Wednesday, March 30, 2016

Tidak mengapa membaca al-Quran di kubur


Diriwayatkan daripada Imam Ahmad (bin Hanbal) bahawa beliau berkata:
“Jika kamu masuk ke kawasan perkuburan bacalah ayat kursi dan surah al-Ikhlas sebanyak tiga kali. Kemudia berdoalah: Ya Allah, fadhilatnya (fadhilat ayat al-Quran) untuk ahli kubur.”

Dan diriwayatkan daripada beliau bahawa beliau berkata membaca al-Quran di kubur itu bidaah.
Kemudian beliau sendiri menarik kembali pendapat tersebut.
Diriwayatkan oleh sekumpulan ulama bahawa Imam Ahmad pernah melarang seorang lelaki buta daripada membaca al-Quran di kubur.
Imam Ahmad berkata kepada lelaki tersebut bahawa membaca al-Quran di kubur itu bidaah.
Kemudian Muhammad bin Qudamah al-Jauhari berkata kepada Imam Ahmad:
“Wahai Abu Abdillah (gelaran Imam Ahmad), apa pendapat kamu tentang Mubassyir al-Halabi?”
Imam Ahmad menjawab: “Thiqah (dapat dipercayai).”
Muhammad bin Qudamah berkata: “Telah mengkhabarkan kepadaku oleh Mubassyir daripada ayahnya, ayahnya mewasiatkan agar dibacakan surah al-Fatihah dan surah al-Baqarah setelah dia dikebumikan. Ayahnya berkata bahawa Ibnu Umar turut mewasiatkan perkara tersebut.”
Imam Ahmad berkata: “Kembalilah dan katakan kepada lelaki tersebut agar dia membaca al-Quran (kembali di kubur tersebut).”
Al-Khallal meriwayatkan daripada Abu ‘Ali al-Hasan bin Haitham al-Bazzar, beliau berkata: “Aku pernah melihat Ahmad bin Hanbal sedang solat di belakang seorang lelaki buta yang sedang membaca al-Quran di kubur.”
Diriwayatkan daripada Nabi sallahu ‘alaihi wasallam bahawa baginda bersabda:
“Sesiapa yang masuk ke kawasan perkuburan maka bacalah surah Yasin. Diringankan bagi mereka (azab kubur) ketika itu. Baginya (orang yang membaca surah Yasin tersebut) beberapa kebaikan yang terkandung di dalamnya (surah Yasin).” [1]
Diriwayatkan daripada Nabi sallahu ‘alaihi wasallam:
“Sesiapa yang menziarahi kubur kedua ibu bapanya atau salah seorang daripada mereka, bacalah di sisinya atau kedua mereka surah Yasin, mudah-mudahan diampunkan baginya.” [2]
Tamat nukilan daripada kitab al-Mughni oleh Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah.
________________
[1] Menurut pentahqiq kitab, mereka tidak menjumpai sumber hadis ini. Wallahu a’lam.
[2] Diriwayatkan oleh Ibnu ‘Adi dalam al-Kamil Fi Dhu’afa’ al-Rijal daripada Abu Bakar. Hadis ini menurut Ibnu 'Adi adalah batil kerana dalam sanadnya terdapat Amru bin Ziyad yang dituduh memalsukan hadis. Tetapi menurut al-Sayuthi baginya ada penyokong sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Thabarani dalam al-Ausath dan al-Saghir dengan sanad yang daif daripada Abu Hurairah dengan lafaz: "Sesiapa yang menziarahi kubur ibu bapanya atau salah satu daripadanya setiap hari Jumaat diampunkan dosanya dan ditulis baginya kebaikan."

Tuesday, March 8, 2016

Hadis palsu: Memberitahukan Berita 1 Safar Kepada Yang Lain

مَن بشَّرني بخروجِ صَفَرٍ بشَّرْتُه بالجنةِ

“Sesiapa yang memberi khabar gembira kepadaku tentang keluarnya bulan Safar, aku memberi khabar gembira kepadanya dengan syurga.”

‘Hadis’ ini dihukumkan sebagai palsu atau tiada asalnya oleh:

1. Al-Saghani (w. 650 H) dalam  al-Maudhu’at.

2. Al-Fattani (w. 986 H) dalam Tazkirah al-Maudhu’at.

3. Al-Mulla ‘Ali al-Qari (w. 1014 H) dalam al-Asrar al-Mafru’ah.

4.  Al-‘Ajluni (w. 1162 H) dalam Kasyf al-Khafa’.

5. Al-Syaukani (w. 1250 H) dalam al-Fawaid al-Majmu’ah.

6. Al-Qawuqji (w. 1305 H) dalam al-Lu’lu’ al-Marsu’.

Wednesday, March 2, 2016

Hadis: Doa pada hari Rabu

عَنْ جَابِرٌ ابْنَ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا فِي مَسْجِدِ الْفَتْحِ ثَلَاثًا: يَوْمَ الِاثْنَيْنِ، وَيَوْمَ الثُّلَاثَاءِ، وَيَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ، فَاسْتُجِيبَ لَهُ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ، فَعُرِفَ الْبِشْرُ فِي وَجْهِهِ " قَالَ جَابِرٌ: " فَلَمْ يَنْزِلْ بِي أَمْرٌ مُهِمٌّ غَلِيظٌ، إِلَّا تَوَخَّيْتُ تِلْكَ السَّاعَةَ، فَأَدْعُو فِيهَا فَأَعْرِفُ الْإِجَابَةَ "

Terjemahan

Daripada Jabir bin Abdillah, Nabi sallahu ‘alaihi wasallam berdoa di Masjid al-Fath pada tiga hari: hari Isnin, hari Selasa dan hari Rabu. Dikabulkan doanya pada hari Rabu antara dua solat. Diketahui (makbulnya doa baginda) dengan kegembiraan pada wajahnya.

Jabir berkata: “Tidaklah menimpa padaku sesuatu urusan yang penting melainkan aku berdoa pada masa tersebut. Maka aku berdoa pada waktu tersebut dan aku mengetahui bahawa doa aku dikabulkan.”

Riwayat Ahmad, al-Bazzar, al-Bukhari dalam al-Adab al-Mufrad dan lain-lain.

Kata al-Munziri dalam al-Targhib Wa al-Tarhib: “Diriwayatkan oleh Ahmad, al-Bazzar dan selain mereka berdua dan sanad riwayat Ahmad baik (jayyid).”

Kata al-Haithami dalam Majma’ al-Zawaid: “Diriwayatkan oleh Ahmad dan al-Bazzar. Perawi riwayat Ahmad adalah thiqah.”

Sebahagian ahli hadis mendaifkan hadis ini disebabkan terdapat khilaf tentang status salah seorang perawi hadis ini yang bernama Kathir bin Zaid.

Kata al-Dhiya’ al-Maqdisi dalam al-Sunan wa al-Ahkam: “Dalam sanadnnya terdapat Kathir bin Zaid dan padanya terdapat perbincangan (sama ada diterima atau ditolak periwayatannya).”

Kata Ibnu Taimiyyah dalam Iqtidha’ al-Sirat al-Mustaqim: “Dalam sanadnnya terdapat Kathir bin Zaid dan padanya terdapat perbincangan. Ibnu Ma’in menthiqahkannya suatu ketika dan mendaifkannya pada ketika yang lain.”