Wednesday, September 20, 2017

Hadis Palsu dalam Kitab al-Syifa karangan al-Qadhi 'Iyadh?

- Berdasarkan penomboran hadis Syeikh Abduh Ali Kusyak [pentahqiq kitab al-Syifa], terdapat sekitar 1830 buah hadis dalam kitab ini, termasuk hadis-hadis yang berulang.

- Terdapat sebilangan kecil hadis yang tidak ditemui asalnya oleh al-Hafiz al-Sayuthi dalam kitab Manahil al-Sofa yang mentakhrijkan hadis-hadis kitab al-Syifa. Jika hadis-hadis yang tidak ditemui asalnya oleh al-Hafiz al-Sayuthi ini turut sama tidak ditemui sumbernya oleh ahli hadis yang lain, maka dapat dihukumkannya sebagai 'la asla lahu', seterusnya memberi gambaran wujudnya beberapa hadis-hadis 'la asla lahu' dalam kitab ini.

- Syeikh Abduh Ali Kusyak dalam kajiannya terhadap kitab al-Syifa berpendapat bahawa terdapat hadis-hadis daif dalam kitab ini yang masih boleh diamalkan dalam fadhail a'mal dan al-targhib wa al-tarhib dan ada sebilangan kecil hadis palsu.

- Syeikh Abdullah al-Talidi dalam kitab kitab Ithaf Ahl al-Wafa yang meringkaskan kitab al-Syifa berpendapat terdapat lebih 150 buah hadis-hadis palsu dan 'la asla lahu' dalam kitab ini. Pendapat beliau ini masih terbuka untuk dikaji semula dan hadis-hadis yang beliau hukum palsu pun mungkin masih ada khilaf padanya.

- Contohnya hadis berikut:

ما رأيتُ فَرْجَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قطُّ.

Kata 'Aisyah: "Aku tidak pernah sekali pun melihat kemaluan Rasulullah sallahu 'alaihi wasallam." (Riwayat al-Termizi dalam al-Syamail dan Ibnu Majah)

- Hadis ini dihukumkan sebagai 'la asla lahu' (palsu) oleh Syeikh Abdullah al-Talidi. Istilah 'la asla lahu' kebiasaannya digunakan bagi hadis-hadis yang tidak wujud dalam kitab-kitab hadis primer. Jika istilah ini digunakan bagi hadis musnad, maka yang dimaksud dengan istilah ini ialah hadis tersebut palsu sebagaimana penerangan Syeikh Abdul Fattah Abu Ghuddah dalam mukadimah tahqiq kitab al-Masnu'. Meskipun begitu ahli hadis yang lain seperti al-Hafiz Ibnu Hajar dalam al-Kafi al-Syaf dan al-Hafiz al-Busiri dalam Misbah al-Zujajah sekadar menghukumnya sebagai daif kerana terdapat perawi yang tidak dinamakan di dalam sanadnya. Saya sendiri kehairanan, atas dasar apa Syeikh al-Talidi menghukum palsu hadis ini kerana berdasarkan carian, saya tidak temui mana-mana ahli hadis yang menghukum palsu hadis ini. Wallahu a'lam.

- Jika wujud hadis palsu sekalipun, jumlahnya hanya sedikit jika dibandingkan dengan jumlah keseluruhan hadis-hadis dalam kitab al-Syifa dan sedikit pun tidak mengurangkan keagungan kitab tersebut.

Wallahu a'lam.

Monday, September 18, 2017

Tabaruk Ibnu Hibban dengan kubur Ali al-Ridha

Al-Imam Ibnu Hibban menceritakan dalam kitab al-Thiqat, berkenaan biodata ‘Ali bin Musa bin Ja’far bin Muhammad bin ‘Ali bin al-Hussein bin ‘Ali bin Abi Thalib, yang dikenali sebagai ‘Ali bin Musa al-Ridha:

“Kuburnya terletak di Sanabaz [Tus, Iran], luar kawasan al-Nuqan. Kuburnya dekat dengan kubur al-Rasyid, masyhur diziarahi. Aku menziarahi kuburnya banyak kali. Ketika aku ditimpa kesusahan sewaktu aku tinggal di Tus, aku menziarahi kubur ‘Ali bin Musa al-Ridha, semoga Allah limpahkan selawat ke atas datuknya dan ke atasnya. Aku berdoa kepada Allah supaya dihilangkan kesusahan tersebut. Lalu dihilangkan kesusahan yang menimpaku itu.

Ini sesuatu yang telah aku cuba berkali-kali dan aku mendapatinya mujarab. Semoga Allah mematikan kami dalam kecintaan terhadap al-Mustafa [Rasulullah] dan para ahli baitnya, semoga Allah limpahkan selawat ke atas baginda dan para ahli baitnya semuanya.”

Rujukan:

- Al-Thiqat, Ibnu Hibban, jil. 8, hlm. 457,  c. Dairah al-Ma'arif al-'Uthmaniyyah.

Tuesday, September 12, 2017

Tabaruk anak Imam Ahmad dengan baju bapanya

Al-Imam Ibnu al-Jauzi meriwayatkan dalam Manaqib Imam Ahmad dengan sanadnya daripada Fathimah binti Ahmad bin Hanbal, beliau berkata:

"Telah berlaku kebakaran di rumah saudaraku, Soleh. Dia telah berkahwin dengan wanita daripada keluarga yang kaya-raya. Mereka memberinya persalinan pengantin yang harganya hampir 4000 dinar dan telah dijilat api.

Lalu Soleh berkata: Aku tidak berasa sedih atas apa yang telah hilang daripadaku kecuali pakaian bapaku yang beliau bersolat denganya. Aku bertabaruk dengannya dan aku bersolat dengan memakainya.

Fathimah berkata: Setelah api padam, orang ramai masuk ke dalam rumah dan mendapati pakaian tersebut berada di atas katil. Api telah memakan setiap sesuatu di sekelilingnya dan pakaian tersebut selamat."

Kata pentahqiq kitab, Dr Abdullah bin Abdul Muhsin al-Turki:

"Perbuatan bertabaruk ini merupakan perkara yang tidak dipuji bahkan ia merupakan perbuatan bidaah. Ia boleh jadi salah satu daripada sebab perbuatan syirik jika pelakunya mengharapkan keberkatan daripada pakaian ini dan seumpamanya sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang soleh."

Soleh bin Imam Ahmad bin Hanbal ini merupakan Qadhi di Asbahan, Iran. Imam Ahmad sangat menyanyanginya dan memuliakannya. Al-Hafiz al-Zahabi turut masukkan kisah ini dalam kitab Siyar A'lam al-Nubala' (11/230) tanpa sebarang komentar. Nampaknya pentahqiq kitab berlagak pandai melebihi anak Imam Ahmad dan al-Hafiz al-Zahabi.

Rujukan:

Manaqib Imam Ahmad bin Hanbal, Ibnu al-Jauzi, hlm. 399, c. Dar Hijr.

Friday, September 8, 2017

Sifat penyayang dan simpati Sayyid Abdul Aziz al-Siddiq al-Ghumari


Sebagaimana yang beliau kisahkan sendiri dalam kitab Ta'rif al-Mu'tasi:

"Allah menjadikan dalam hatiku sifat penyayang dan simpati kepada setiap sesuatu yang mempunyai ruh. Aku tidak mampu untuk melihat haiwan disiksa.

Aku juga tidak sampai hati untuk memukul haiwan ketika menunggangnya dan aku tidak akan membiarkan sesiapa pun yang akan memukulnya, bahkan aku membiarkannya berjalan bebas.

Aku tidak mampu melihat haiwan disembelih apatah lagi aku sendiri hendak menyembelihnya.

Aku mempunyai seekor kucing di rumah. Aku sangat berbuat baik terhadapnya sehinggakan aku mengutamakan untuknya daging melebihi diriku sendiri jika ia datang ketika aku sedang makan. Sehinggakan ahli keluargaku merungut akan perbuatanku itu."

رحمة الله تعالى

Rujukan:

Abdul Aziz al-Siddiq al-Ghumari, Ta'rif al-Mu'tasi Bi Ahwal Nafsi, hlm. 74, c. Dar al-Raudhah al-Islamiyyah (2017).

Hadis sahih tentang ayam jantan

1 - إذا سمعتم صياح الديكة فسلوا الله من فضله فإنها رأت ملكا، وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان الرجيم فإنها رأت شيطانا

"Jika kamu semua mendengar kokokan ayam jantan, maka mintalah kepada Allah daripada kelebihanNya kerana ia melihat malaikat [dengan harapan malaikat akan bantu aminkan doa]. Jika kamu mendengar bunyi keldai, maka mohonlah pelindungan Allah daripada syaitan yang direjam, sesungguhnya ia melihat syaitan."

Riwayat al-Bukhari dan Muslim daripada hadis Abu Hurairah.

2 - لا تَسُبوا الدِّيكَ، فَإِنَّهُ يُوقِظُ للصلاةِ

“Jangan kamu mencela ayam jantan, kerana ia mengejutkan kamu untuk solat.”

Riwayat Abu Daud daripada hadis Zaid bin Khalid al-Juhani. Al-Imam al-Nawawi dalam Riyadh al-Salihin menilai sanadnya sahih. Al-Imam al-Nawawi meletakkan satu bab khas tentang makruhnya mencela ayam jantan dalam kitab Riyadh al-Salihin.Hadis: Tiga golongan yang dilaknat

Soalan:

Apa status hadis ini:

Rasulullah SAW bersabda: "Ada tiga macam orang yang terkena laknat Allah SWT iaitu seorang yang membenci kedua ibu bapanya, seseorang yang berusaha menceraikan sepasang suami isteri, kemudian setelah isteri tersebut dicerai ia menggantikannya sebagai suaminya dan seseorang yang berusaha agar orang-orang mukmin saling membenci dan saling mendengki antara sesamanya dengan hasutan-hasutannya". (Hadis Riwayat Ad Dailami)

Jawapan:

ثَلَاثَةٌ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ رَغِبَ عَنْ وَالِدَيْهِ، وَآخَرُ سَعَى فِي تَفْرِيقٍ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ لِيَخَلُفَ عَلَيْهَا بَعْدَهُ، وَآخَرُ سَعَى بِالْأَحَادِيثِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ لِيَتَعَادَوْا وَيَتَبَاغَضُوا

Hadis ini diriwayatkan oleh Ishaq bin Rahuyah dalam al-Musnad daripada hadis 'Umar bin al-Khattab sebagaimana yang al-Hafiz al-Busiri nyatakan dalam kitab Ithaf al-Khiyarah al-Maharah. Al-Hafiz al-Sayuthi dalam al-Jami' al-Kabir sandarkan hadis ini kepada al-Dailami tetapi saya tidak temui hadis ini dalam Musnad al-Firdaus. Wallahu a'lam.

Hadis ini didaifkan oleh al-Hafiz al-Busiri.

Kata al-Hafiz Ibnu Kathir dalam Musnad al-Faruq: "Dalam sanadnya ada perawi yang tidak dinamakan. Tetapi hadis ini berkaitan dengan al-targhib [ancaman daripada melakukan perbuatan dosa], dimaafkan [kalau daif sekalipun]."

Dalam sanadnya juga ada Habib bin Najih, dia adalah majhul [tidak dikenali].

Wallahu a'lam.

Thursday, August 31, 2017

Cipta hadis palsu untuk 'back up' anak

Al-Hakim al-Naisaburi meriwayatkan dalam kitab al-Madkhal Ila Kitab al-Iklil dengan sanadnya sehingga 'Ubaid bin Ishaq al-Dhabi al-Kufi daripada Saif bin 'Umar al-Taimi, beliau berkata:

"Aku berada bersama Sa'ad bin Tharif, lalu datang anaknya dari sekolah [dalam keadaan menangis].

Sa'ad lalu bertanya: Kenapa denganmu?

Anaknya menjawab: Guru telah memukulku.

Sa'ad lantas berkata: Aku akan memalukan mereka hari ini. Telah menceritakan kepadaku Ikrimah daripada Ibnu 'Abbas, beliau berkata: Nabi sallahu 'alaihi wasallam bersabda: Orang yang paling teruk di kalangan kamu adalah guru-guru anak kamu. Mereka yang paling sedikit rasa belas kasihannya kepada anak yatim dan mereka yang paling kasar terhadap orang-orang miskin.”

Kisah ini masyhur disebutkan dalam kitab-kitab Mustholah Hadis apabila membicarakan tentang golongan pemalsu hadis.

Bukan sahaja Sa’ad bin Tharif sahaja perawi yang bermasalah malah dua perawi sebelumnya iaitu Saif bin ‘Umar dan ‘Ubaid bin Ishaq juga adalah perawi yang bermasalah. Boleh jadi salah seorang daripada mereka bertiga yang memalsukan hadis ini.

Ibnu ‘Adi dalam al-Kamil juga teragak-agak dalam menentukan pemalsu hadis ini meskipun pada tempat yang lain beliau berpendapat Sa’ad bin Tharif yang memalsukannya kerana dia perawi yang paling bermasalah di antara ketiga-tiganya.

Tuesday, August 29, 2017

Hadis palsu dalam kitab Ibnu Qayyim al-Jauziyyah

Ibnu Qayyim berkata dalam kitab Ijtima’ al-Juyush al-Islamiyyah:

وَفِي قِصَّةِ وَفَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: " إِذَا أَنَا مِتُّ فَغَسِّلْنِي أَنْتَ وَابْنُ عَبَّاسٍ يَصُبُّ الْمَاءَ وَجِبْرِيلُ ثَالِثُكُمَا وَكَفِّنِّي فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ جُدُدٍ وَضَعُونِي فِي الْمَسْجِدِ فَإِنَّ أَوَّلَ مَنْ يُصَلِّي عَلَيَّ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ فَوْقِ عَرْشِهِ

“Dalam kisah kewafatan Nabi sallahu ‘alaihi wasallam, [diriwayatkan] daripada hadis Jabir radiallahu ‘anhu, Nabi sallahu ‘alaihi wasallam bersabda kepada ‘Ali radiallahu ‘anhu, “Jika aku wafat, maka engkaulah yang akan memandikanku, Ibnu ‘Abbas yang akan menuangkan air, dan Jibril yang ketiga yang [akan membantu] kedua kamu. Kafankanlah aku dengan tiga helai kain baru. Letakkanlah aku dalam masjid kerana sesungguhnya yang pertama sekali yang akan mensolatkan aku adalah Tuhan daripada atas ‘Arasy-Nya.”

Hadis ini dimuatkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya tanpa menjelaskan kepalsuannya sehingga pentahqiq kitab mengatakan bahawa ini sesuatu yang ganjil daripada orang seperti beliau.

Hadis ini diriwayatkan secara panjang lebar oleh Abu Nu’aim dalam al-Hilyah dan daripada jalurnya diriwayatkan oleh Ibnu Qudamah dalam kitab Ithbat Sifah al-‘Ulum daripada jalur perawi Abdul Mun’im bin Idris bin Sinan daripada bapanya [Idris bin Sinan] daripada Wahab bin Munabbih daripada Jabir dan Ibnu ‘Abbas.

Al-Zahabi berkata dalam kitab al-‘Uluw, “Hadis ini palsu. Aku merasakan ia daripada pendustaan Abdul Mun’im. Sesungguhnya aku meriwayatkannya untuk menyingkap kepalsuannya.”

Hadis ini juga dinilai palsu oleh Ibnu al-Jauzi dalam al-Maudhu’at.

Hadis palsu dalam kitab Wahabi

Syeikh Abdul Rahman bin Hasan Aali al-Syeikh – cucu Muhammad bin Abdul Wahab – menyebutkan dalam kitab beliau, Fath al-Majid Syarah Kitab al-Tauhid[1] sebuah riwayat daripada hadis Abu Sa’id al-Khudri secara marfu’:

أن عيسى أسلمته أمه إلى الكتاب ليعلمه. فقال له المعلم: اكتب بسم الله. فقال عيسى: أتدري ما الله؟ الله إله الآلهة

“Sesungguhnya ibu ‘Isa menghantarnya ke sekolah untuk mengajarkannya. Seorang guru berkata kepada ‘Isa: Tulislah Bismillah. Lantas ‘Isa menjawab: Tahukah kamu apa itu Allah? Allah adalah Tuhan segala tuhan-tuhan [yang palsu].”

Hadis ini disebutkan tanpa dinyatakan kepalsuannya.

Hadis ini diriwayatkan oleh al-Thabari dalam Tafsirnya, Ibnu ‘Adi dalam al-Kamil dan lain-lain daripada jalur perawi Ismail bin ‘Ayash daripada Isma’il bin Yahya daripada hadis Abu Sa’id al-Khudri.

Ibnu Taimiyyah berkata dalam Majmu’ah al-Rasail Wa al-Masail[2]: “Ismail bin Yahya ini, dikatakan dia adalah al-Taimi, orang Kufah, terkenal sebagai seorang yang suka berdusta. Riwayat Ismail bin ‘Ayash daripada selain orang Syam tidak boleh dibuat hujjah, bahkan daif...”

Hadis ini dinilai sebagai palsu oleh Syeikh Abu Ishaq al-Huwaini dalam al-Nafilah Fi al-Ahadith al-Dha’ifah Wa al-Bathilah [hadis no. 128].

____________

[1] Abdul Rahman bin Hasan Aali al-Syeikh, Fath al-Majid Syarah Kitab al-Tauhid, hlm. 21, c. Muassasah Qurtubah.

[2] Ibnu Taimiyyah, Majmu’ah al-Rasail Wa al-Masail, jil. 3, hlm. 51, c. Lajnah al-Turath al-‘Arabi.


Sunday, August 27, 2017

Kitab Zawaid

Kitab Zawaid adalah satu jenis penulisan dalam bidang hadis, di mana dalamnya para penulis kitab zawaid mengumpulkan hadis-hadis tambahan dalam sesebuah kitab atau sejumlah kitab hadis, atas nisbah kepada sejumlah kitab hadis yang telah dikarang sebelumnya.

Terdapat banyak kitab-kitab Zawaid yang telah ditulis sepanjang zaman. Saya akan sebutkan beberapa buah sahaja kitab Zawaid yang terkenal.

1. Majma' al-Zawaid Wa Manba' al-Fawaid karangan al-Hafiz al-Haithami (m. 807H).


Al-Hafiz al-Haithami layak digelar sebagai Syeikh al-Zawaid kerana beliau antara yang terbanyak menghasilkan kitab-kitab Zawaid. Sahabat dan guru beliau iaitu al-Hafiz al-'Iraqilah yang melatih dan mengarahkan beliau menghasilkan kitab-kitab Zawaid ini.

Sebelum menyusun kitab Majma' al-Zawaid, al-Haithami menyusun kitab-kitab Zawaid berikut:

a. Ghayah al-Maqsad Fi Zawaid al-Musnad. Dikumpulkan di dalamnya hadis-hadis tambahan yang hanya ada dalam Musnad Ahmad yang tidak ada dalam Kutub al-Sittah.


b. Al-Maqsad al-Ali Fi Zawaid Abi Ya'la al-Musili. Dikumpulkan di dalamnya hadis-hadis tambahan yang hanya ada dalam Musnad Abu Ya'la yang tidak ada dalam Kutub al-Sittah.


 c. Kasyf al-Astar 'An Zawaid al-Bazzar. Dikumpulkan di dalamnya hadis-hadis tambahan yang hanya ada dalam Musnad al-Bazzar yang tidak ada dalam Kutub al-Sittah.


d. Al-Badr al-Munir Fi Zawaid al-Mu'jam al-Kabir. Dikumpulkan di dalamnya hadis-hadis tambahan yang hanya ada dalam Mu'jam al-Kabir karangan al-Thabarani yang tidak ada dalam Kutub al-Sittah.

e. Majma' al-Bahrain Fi Zawaid al-Mu'jamain. Dikumpulkan di dalamnya hadis-hadis tambahan yang hanya ada dalam Mu'jam al-Ausath dan Mu'jam al-Saghir karangan al-Thabarani yang tidak ada dalam Kutub al-Sittah.


Setelah itu beliau mengumpulkan hadis-hadis daripada kelima-lima kitab Zawaid yang disebutkan di atas, dibuangkan sanad-sanadnya dan dikumpulkan dalam satu kitab yang diberi nama Majma' al-Zawaid Wa Manba' al-Fawaid. Kitab ini disusun berdasarkan bab-bab (Bab Iman, Ilmu, Thaharah, Solat dan lain-lain) dan beliau akan memberi ulasan tentang status perawi yang berada dalam sanad. Terdapat 18776 buah hadis dalam kitab ini. Kitab ini sangat-sangat penting untuk dimiliki oleh peminat ilmu hadis kerana terdapat ulasan-ulasan penting al-Hafiz al-Haithami.

2. Mawarid al-Zam'an Ila Zawaid Ibn Hibban karangan al-Haithami. Dikumpulkan di dalamnya hadis-hadis tambahan yang hanya ada dalam Sahih Ibnu Hibban yang tidak ada dalam Sahih al-Bukhari dan Sahih Muslim. Terdapat 2647 buah hadis dalam kitab ini.


3. Bughyah al-Ba'ith 'An Zawaid Musnad al-Harith juga karangan al-Haithami. Dikumpulkan di dalamnya hadis-hadis tambahan yang hanya ada dalam Musnad al-Harith bin Abu Usamah (m. 282H) yang tidak ada dalam Kutub al-Sittah. Terdapat 1136 buah hadis dalam kitab ini.


4. Al-Misbah al-Zujajah Fi Zawaid Ibnu Majah karangan al-Hafiz Syihabbudin al-Busiri (m. 840H). Kitab ini mengumpulkan di dalamnya hadis-hadis tambahan yang hanya ada dalam Sunan Ibnu Majah yang tidak ada dalam Kutub al-Khamsah iaitu Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan al-Termizi dan Sunan al-Nasaie. Terdapat 509 buah hadis dalam kitab ini. Kitab ini penting bagi sesiapa yang ingin mengetahui status hadis-hadis yang terdapat dalam Sunan Ibnu Majah kerana al-Hafiz al-Busiri akan memberi ulasan tentang kesahihan dan kedaifan sanad-sanadnya.


5. Ithaf al-Khiyarah al-Maharah Bi Zawaid al-Masanid al-'Asyarah juga karangan al-Hafiz al-Busiri. Beliau mengumpulkan hadis-hadis tambahan yang ada dalam kitab Masanid kepada hadis-hadis dalam Kutub al-Sittah. Kitab-kitab Masanid tersebut ialah:

a. Musnad Abu Daud al-Tayalisi.

b. Musnad al-Humadi.

c. Musnad Musaddad bin Musarhad.

d. Musnad Ibnu Abi Syaibah.

e. Musnad Ishaq bin Rahuyah.

f. Musnad Muhammad bin Yahya bin Abu ‘Umar al-’Adani.

g. Musnad Ahmad bin Mani’ al-Baghawi al-‘Asom.

h. Musnad ‘Abd bin Humad al-Kasyi.

i. Musnad al-Harith bin Abu ‘Usamah.

j. Al-Musnad al-Kabir karangan Abu Ya’la al-Musili.


Kitab ini mengandungi sebanyak 10300 buah hadis dan terdapat ulasan-ulasan al-Hafiz al-Busiri berkaitan sanad.

Kitab ini juga telah diringkaskan oleh beliau sendiri selepas beliau membuang sanad-sanadnya dan menamakannya sebagai Mukhtasar Ithaf al-Khairah al-Maharah Bi Zawaid al-Masanid al-'Asyarah.


 6. Al-Mathalib al-‘Aliyah Bi Zawaid al-Masanid al-Thamaniyyah karangan al-Hafiz Ibnu Hajar al-‘Asqalani  (m. 852H)

Terkandung di dalamnya hadis-hadis tambahan bagi kitab lapan Masanid kepada hadis-hadis yang terkandung dalam Kutub al-Sittah dan Musnad Ahmad. Lapan Masanid tersebut ialah:

a. Musnad Abu Daud al-Tayalisi.

b. Musnad al-Humadi.

c. Musnad Musaddad bin Musarhad.

d. Musnad Ibnu Abi Syaibah.

e. Musnad Muhammad bin Yahya bin Abu ‘Umar al-’Adani.

f. Musnad Ahmad bin Mani’ al-Baghawi al-‘Asom.

g. Musnad ‘Abd bin Humad al-Kasyi.

h. Musnad al-Harith bin Abu ‘Usamah.

Al-Hafiz Ibnu Hajar juga menambah hadis-hadis tambahan daripada Musnad Ishaq bin Rahuyah dan Musnad Abi Ya’la al-Kubra. Musnad Ishaq bin Rahuyah ini tidak ditemui melainkan sebahagiannya sahaja dan Musnad Abu Ya’la al-Kubra terkumpul padanya hadis-hadis tambahan yang tidak disebutkan oleh al-Haithami dalam kitabnya Majma’ al-Zawaid kerana beliau menggunakan Musnad Abu Ya’la al-Sughra. Kitab ini mengandungi sebanyak 4627 buah hadis.

Perbahasan yang terkandung dalam kitah Ithaf dan al-Mathalib adalah perbahasan yang sama melainkan kitab-kitab yang ditambah di dalamnya iaitu al-Hafiz Ibnu Hajar menambah satu lagi kitab di dalamnya iaitu Musnad Ahmad.

Saturday, August 26, 2017

Hadis palsu: Kelebihan puasa setiap hari bagi 10 hari awal bulan Zulhijjah


Matan hadis tersebut dalam bahasa Arab:

اليوم الذي غفر الله فيه لآدم عليه السلام أول يوم من ذي الحجة ، من صام ذلك اليوم غفر الله له كل ذنب، واليوم الثاني استجاب الله فيه دعاء يونس عليه السلام فأخرجه من بطن الحوت، من صام ذلك اليوم كمن عبد الله تعالى سنة لم يعص الله في عبادته طرفة عين، واليوم الثالث اليوم الذي استجاب الله فيه دعاء زكريا عليه السلام، من صام ذلك اليوم استجاب الله دعاءه، واليوم الرابع اليوم الذي ولد فيه عيسى عليه السلام، من صام ذلك اليوم نفى الله عنه البأس والفقر، فكان يوم القيامة مع السفرة البررة الكرام، واليوم الخامس اليوم الذي وُلد فيه موسى عليه السلام، من صام ذلك اليوم برئ من النفاق وأمن من عذاب القبر، واليوم السادس اليوم الذي فتح الله تعالى لنبيه فيه الخير، من صامه ينظر الله إليه برحمته فلا يُعذَّب بعده أبدًا، واليوم السابع اليوم الذي تُغلق فيه أبواب جهنم ولا تفتح حتى تمضي أيام العشر، من صام فيه أغلق الله عليه ثلاثين بابًا من العسر، وفتح له ثلاثين بابًا من اليسر، واليوم الثامن اليوم الذي يسمى يوم التروية من صامه أُعطي من الأجر ما لا يعلمه إلا الله تعالى، واليوم التاسع اليوم الذي هو يوم عرفة، من صامه كان كفارة لسنة ماضية وسنة مستقبلة، وهو اليوم الذي أُنزل فيه: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِينًا ، واليوم العاشر هو اليوم الأضحى من قرّب قربانًا فيه فبأول قطرة قطرت من دمه غفر الله له ذنوبه وذنوب عياله، ومن أطعم فيه مؤمنًا أو تصدق فيه بصدقة بعثه الله تعالى يوم القيامة آمنًا، ويكون ميزانه أثقل من جبل أحد.

'Hadis' ini disebutkan oleh al-Khubawi dalam Durrah al-Nasihin.

Menurut Dr Ahmad Lutfi Fadlullah dalam tesis PhD beliau, Takhrij Hadis Durrah al-Nasihin, hadis dengan lafaz dan kandungan makna seperti ini belum dapat dikesan, namun ciri-ciri dan tanda-tanda palsu jelas sekali. Antaranya adalah pahala yang dijanjikan terlalu besar bila dibandingkan dengan amalan itu sendiri.

Kedua, keteperincian pahala yang dijanjikan, padahal Rasulullah sallahu 'alaihi wasallam amat jarang memperincikan pahala suatu amalan. Hal ini menunjukkan bahawa ini bukan bahasa Rasulullah sallahu 'alaihi wasallam.

Ketiga, ia tidak dapat dikesan dalam mana-mana kitab hadis, baik yang muktabar mahupun kurang muktabar. Ini menunjukkan bahawa hadis ini tidak mempunyai sumber atau asal.

Diriwayatkan dalam Sahih al-Bukhari daripada hadis Ibnu 'Abbas:

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: مَا العَمَلُ فِي أَيَّامٍ أَفْضَلَ مِنْهَا فِي هَذِهِ؟ قَالُوا: وَلاَ الجِهَادُ؟ قَالَ: «وَلاَ الجِهَادُ، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ

Nabi sallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak ada suatu hari pun di mana amalan pada hari itu lebih dicintai oleh Allah melebihi [amalan di] hari-hari ini [sepuluh hari pertama daripada bulan Zulhijjah].

Para sahabat bertanya : "Tidak juga jihad fi sabilillah?"

Baginda menjawab : "Tidak juga jihad fi sabilillah, kecuali orang yang keluar (berjihad) sehingga membahayakan jiwa dan hartanya, kemudian dia tidak kembali dengan sesuatu apapun [daripada jiwa dan hartanya]”.

Thursday, August 24, 2017

Al-Hafiz al-Barqani: Terlalu cintakan hadis

- Mungkin tak ramai yang pernah mendengar nama al-Barqani (336H-425H), tetapi beliau adalah salah seorang murid kanan al-Daraqutni (306H-385H) dan pewaris ilmu gurunya. Beliaulah yang menyalin kitab al-'Ilal yang al-Daraqutni imla'kan daripada hafalannya.

- Beliau adalah guru kepada ulama dan ahli hadis terkenal seperti al-Baihaqi, al-Khatib al-Baghdadi, Abu Ishaq al-Syirazi dan lain-lain. Antara ketawadhukannya ialah beliau turut meriwayatkan hadis daripada muridnya sendiri, al-Khatib al-Baghdadi.

- Beliau mengumpulkan jawapan bagi soalan-soalan perihal perawi dan ‘ilal hadis yang beliau ajukan kepada gurunya, al-Daraqrutni yang sekarang dicetak dengan tajuk ‘Sualat Abi Bakr al-Barqani Li al-Daraqutni’.

- Beliau sebagaimana gurunya al-Daraqutni, bermazhab al-Syafi’e.

- Al-Khatib al-Baghdadi pernah memuji gurunya dengan berkata, “Beliau seorang yang thiqah, warak, seorang yang mantap [keilmuan dan hafazannya] dan tepat pemahamannya. Aku tidak pernah melihat di kalangan guru-guruku seorang yang lebih mantap daripadanya. Seorang hafiz al-Quran dan arif dalam ilmu fiqh.”

- Beliau tidak pernah berhenti menulis sehinggalah meninggal dunia.

- Abu al-Qasim al-Azhari berkata, “Al-Barqani adalah seorang imam. Jika beliau mati nescaya hilanglah ilmu ini [ilmu hadis].”

- Muhammad bin Yahya al-Kirmani pernah berkata, “Aku tidak pernah melihat ahli hadis yang lebih banyak beribadat daripada al-Barqani.”

- Ahmad bin Ghanim berkata, “Aku pernah menjemput al-Barqani daripada rumahnya. Bersama-samanya terdapat 63 buah keranjang dan kotak yang setiap satunya penuh dengan kitab.”

- Al-Barqani pernah berkata, “Aku masuk ke Isfarayin [Iran] dan bersama-samaku ada tiga puluh dinar dan satu dirham. Duit dinarku telah hilang dan hanya tinggal duit dirham. Aku gunakan duit dirham tersebut untuk bayar kepada tukang roti. Setiap hari aku akan ambil dua keping roti daripadanya. Aku menyalin sejuzuk kitab hadis daripada Bisyr bin Ahmad al-Isfarayini sehingga tamat pada waktu petang [pada setiap hari]. Aku menyalin tiga puluh juzuk kitab hadis [selama tiga puluh hari] sehingga habis duitku yang berada pada tukang roti lalu aku beredar.” Kata al-Zahabi, “Murah betul harga roti [ketika itu].”  

- Al-Khatib al-Baghdadi bercerita, “Beliau seorang yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu dan mempunyai semangat yang tinggi. Aku pernah mendengar beliau berkata kepada seorang ahli fiqh yang terkenal dengan kesolehan, “Tolonglah berdoa kepada Allah agar Dia menghilangkan daripada hatiku keinginan terhadap hadis. Sesungguhnya kecintaanku terhadapnya telah memenuhi hatiku. Tidak ada lain dalam tumpuanku siang dan malam melainkan untuknya.”  

رحمه الله تعالى

Rujukan:

Al-Zahabi, Siyar A’lam al-Nubala’, jil. 17, hlm. 464, c. Muassasah al-Risalah.

Tuesday, August 22, 2017

Hadis palsu: Kelebihan halbaHadis Pertama

لَوْ تَعْلَمُ أُمَّتِي مَا لَهَا فِي الْحَلَبَةَ لَاشْتَرَوْهَا وَلَوْ بِوَزْنِهَا ذَهَب

“Kalaulah umatku mengetahui apa [kebaikan] yang ada pada halba, nescaya mereka akan membelinya walaupun dengan kadaran [harga] emas.”

Hadis ini diriwayatkan daripada hadis Aisyah dan hadis Mu’az bin Jabal.

Hadis ‘Aisyah diriwayatkan oleh Ibnu ‘Adi (m. 365 H) dalam al-Kamil Fi Dhu’afa’ al-Rijal dan Abu Nu’aim al-Asbahani (m. 430 H) dalam al-Tibb al-Nabawi.

Dalam sanadnya ada al-Hussein bin ‘Ulwan. Kata Ibnu ‘Adi, “Secara umumnya hadis-hadisnya adalah palsu dan dia di kalangan orang yang memalsukan hadis.”

Hadis Mu’az bin Jabal diriwayatkan oleh Ibnu ‘Adi (m. 365 H) dalam al-Kamil Fi Dhu’afa’ al-Rijal.
Dalam sanadnya ada Abdul Rahman bin al-Harith yang digelar Jahdar. Dia seorang pencuri hadis.[1]

Hadis Mu’az ini diriwayatkan tanpa melalui perawi Jahdar oleh al-Thabarani (m. 360 H) dalam al-Mu’jam al-Kabir dan Mu’jam al-Syamain dan Abu Nu’aim al-Asbahani (m. 430 H) dalam al-Tibb al-Nabawi tetapi dalam sanadnya Sulaiman bin Salamah al-Khabairi. Dia adalah matruk (ditinggalkan hadisnya) dan dituduh berdusta.

Hadis ini dihukumkan sebagai palsu oleh Ibnu al-Jauzi (m. 597 H) dalam al-Maudhu’at, al-Zahabi (m. 748 H) dalam Tarikh Islam, Ibnu Qayyim (m. 751H) dalam al-Manar al-Munif, al-Sayuthi (m. 911 H) dalam al-Durar al-Muntathirah dan lain-lain.

Ibnu Qayyim (m. 751H) dalam Zad al-Ma’ad dan Ibnu Muflih (m. 763H) dalam al-Adab al-Syari’ah menyatakan bahawa ini adalah kata-kata sebahagian tabib.

Mungkin pemalsu hadis mencipta sanad bagi kata-kata ini lalu menyandarkannya kepada Nabi sallahu ‘alaihi wasallam. Wallahu a’lam.

Hadis Kedua

Kisah Sa’ad bin Abi Waqqas sakit ada diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dalam Sahih kedua mereka tanpa disebutkan tentang halba dan kurma ‘Ajwah:

مَرِضْتُ مَرَضًا، فَأَتَانِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي، وَأَبُو بَكْرٍ، وَهُمَا مَاشِيَانِ، فَوَجَدَانِي أُغْمِيَ عَلَيَّ، «فَتَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ صَبَّ وَضُوءَهُ عَلَيَّ، فَأَفَقْتُ» فَإِذَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي، كَيْفَ أَقْضِي فِي مَالِي؟ فَلَمْ يُجِبْنِي بِشَيْءٍ، حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ المِيرَاثِ

Sa’ad bin Abi Waqqas berkata:

“Aku jatuh sakit lalu Nabi sallahu ‘alaihi wasallam dan Abu Bakar berjalan kaki datang menziarahiku. Mereka berdua mendapatiku sedang pengsan. Baginda lalu berwuduk dan memercikkan air wuduk kepadaku lalu aku terjaga. Ternyata Nabi shallallahu 'alaihi wasallam sudah berada di depanku, lalu aku berkata; "Wahai Rasulullah, bagaimana caranya aku mengurus harta bendaku, bagaimana caranya aku memutuskan terhadap harta bendaku?" Baginda tetap tidak menjawab sampai turun ayat tentang harta warisan."

Kisah Sa’ad bin Abi Waqqas sakit dan disebutkan berubat dengan kurma ajwah ada diriwayatkan dalam Sunan Abu Daud secara mursal (daif):

عن سَعْدٍ، قال: مرضتُ مرضاً فأتاني رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - يَعُودُني، فَوَضَعَ يَدَه بين ثَدْيَىَّ حتى وجدتُ بَرْدَهَا على فؤادي، فقالَ: "إنَّكَ رَجُل مَفْؤودٌ، ائتِ الحَارِثَ بنَ كَلَدَةَ أخا ثَقِيفٍ، فإنَّه رجل يَتَطَبَّبُ، فليأخُذ سَبع تَمَرَاتٍ من عَجْوَةِ المدينةِ، فليَجَأهُنَّ بِنَوَاهُنَّ، ثم لِيَلُدَّكَ بِهِنَّ

Daripada Sa’ad, beliau berkata: “Aku jatuh sakit lalu Rasulullah sallahu ‘alaihi wasallam menziarahiku. Baginda meletakkan tangannya ke atas dadaku sehingga aku merasa kedinginan tangannya meresap ke hatiku. Kemudian baginda bersabda: Sesungguhnya engkau terkena penyakit pada hatimu. Temuilah al-Harith bin Kaladah, saudara kepada Thaqif, dia seorang yang mahir merawat. Ambillah tujuh buah kurma 'Ajwah Madinah. Hendaknya ia tumbuk bersamaan dengan bijinya, kemudian minumlah ia."

Hadis tentang kelebihan kurma Ajwa ada diriwayatkan dalam Sahih al-Bukhari dan Muslim:

مَنْ تَصَبَّحَ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعَ تَمَرَاتٍ عَجْوَةً، لَمْ يَضُرَّهُ فِي ذَلِكَ اليَوْمِ سُمٌّ وَلاَ سِحْرٌ

Sesiapa yang bersarapan pada setiap hari dengan tujuh biji kurma ‘Ajwah, racun dan sihir tidak akan memberi mudarat kepadanya.”

Manakala kisah Sa’ad bin Abi Waqqas sakit dan disebutkan berubat dengan halba dan kurma ajwah disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam Zad al-Ma’ad:

عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه عاد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بمكة ، فقال : ادعوا له طبيبا ، فدعي الحارث بن كلدة ، فنظر إليه ، فقال :ليس عليه بأس ، فاتخذوا له فريقة ، وهي الحلبة مع تمر عجوة رطب يطبخان ، فيحساهما ، ففعل ذلك ، فبرئ 

Nabi sallahu ‘alaihi wasallam menziarahi Sa’ad bin Abi Waqqas radiallahu ‘anhu di Mekah. Lalu baginda bertitah: “Panggilkan untuknya seorang tabib.” Lalu dipanggil al-Harith bin Kaladah lalu beliau melihat keadaan Sa’ad. Dia kemudian berkata: “Sa’ad tidak apa-apa.” Dibawakan kepada Sa’ad fariqah [sejenis makanan] yang dimasak daripada halba dan kurma ajwah muda. Sa’ad memakannya lalu beliau sembuh.”

Saya tidak tahu dari mana Ibnu Qayyim ambil kisah ini. Syeikh Syu’aib al-Arnauth dan Syeikh Abdul Qadir al-Arnauth yang mentahqiq kitab ini tidak pula menyatakan sumbernya. Wallahu a’lam.

Hadis ketiga

اسْتَشْفُوا بِالْحُلْبَةِ

“Berubatlah dengan halba.”

Hadis ini saya temui dalam kitab Zad al-Ma’ad:

وَيُذْكَرُ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُرْسَلًا عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَشْفُوا بِالْحُلْبَةِ

“Disebutkan daripada al-Qasim bin Abdul Rahman secara mursal (daif) daripada Nabi sallahu ‘alaihi wasallam, “Berubatlah dengan halba.”

Saya tidak temui hadis ini dalam mana-mana kitab hadis yang bersanad. Wallahu a’lam.
_______________

[1] Maksud mencuri hadis ialah seorang perawi diketahui bersendirian meriwayatkan hadis daripada seorang guru. Lalu datang pencuri hadis mendakwa dia turut sama mendengar hadis dari guru tersebut. Atau seorang pencuri hadis mendapati ada kitab hadis yang dijual di pasar. Lalu dia mendakwa dia mendengar sendiri hadis daripada penulis kitab itu dan dia meriwayatkan hadis melalui naskah kitab tersebut.