Sunday, January 31, 2016

Hadis palsu: Aku adalah khazanah..

كُنْتُ كَنْزًا مَخْفِيًا فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعَرَّفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ لُأَعَرَّفَ

Terjemahan

“Aku adalah khazanah yang tersembunyi. Aku suka untuk dikenali. Maka aku ciptakan makhluk supaya aku dikenali.”

Dan terdapat lafaz-lafaz yang lain yang mempunyai maksud yang sama.

Ulama yang menilai ianya sebagai palsu

1. Ibnu Taimiyyah dalam Ahadith al-Qussas. Beliau berkata:

“Ini bukan daripada perkataan Nabi sallahu ‘alaihi wasallam. Tidak diketahui baginya sanad yang sahih mahupun daif.”

2. Al-Zarkasyi dalam al-Tazkirah Fi al-Ahadith al-Masyhurah.

3. Al-‘Ajluni dalam Kasyf al-Khafa. Beliau berkata:

“Ia terdapat dalam banyak perkataan golongan sufi. Mereka berpegang dengannya dan membina dengan perkataan ini usul (pendapat) mereka.”

4. Muhammad Darwish al-Hut dalam Asna al-Mathalib. Beliau berkata:

“Perkataan ini disebutkan oleh golongan sufi sebagai hadis qudsi disebabkan sikap bermudah-mudah mereka.”

5. Al-Sakhawi dalam al-Maqasid al-Hasanah. Beliau menyebutkan bahawa penilaian Ibnu Taimiyyah dipersetujui oleh guru beliau iaitu Ibnu Hajar al-Asqalani.

6. Ibnu ‘Arraq dalam Tanzih al-Syari’ah al-Marfu’ah.

7. Muhammad Tahir al-Fattani dalam Tazkirah al-Maudhu’at.

8. Al-Sayuthi dalam Tadrib al-Rawi dan al-Durar al-Muntathirah. Beliau berkata dalam al-Tadrib:

“Batil (dan) tidak ada asal baginya.”

9. Syeikh Muhammad Abu Syahbah dalam al-Wasith Fi Ulum wa Mustholah al-Hadis. Beliau berkata:

“Ianya palsu sebagaimana kata Ibnu Taimiyyah.”

10. Mulla ‘Ali al-Qari dalam al-Asrar al-Marfu’ah dan al-Masnu’. Beliau berkata:

“Tetapi makna perkataan tersebut sahih sebagaimana firman Allah:

وَمَا خَلَقۡتُ ٱلۡجِنَّ وَٱلۡإِنسَ إِلَّا لِيَعۡبُدُونِ 

“Dan (ingatlah) Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaKu.

(Beribadat kepada-Ku) yakni mengenali-Ku sebagaimana yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radiallahu ‘anhuma.

Tambahan: Syeikh Abdul Fattah Abu Ghuddah dalam ulasan beliau terhadap kitab al-Masnu’ mengkritik setengah ahli sufi yang menggunakan kasyaf Ibnu ‘Arabi untuk mensahihkan ‘hadis’ ini. Menurut beliau pensahihan melalui kasyaf tidak diterima di sisi ahli hadis.

Wednesday, January 27, 2016

Pengertian hadis, sunnah, khabar dan athar

Hadis: Sesuatu yang disandarkan pada Nabi sallahu ‘alaihi wasallam sama ada perkataan, perbuatan, pengakuan (taqrir), sifat khalqiyyah (rupa bentuk nabi) atau sifat khuluqiyyah (akhlak nabi) atau sesuatu yang disandarkan kepada sahabat atau tabi’in sama ada perkataan atau perbuatan.

Tambahan: Maksud pengakuan di sini adalah persetujuan nabi sallahu 'alaihi wasallam terhadap sesuatu perbuatan sahabat. 


Sunnah: Sesuatu yang disandarkan pada Nabi sallahu ‘alaihi wasallam sama ada perkataan, perbuatan, pengakuan (taqrir), sifat atau sirah.


Ini berdasarkan pendapat sebahagian ahli hadis.

Dan berdasarkan pendapat kebanyakan ulama hadis, sunnah merangkumi sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi’in.

Khabar: Ada tiga pendapat:

1. Sama seperti hadis.

2. Berbeza daripada hadis, hadis adalah sesuatu yang datang (bersumber) daripada nabi, manakala khabar adalah apa yang datang daripada selain nabi.

3. Khabar lebih umum daripada hadis, hadis adalah sesuatu yang datang daripada nabi manakala khabar adalah sesuatu yang datang daripada nabi atau selain daripada nabi.

Athar: Ada dua pendapat:

1. Sama seperti hadis.

2. Berbeza daripada hadis, athar adalah sesuatu yang disandarkan kepada sahabat atau tabi’in sama ada perkataan atau perbuatan.

Rujukan: Al-Madkhal Ila Dirasah ‘Ulum al-Hadis oleh Sayid Abdul Majid al-Ghauri.

Monday, January 11, 2016

Hadis rahsiakan pertunanganأظْهِرُوا النِّكاحَ وأخْفوا الخِطْبَةَ

Terjemahan

“Zahirkan penikahan dan rahsiakan pertunangan.”

Riwayat al-Dailami dalam al-Firdaus daripada Ummu Salamah

Al-Sayuthi dalam Jami’ al-Saghir mengisyaratkan hadis ini daif.

Kata al-Munawi dalam Faidh al-Qadir: “Dalam sanadnya terdapat perawi yang tidak dikenali, tetapi bagi hadis ini penguat yang dapat menguatkannya.”

Dalam lafaz yang lain:

أعلنوا النكاح

Terjemahan

“Iklankan (war-warkan) penikahan."

Riwayat Ahmad, al-Bazzar, al-Thabarani dalam al-Ausath, Ibnu Hibban dan al-Hakim. Disahihkan oleh al-Hakim dan al-Zahabi.

أعلنوا بالنكاح، واجعلوه في المساجد, اضربوا عليه بالدف

Terjemahan

“Iklankan penikahan, jadikannya di masjid-masjid dan pukullah gendang.”

Kata al-‘Ajluni dalam Kasyf al-Khafa: “Diriwayatkan oleh al-Termizi daripada Aisyah dan beliau mendaifkannya. Tetapi bagi hadis tersebut penguat yang dapat menaikannya menjadi hasan li ghairah bahkan sahih.”

Saturday, January 9, 2016

Hati-hati mengkritik orang

رَأْي الْخَطِيب الْبَغْدَادِيّ عَن مُحَمَّد ابْن الْفضل بن الْعَبَّاس يَقُول: "كُنَّا عِنْد عبد الرَّحْمَن بن أبي حَاتِم وَهُوَ إِذن يقْرَأ علينا كتاب (الْجرْح وَالتَّعْدِيل) فَدخل عَلَيْهِ يُوسُف بن الْحُسَيْن الرَّازِيّ فَقَالَ لَهُ: "يَا أَبَا مُحَمَّد مَا هَذَا الَّذِي تقرؤه على النَّاس؟

قَالَ: "كتاب صنفته فِي الْجرْح وَالتَّعْدِيل"، قَالَ: "وَمَا الْجرْح وَالتَّعْدِيل؟ " قَالَ: "أظهر أَحْوَال أهل الْعلم من كَانَ مِنْهُم ثِقَة أَو غير ثِقَة.." فَقَالَ لَهُ يُوسُف بن الْحُسَيْن: "استحييت لَك يَا أَبَا مُحَمَّد، كم من هَؤُلَاءِ الْقَوْم قد حطوا رواحلهم فِي الْجنَّة مُنْذُ مائَة ومائتي سنة وَأَنت تذكرهم وتغتابهم على أَدِيم الأَرْض"، فَبكى عبد الرَّحْمَن وَقَالَ: "يَا أَبَا يَعْقُوب لَو سَمِعت هَذِه الْكَلِمَة قبل تصنيفي هَذَا الْكتاب لما صَنعته".
Terjemahan:

Al-Khatib al-Baghdadi  meriwayatkan daripada Muhammad bin al-Fadl al-‘Abbasi katanya:

“Pernah kami duduk bersama ‘Abdur Rahman Ibn Abi Hatim dan beliau membacakan kepada kami kitab al-Jarh wa al-Taadil. Lalu masuklah kepadanya Yusuf bin al-Husain al-Razi dan berkata kepadanya:

“Ya Abu Muhammad, apakah yang kamu bacakan kepada orang ini?”

Jawab beliau: “Sebuah kitab yang aku susun tentang al-Jarh wa al-Taadil.”

Ia bertanya pula: “Apa itu al-Jarh wa al- Taadil?”

Jawab beliau: “Aku memperjelaskan tentang hal ehwal ahli ilmu, siapa antara mereka yang thiqah atau pun tidak thiqah.”

Lalu Yusuf bin al-Husain berkata kepadanya: “Aku malu untukmu ya Abu Muhammad. Berapa ramai daripada golongan itu yang telah pun duduk diam di dalam syurga sejak 100 dan 200 tahun, sedangkan kamu masih menyebut-nyebut mereka dan mengumpat mereka di atas muka bumi ini?”

Lantas ‘Abdur Rahman pun menangis seraya berkata: “Ya Abu Yaaqub, kalaulah aku dengar kalimah in sebelum aku menyusun kitab ini, nescaya aku tidak akan menyusunnya.”

-al-Kifayah Fi 'Ilm al-Riwayah oleh al-Khatib al-Baghdadi-

Friday, January 8, 2016

Hadis-hadis tentang bersinعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ فَإِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ وَحَمِدَ اللَّهَ كَانَ حَقًّا عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَنْ يَقُولَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ وَأَمَّا التَّثَاؤُبُ فَإِنَّمَا هُوَ مِنْ الشَّيْطَانِ فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَثَاءَبَ ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ

Terjemahan

Daripada Abu Hurairah, daripada Nabi sallahu ‘alaihi wasallam, baginda bersabda:

Sesungguhnya Allah menyukai bersin dan membenci menguap. Apabila seseorang itu bersin maka pujilah Allah. Menjadi tanggungjawab seseorang yang mendengar saudaranya bersin untuk mendoakannya dengan berkata:

يَرْحَمُكَ اللَّهُ

(semoga Allah merahmati kamu).

Adapun menguap, ianya daripada syaitan. Apabila seseorang itu menguap hendaklah dia menahan semampu yang ia boleh. Apabila seseorang itu menguap maka syaitan akan mentertawakannya.”

(Hadis riwayat al-Bukhari)

عَطَسَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلانِ ، فَشَمَّتَ أَحَدَهُمَا وَلَمْ يُشَمِّتِ الآخَرَ ، أَوْ فَسَمَّتَهُ وَلَمْ يُسَمِّتِ الآخَرَ ، فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، عَطَسَ عِنْدَكَ رَجُلانِ ، فَسَمَّتَّ أَحَدَهُمَا وَلَمْ تُسَمِّتِ الآخَرَ ، فَقَالَ : إِنَّ هَذَا حَمِدَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَشَمَّتُّهُ ، وَإِنَّ هَذَا لَمْ يَحْمَدِ اللَّهَ فَلَمْ أُشَمِّتْهُ "

Dua orang lelaki telah bersin di sisi Rasulullah sallahu ‘alaihi wasallam. Rasulullah mendoakan salah seorang lelaki tersebut dan tidak mendoakan lelaki yang lain. Maka seseorang bertanya: “Wahai Rasulullah, dua orang lelaki telah bersin di sisimu. Kamu telah mendoakan salah seorang lelaki tersebut dan tidak mendoakan lelaki yang lain. Rasulullah bersabda: “Sesungguhnya lelaki ini telah memuji Allah (setelah bersin), maka aku mendoakannya. Dan lelaki ini tidak memuji Allah, maka aku tidak mendoakannya.

(Hadis riwayat al-Bukhari) 

إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ أَوْ صَاحِبُهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَإِذَا قَالَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَلْيَقُلْ يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ

Terjemahan

Apabila seseorang itu bersin, maka hendaklah ia memanjatkan pujian kepada Allah (dengan mengucapkan “الْحَمْدُ لِلَّهِ).

Manakala bagi setiap Muslim yang mendengar saudaranya bersin adalah menjadi tanggungjawabnya untuk mendoakannya (mendoakan saudaranya yang bersin) iaitu dengan menyebut

 يَرْحَمُكَ اللهُ (semoga Allah memberi rahmat kepadanya).

Dan jika orang yang bersin mendengar saudaranya menyebutkan يَرْحَمُكَ اللهُ”, maka hendaklah dia mengucapkan “يَهْدِيْكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ (Semoga Allah memberi petunjuk kepadamu dan memperbaiki keadaanmu).”

(Hadis riwayat al-Bukhari)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَطَسَ وَضَعَ يَدَهُ ، أَوْ ثَوْبَهُ عَلَى فِيهِ ، وَخَفَضَ ، أَوْ غَضَّ بِهَا صَوْتَهُ .

Daripada Abu Hurairah radhiyallahu‘anhu, beliau berkata:

Apabila Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam bersin, beliau meletakkan tangannya atau kain bajunya ke mulutnya (untuk menutupnya) sambil memperlahankan suaranya (bunyi bersin).”

(Hadis riwayat Abu Daud)

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا عَطَسَ فَقِيلَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ قَالَ يَرْحَمُنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ وَيَغْفِرُ لَنَا وَلَكُمْ

Dari Nafi radhiyallahu ‘anhu,

Apabila Ibnu Umar (radhiyallahu ‘anhu) bersin dan seseorang mengucapkan:

يَرْحَمُكَ اللهُ

(semoga Allah memberi rahmat kepadanya), maka dia (Ibnu Umar) mengucapkan:

قَالَ يَرْحَمُنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ وَيَغْفِرُ لَنَا وَلَكُمْ

(Semoga Allah memberi rahmat ke atas diri kami dan kamu  dan mengampunkan kamu dan kamu)”.


(Hadis Riwayat Imam Malik)