Sunday, December 31, 2017

Status Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam di sisi pengkaji hadis moden

Saya kumpulkan pendapat pengkaji-pengkaji hadis moden - termasuk golongan Salafi Wahabi - berkenaan perawi yang dipermasalahkan bagi hadis tawasul Nabi Adam iaitu Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam. 

1. Syeikh Ahmad Syakir (Salafi)

- Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam daif

[Tahqiq Musnad Ahmad (2/398)]

- Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam sangat daif. (ضعيف جداً)

[Tahqiq Musnad Ahmad (5/212)]

- Ulasan bagi sanad hadis no. 8676 dalam Musnad Ahmad:

إن خير الكسب كسب يدي عامل إذا نصح

Kata Syeikh Ahmad Syakir: “Sanadnya daif kerana kedaifan Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam.”

- Kata al-Termizi: “Aku mendengar Abu Daud al-Sijzi iaitu Sulaiman bin al-Asy’ath berkata: Aku telah bertanya kepada Ahmad bin Hanbal berkenaan Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam? Beliau berkata: Saudaranya, Abdullah tidak ada masalah padanya (لَا بَأْسَ بِهِ).

Syeikh Ahmad Syakir mengulas tentang pernyataan Imam Ahmad tersebut: “Yakni beliau (Imam Ahmad) mendaifkan Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam dan dia (Abdul Rahman) adalah sangat daif.”

[Tahqiq Sunan al-Termizi (2/330)]

2. Sayyid Ahmad bin al-Siddiq al-Ghumari

- Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam daif.

[Fath al-Wahab Bi Takhrij Ahadith al-Syihab (2/171)]

- Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam daif bahkan anak-anak Zaid bin Aslam semuanya daif.

[Al-Mudawi (1/508)]

3. Sayyid Abdullah bin al-Siddiq al-Ghumari

Sayyid Abdullah bin al-Siddiq al-Ghumari dalam al-Radd al-Muhkam al-Matin (hlm 125) membincangkan secara panjang lebar tentang status Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam dan menafikan tuduhan bahawa beliau berdusta dan memalsukan hadis. Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam hanya daif sahaja, tidak lebih dan tidak kurang.

4. Sayyid Abdul Aziz bin al-Siddiq al-Ghumari

Kata Sayyid Abdul Aziz al-Ghumari dalam al-Tahani Fi al-Ta’qib ‘Ala Maudhu’at al-Saghani (hlm 76):

“Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam diriwayatkan daripadanya oleh al-Termizi dan Ibnu Majah. Dia bukan daripada perawi yang ketara kedaifannya lagi yang masyhur (dengan kedaifan) sehingga perlu disebut bersama perawi-perawi yang masyhur dengan kedaifan lagi ditinggalkan hadisnya (matruk). Bahkan, kata Ibnu ‘Adi: Baginya hadis-hadis yang baik (hisan). Manusia (ahli hadis) masih mengambil kira riwayatnya dan sebahagian ahli hadis membenarkannya. Dia daripada perawi yang masih ditulis hadisnya.

Menyebutkannya dalam kalangan perawi-perawi daif adalah kesilapan al-Saghani dan ia adalah seburuk-buruk kesilapan. Dan telah tersilap orang sebelum beliau (al-Saghani) iaitu al-Hafiz Ibnu Thahir al-Maqdisi dalam Tazkirah al-Maudhu’at di mana beliau memasukkan di dalamnya hadis (أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ) dan melemahkannya dengan sebab Abdul Rahman bin Zaid. Aku telah terangkan kesilapan Ibnu Thahir dalam kritikan-kritikanku ke atasnya. Bahkan aku telah tulis perkara tersebut dalam satu juzuk khas.”

5. Syeikh Muhammad bin Muhammad Abu Syahbah

- Beliau menyenaraikan Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam dalam kalangan pemalsu hadis. Kata beliau:

“Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam meriwayatkan daripada ayahnya hadis-hadis palsu yang dialah yang menciptakannya.”

[Al-Wasith Fi Ulum Wa Mustholah al-Hadith, hlm 334]

6. Syeikh Muhammad Nasiruddin al-Albani

- Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam sangat daif (شديد الضعف), dituduh memalsukan hadis (متهم بالوضع), matruk dan lain-lain.

[Mu'jam Asami al-Ruwah Allazi Tarajama Lahum al-Albani (2/463)]

7. Syeikh Muqbil bin Hadi al-Wadi’ie (Salafi)

- Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam sangat daif (ضعيف جداً).

[Tatabbu’ Auham al-Hakim Fi al-Mustadrak (2/689)]

8. Syeikh Hamdi Abdul Majid al-Salafi (Salafi)

- Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam amat daif (واه).

[Tahqiq Fath al-Wahab Bi Takhrij Ahadith al-Syihab (2/29)]

9. Syeikh Syu’aib al-Arnauth

- Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam daif.

[Tahqiq Sunan Abu Daud (4/53), Tahqiq Sunan Ibnu Majah (hadis no. 238, 519, 1188, 2443)

- Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam sangat daif.

[Tahqiq Sunan Abu Daud (1/49)]

10. Syeikh Nuruddin ‘Itr

- Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam daif maka tidak boleh dijadikan hujah dengannya.

[I’lam al-Anam Syarah Bulugh al-Maram (2/325)]

- Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam daif, disepakati atas kedaifannya.

[I’lam al-Anam Syarah Bulugh al-Maram (3/164)]

9. Syeikh Rifaat Fauzi Abdul Mutalib

- Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam daif.

[Tahqiq Musnad al-Syafi’e (2/1830)]

*Imam al-Syafie ada riwayatkan sebuah hadis daripada Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam, iaitu hadis:

أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ، الْمَيْتَتَانِ: الْحُوتُ وَالْجَرَادِ، وَالدَّمَانِ، أَحْسِبُهُ قَالَ: الْكَبِدُ وَالطِّحَالُ

11. Syeikh Mahmud Sa’id Mamduh

Kata Syeikh Mahmud Sa’id Mamduh dalam Raf’u al-Manarah (hlm. 245):

“Dia adalah daif sebagaimana kata al-Baihaqi:

Semua (ahli hadis) mendaifkannya...(kecuali Ibnu ‘Adi)

Meskipun beliau (Ibnu ‘Adi) meriwayatkan riwayat-riwayat mungkar bagi Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam dalam al-Kamil, beliau berkata: Baginya hadis-hadis yang baik (hisan). Manusia (ahli hadis) masih mengambil kira riwayatnya dan sebahagian ahli hadis membenarkannya. Dia daripada perawi yang masih ditulis hadisnya.

Dan sebahagian ahli hadis bersikap keras pada mengkritiknya.”

13. Syeikh Abu Ishaq al-Huwaini (Salafi)

- Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam sangat daif (ضعيف جداً), amat lemah (واه), matruk dan binasa (تالف).

[Nathl al-Nabal Bi Mu'jam al-Rijal (2/287)]

14. Dr Basyar ‘Awadh Ma’ruf (Salafi)

- Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam daif.

[Tahqiq Tarikh Baghdad (7/60,346), Tahqiq Sunan Ibnu Majah (hadis no. 238, 519, 1188)]

15. Syeikh Hasan bin Muhammad bin Haidar al-Waili (Salafi)

- Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam matruk.

[Nuzhah al-Albab Fi Qaul al-Termizi Wa Fi al-Bab (1/317)]

16. Syeikh Hussein Salim Asad al-Darani (Salafi)

- Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam daif.

 [Tahqiq Majma’ al-Zawaid (1/204)]

17. Syeikh Maher Yasin al-Fahl (Salafi)

- Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam daif.

[Al-Jami Fi al-‘Ilal Wa al-Fawaid (2/215) (5/268), Tahqiq Musnad al-Syafi’e (hadis no. 1513),  Tahqiq Bulugh al-Maram (hadis no. 607, 913)]

18. Syeikh ‘Amru Abdul Mun’im Salim (Salafi)

- Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam sangat daif (ضعيف جداً) dari segi hafalannya.

[Hadm al-Manarah (hlm. 201)]

Perbincangan Hadis Penguat Kepada Hadis Tawasul Nabi Adam

Syeikh Abdullah al-Ghumari al-Radd al-Muhkam al-Matin (hlm. 138, c: Mathba'ah al-Fahd al-Jadid) dan Syeikh Mahmud Sa’id Mamduh dalam Raf’u al-Manarah (hlm. 247, c: al-Maktabah al-Azhariyyah Lit Turath) ada menyebutkan syahid daripada hadis Maisarah al-Fajr dengan lafaz yang panjang: 

لَمَّا خلقَ اللَّهُ الأرضَ واستوى إلى السَّماءِ ، فسَوَّاهُنَّ سبعَ سماوَاتٍ ، وخلقَ العرشَ ؛ كتَبَ على ساقِ العرشِ : مُحمَّدٌ رسولُ اللَّهِ ؛ خاتَمُ الأنبياءِ . وخلقَ الجنَّةَ التي أسكنهَا آدمَ وحوَّاءَ ، فكتبَ اسمي على الأبوابِ والأوراقِ والقِبابِ والخيامِ ؛ وآدمُ بينَ الرُّوحِ والجسَدِ ، فلمَّا أحياهُ اللَّهُ تعالى ؛ نظر إلى العرشِ فرأى اسمي ، فأخبرَهُ اللَّهُ أنَّهُ سيِّدُ ولدِكَ . فلمَّا غرَّهُما الشَّيطانُ ؛ تابا واستشفَعا باسمي إليهِ

Riwayat ini diriwayatkan oleh Abu al-Hasan bin Bisyran daripada Abu Ja’far Muhammad bin ‘Amru daripada Ahmad bin Ishaq bin Soleh daripada MUHAMMAD BIN SOLEH daripada MUHAMMAD BIN SINAN AL-‘AWAQI daripada Ibrahim bin Thahman daripada Budail bin Maisarah daripada Abdullah bin Syaqiq daripada Maisarah al-Fajr daripada Nabi.

Imam al-Bukhari dalam Tarikh al-Kabir [(7/374), c: Dairah al-Ma'arif al-'Uthmaniyyah] sebut secara mu’allaq yang Muhammad bin Sinan hanya riwayat dengan lafaz yang ringkas:


قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ بُدْيَلِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ مَيْسَرَةَ الْفَجْرِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَتَى كُنْتَ نَبِيًّا؟ قَالَ كُنْتُ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ والجسد.

Selain itu, riwayat ini bermasalah sebab perawi selain Muhammad bin Soleh yang meriwayatkan daripada Muhammad bin Sinan al-‘Awaqi, semua meriwayatkan dengan lafaz yang ringkas [وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ]. 

Ada beberapa perawi yang meriwayatkan daripada Muhammad bin Sinan al-‘Awaqi, semuanya meriwayatkan dengan lafaz yang ringkas:

1. Riwayat perawi yang bernama Fahd [Fahd bin Sulaiman bin Yahya] sebagaimana dalam Syarah Musykil al-Athar [(15/231), no. 5977, c: Muassasah al-Risalah, tahqiq: Syu'aib al-Arnauth] oleh al-Tahawi:

حَدَّثَنَا فَهْدٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ الْعَوَقِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيق عَنْ مَيْسَرَةَ الْفَجْرِ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَتَى كُنْتَ نَبِيًّا؟ قَالَ: " كُنْتُ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ

2. Riwayat Ahmad bin Daud al-Makki sebagaimana dalam al-Mu’jam al-Kabir [(20/353), no. 833, c: Maktabah Ibnu Taimiyyah, tahqiq: Hamdi Abdul Majid al-Salafi] oleh al-Thabarani:

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الرَّقِّيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ الْمَكِّيُّ، قَالَا: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ الْعَوَقِيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ مَيْسَرَةَ الْفَجْرِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، " مَتَى كُنْتَ نَبِيًّا؟ قَالَ: «وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ»

3. Riwayat Uthman bin Sa’id al-Darimi sebagaimana dalam Dalail al-Nubuwah [(2/129), c: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, tahqiq: Abdul Mu'thi al-Qal'aji] oleh al-Baihaqi:

حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ إِمْلَاءً قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهُ، وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ الْعَنَزِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ الْعَوْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ مَيْسَرَةَ الْفَجْرِ قَالَ: " قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَتَى كُنْتَ نَبِيًّا؟ قَالَ: «وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ

4. Riwayat Muhammad bin Yunus bin al-Mubarak al-Ahwal sebagaimana dalam Mu’jam al-Sahabah [(3/129), c: Maktabah al-Ghuraba' al-Athariyyah] oleh Ibnu Qani’:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ بْنِ الْمُبَارَكِ الْأَحْوَلِ، نا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ الْعَوَقِيُّ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ بُدَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ مَيْسَرَةِ الْفَجْرِ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ , مَتَى كُنْتَ نَبِيًّا؟ قَالَ: «وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ

Yang lebih pelik lagi, saya temui riwayat Abu al-Hasan bin Bisyran yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam Dalail al-Nubuwah [(1/84), c: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, tahqiq: Abdul Mu'thi al-Qal'aji]:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّزَّازُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ الْعَوَقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ مَيْسَرَةَ الْفَجْرِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَتَى كُتِبْتَ نَبِيًّا؟ قَالَ: «وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ»

Dalam riwayat ini Ahmad bin Ishaq bin Soleh terus meriwayatkan daripada Muhammad bin Sinan tanpa perantaraan Muhammad bin Soleh

Kalau dalam al-Wafa’ oleh Ibnu al-Jauzi, Ahmad bin Ishaq bin Soleh meriwayatkan daripada Muhammad bin Soleh daripada Muhammad bin Sinan. 

Apa yang saya nampak - wallahu a’lam - riwayat Ibnu Bisyran dengan lafaz yang panjang tersebut mungkar. Hanya Ibnu al-Jauzi dalam al-Wafa yang meriwayatkan daripada Ibnu Bisyran dengan lafaz yang panjang melalui perawi Muhammad bin Soleh. 

Saya tidak jumpa sanad Ibnu al-Jauzi sampai Ibnu Bisyran sebab naskhah kitab (PDF) al-Wafa yang ada pada saya ialah kitab al-Wafa tanpa sanad (mu'allaq). 

Penambahan lafaz yang panjang dan nama perawi Muhammad bin Soleh ini mungkin berpunca daripada perawi antara Ibnu al-Jauzi dan Ibnu Bisyran. Ini yang tidak diberi perhatian oleh orang yang ingin menggunakan riwayat ini sebagai penguat kepada hadis tawassul Nabi Adam.

Syeikh Mahmud Sa'id Mamduh nukil sanad Ibnu Bisyran melalui perawi Muhammad bin Soleh pun daripada sumber kedua iaitu Majmu' Fatawa [(2/150), c: al-Malik Fahd] oleh Ibnu Taimiyyah. 

Riwayat Ibnu Bisyran yang tepat ialah sebagaimana yang al-Baihaqi riwayat dalam Dalail al-Nubuwah iaitu tanpa perawi Muhammad bin Soleh dan dengan lafaz yang pendek. Riwayat ini mungkin lebih tepat sebab al-Baihaqi terus riwayat daripada Ibnu Bisyran berbanding sanad Ibnu al-Jauzi yang lebih panjang.