُلۡ هَلۡ يَسۡتَوِي ٱلَّذِينَ يَعۡلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعۡلَمُونَۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُواْ ٱلۡأَلۡبَٰبِ

Terjemahan :

Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang-orang yang dapat mengambil pelajaran dan peringatan hanyalah orang-orang yang berakal sempurna.

(Surah Az-Zumar ayat 9)


إِنَّمَا يَخۡشَى ٱللَّهَ مِنۡ عِبَادِهِ ٱلۡعُلَمَٰٓؤُاْۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ 

Terjemahan :

Sebenarnya yang menaruh bimbang dan takut (melanggar perintah) Allah dari kalangan hamba-hambaNya hanyalah orang-orang yang berilmu. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa, lagi Maha Pengampun.

(Surah Al-Fatir ayat 28) 


وَتِلۡكَ ٱلۡأَمۡثَٰلُ نَضۡرِبُهَا لِلنَّاسِۖ وَمَا يَعۡقِلُهَآ إِلَّا ٱلۡعَٰلِمُونَ 

Terjemahan :

Dan misal-misal perbandingan yang demikian itu Kami kemukakan kepada umat manusia, dan hanya orang-orang yang berilmu yang dapat memahaminya.

(Surah Al-Ankabut ayat 43)

شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ وَأُوْلُواْ ٱلۡعِلۡمِ قَآئِمَۢا بِٱلۡقِسۡطِۚ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ 

Terjemahan :

Allah menerangkan (kepada sekalian makhlukNya dengan dalil-dalil dan bukti), bahawasanya tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang sentiasa mentadbirkan (seluruh alam) dengan keadilan dan malaikat-malaikat serta orang-orang yang berilmu (mengakui dan menegaskan juga yang demikian); tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia; Yang Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana.

(Surah Ali Imran ayat 11)

Daripada hadis Nabi S.A.W

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: العُلَمَاءَ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ

Terjemahan :

“Ulama adalah pewaris para nabi”

Hadis riwayat Ahmad 5/196, Ad-Darimi (349), Abu Daud (3641), At-Termizi (2682), Ibnu Majah (223), At-Tahawi dalam Musykil al-Athar (982), Ibnu Hibban (88) dan At-Thabarani dalam Musnad Asy-Shamain (123).

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أفضل النَّاس الْمُؤمن الْعَالم الَّذِي إِن احْتِيجَ إِلَيْهِ نَفَعَ وَإِن اسْتُغْنِيَ عَنْهُ أَغْنَى نَفْسَهُ

Terjemahan :

“Sebaik-baik manusia ialah seorang mukmin yang alim yang jika orang berkehendak kepadanya maka dia akan memberi manfaat kepada mereka dan jika mereka membiarkannya maka dia tidak berhajat kepada mereka.”

Berkata al-Iraqi : Hadis ini dikeluarkan oleh al-Baihaqi dalam Syu’ib al-Iman secara mauquf kepada Abu Darda’ dengan sanad yang daif dan aku berpendapat sanad hadis ini tidak bersambung.

الإِيمَانُ عُرْيَانٌ وَلِبَاسُهُ التَّقْوَى وَزِينَتُهُ الْحَيَاءُ وَثَمَرَتُهُ الْعِلْمُ
Terjemahan :

“Iman itu kosong (telanjang), pakaiannya takwa, perhiasannya malu dan buahnya (hasilnya) ilmu.”

Berkata al-Iraqi : Hadis ini dikeluarkan oleh al-Hakim dalam Tarikh Naisabur daripada Abu Darda’ dengan sanad yang daif.

أَقْرَبُ النَّاسِ مِنْ دَرَجَةِ النُّبُوَةِ أَهْلُ العِلْمِ وأَهْلُ الجِهَادِ أَمَّا أَهْلُ الْعِلْمِ فَدَلُّوا النَّاسَ عَلَي مَاجَاءَتْ بِهِ الرُسُلُ وَأَمَّا أَهْلُ 

الجِهَادِ فَجَاهَدُوا عَلَى مَاجَاءَتْ بِهِ الْرُسُلُ

Terjemahan :

“Manusia yang paling dekat darjatnya dengan darjat kenabian adalah orang yang berilmu dan orang yang berjihad. Dan adapun orang yang mempunyai ilmu, mereka menunjukkan kepada manusia agama yang dibawa oleh para rasul. Dan adapun orang yang berjihad, mereka berjihad untuk apa yang di bawa oleh para rasul.”

Berkata al-Iraqi : Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Nu’aim dalam Fadl al-‘Alim Al-‘Afif daripada Ibnu ‘Abbas dengan sanad yang daif.

الْعَالِمُ أَمِينُ اللهِ فِي الأَرْضِ

Terjemahan :

“Orang yang alim itu adalah orang yang dipercayai oleh Allah di bumi.”

Berkata al-Iraqi : Hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Abdil Barr dalam Jami’ Bayan Al-‘Ilm Wa Fadluhu (251) daripada hadis Muaz bin Jabal dengan sanad yang daif.

يَشْفَعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَاثَةٌ: الْأَنْبِيَاءُ، ثُمَّ الْعُلَمَاءُ، ثُمَّ الشُّهَدَاءُ
Terjemahan :

“Orang yang dapat memberi manfaat pada hari kiamat ada tiga :  Para anbiya’ kemudian para ulama, kemudian para syuhada’.”

Hadis riwayat Ibnu Majah (4313), al-Bazzar (372), al-‘Uqaili dalam ad-Du’afa’ 3/367, Ibnu ‘Adi dalam al-Kamil 5/1901, al-Khatib dalam Tarikh Baghdad 11/177, Ibnu Abdil Barr dalam Jami’ Bayan al-‘Ilm wa Fadluhu (152).

Berkata al-Iraqi : Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah daripada hadis Uthman bin Affan dengan sanad yang daif.


يَسْتَغْفِرُ لِلْعَالِمِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

Terjemahan :

Seluruh makhluk yang berada di langit dan bumi meminta ampun bagi orang alim.

Hadis riwayat Ahmad 5/196, Ad-Darimi (349), Abu Daud (3641), At-Termizi (2682), Ibnu Majah (223), At-Tahawi dalam Musykil al-Athar (982), Ibnu Hibban (88) dan At-Thabarani dalam Musnad Asy-Shamain (123).

 مِنْ تَفَقَّهَ فِي دِينِ اللَّهِ كَفَاهُ اللَّهُ هَمَّهُ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ

Terjemahan :

"Sesiapa yang menuntut ilmu agama nescaya akan dicukupkan oleh Allah cita-citanya dan akan diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka."

Hadis riwayat al-Khatib al-Baghdadi dalam Tarikh Baghdad 4/51, Ibnu Abdil Barr dalam Jami’ Bayan al-‘Ilm Wa Fadluhu 1/45, al-Hakim dalam Tarikh Naisabur sebagaimana yang dikatan oleh az-Zahabi dalam Mizan al-I’tidal 1/141.

Kata al-Iraqi : Hadis ini diriwayatkan oleh al-Khatib dalam at-Tarikh daripada hadis Abdullah bin Juz’I az-Zabidi dengan sanad yang daif.

فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَى رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِي

Terjemahan :

“Kelebihan orang yang alim atas orang yang abid adalah seperti kelebihanku atas serendah-rendah orang daripada kalangan sahabatku.”

Hadis riwayat at-Termizi (2685), at-Thabarani dalam Mu’jam al-Kabir (7911) dan (7912), Ibn Abdil Barr dalam Jami’ Bayan al-‘Ilm Wa Fadluhu 1/38.

Kata al-Iraqi : Hadis ini dikeluarkan oleh at-Termizi daripada hadis Abi Umamah dan at-Termizi berkata hadis ini Hasan Sahih.

فَضْلُ الْمُؤْمِنِ الْعَالِمِ عَلَى الْمُؤْمِنِ الْعَابِدِ، بِسَبْعِينَ درَجَةً

Terjemahan :

“Kelebihan orang yang mukmin yang alim atas orang mukmin yang abid 70 darjat.”

Berkata al-Iraqi : Hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu ‘Adi daripada Abu Hurairah dengan sanad yang daif dan Abu Ya’la daripada hadis Abdul Barr bin ‘Auf.


بَيْنَ الْعَالِمِ وَالْعَابِدِ مِائَةُ دَرَجَةٍ بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ حَضَرُ الْجَوَادِ الْمُضْمَرِ سَبْعِينَ سَنَةً

Terjemahan :

“Antara orang yang alim dan orang yang abid seratus darjat, antara setiap dua darjat (jarak) perjalanan kuda yang sangat pantas sekira-kira 70 tahun.”

Hadis riwayat Ibn Abdil Barr dalam Jami’ Bayan al-‘Ilm Wa Fadluhu (129), ad-Dailami dalam Musnad al-Firdaus (2161) dan Abu Ya’la dalam Musnad (856).

Berkata al-Iraqi : Diriwayatkan oleh al-Asbahani dalam at-Targhib wa at-Tarhib daripada hadis Ibn Umar daripada ayahnya dengan sanad yang daif dan diriwayatkan oleh penulis kitab Musnad al-Firdaus daripda hadis Abu Hurairah.

يَبْعَثُ اللهُ الْعِبَادَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثمَّ يبْعَثُ الْعُلَمَاءَ ثمَّ يَقُولُ: يَا مَعْشَرَ الْعُلَمَاءِ، إِنِّي لَمْ أَضَعْ عِلْمِي فِيكُمْ إِلَّا لِعِلْمِي بِكُمْ وَلَمْ أَضَعْ عِلْمِي فِيكُمْ لأُعَذِّبُكُمْ، اِذْهَبُوا فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ

Terjemahan :

“Allah membangkitkan orang yang abid pada hari kiamat, kemudian Allah membangkitkan para ulama. Kemudian Allah berfirman : Wahai para ulama’, tidak aku berikan ilmuku kepada kamu melainkan dengan pengetahuanku akan kamu dan tidak aku berikan ilmuku kepada kamu untuk mengazabmu. Pergilah kamu (ke dalam syurga) sesungguhnya aku telah memaafkan kamu.”

Hadis riwayat at-Thabarani dalam Mu’jam al-Ausath (4264).

Kata al-Iraqi : Hadis ini diriwayatkan oleh at-Thabarani daripada hadis Abu Musa al-Asy’ari dengan sanad yang daif.

قِيلَ لَهُ يَا رَسُول الله أَي الْأَعْمَال أَفْضَل فَقَالَ الْعلم بِاللَّه عز وَجل، فَقيل: أَي الْعلم تُرِيدُ؟ قَالَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم: الْعلم بِاللَّه سُبْحَانَهُ، فَقيل لَهُ: نسْأَل عَن الْعَمَل وتجيب عَن الْعلم! فَقَالَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم: إِن قَلِيل الْعَمَل ينفع مَعَ الْعلم بِاللَّه، وَإِن كثير الْعَمَل لَا ينفع مَعَ الْجَهْل بِاللَّه

Terjemahan :

“Seorang sahabat nabi s.a.w berjumpa dengan baginda lalu berkata : Wahai Rasulullah, apakah sebaik-baik amalan? Sabda baginda : Ilmu mengenal Allah Azza Wajalla. Maka sahabat tersebut berkata : Ilmu apa yang engkau mahu? Kata Rasulullah s.a.w : Ilmu mengenal Allah s.w.t. Kata sahabat tersebut : Kami bertanya dari segi amalan, engkau menjawab dari segi ilmu. Maka berkata Rasulullah s.a.w : Sesungguhnya sedikit amalan dengan mengenal Allah itu lebih bermanfaat dan banyak amalan dengan tidak mengenal Allah tidak memberi manfaat.”

Hadis riwayat Ibn Abdil Barr dalam Bayan al-‘Ilm Wa Fadluhu (214).

Kata al-Iraqi : Hadis ini diriwayatkan oleh Ibn Abdil Barr daripada hadis Anas bin Malik dengan sanad yang daif.

Dipetik daripada kitab Sair as-Salikin illa Ibadah Rabb al-'Alamin oleh Syeikh Abdul Samad al-Falimbani Rahimahullah.