Sunday, March 19, 2017

Syarah Jauharah al-Tauhid (Jawi)


Nama kitab: Syarah Jauharah al-Tauhid (Jawi)
Nama pengarang: Tidak diketahui
Saiz: 4.02 MB
Pautan Muat Turun:

Friday, March 17, 2017

Bidayah al-Hidayah Syarah Umm al-Barahin PDF


Tajuk kitab: Bidayah al-Hidayah Syarah Umm al-Barahin
Pengarang: Syeikh Muhammad Zain bin Jalaluddin Acheh
Pautan Muat Turun:

Asas Al-I'tiqad PDF


Tajuk kitab: Asas Al-I'tiqad

Pengarang: Baba Abdul Qadir Wangah (Ayah Dir Sekam)

Pautan Muat Turun:

Thursday, March 16, 2017

Wasail Ilmu Kalam PDF


Tajuk kitab: Wasail Ilmu Kalam
Pengarang: Baba Abdul Qadir Wangah (Ayah Dir Sekam)
Pautan Muat Turun:

Sunday, March 5, 2017

Hadis palsu: Selawat al-batra'

لا تصلوا عليّ الصلاة البتراء، قالوا: وما الصلاة البتراء يا رسول الله؟ قال: لا تقولوا: اللهمّ صل على محمد وتمسكوا، بل قولوا: اللهمّ صل على محمد وآل محمد.

“Jangan berselawat ke atasku [seperti] selawat al-batra’ [yang tidak sempurna]. Para sahabat bertanya: Apakah selawat al-batra’ itu wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab: Jangan kamu katakan: اللهمّ صل على محمد dan berpada dengannya. Bahkan katakanlah: اللهمّ صل على محمد وآل محمد [dengan menyebut ahli keluarga Nabi].”

Hadis ini disebutkan oleh al-Kharkusyi (w. 407H) dalam Syaraf al-Musthofa tanpa sanad.

Menurut al-Hafiz al-Sakhawi dalam al-Qaul al-Badi’, beliau tidak menemui sanad baginya.

Kata al-Hafiz al-Sayuthi dalam Tadrib al-Rawi: “Jika seorang al-Hafiz al-Mutthali’ [yang luas telaahnya] al-Naqid [seorang pengkritik hadis] berkata pada sesuatu hadis ‘aku tidak mengetahuinya’ dipegang pada perkataanya pada menafikannya [yakni dinafikan kewujudan hadis tersebut], sebagaimana yang disebutkan oleh Syeikh al-Islam [al-Hafiz Ibnu Hajar].”

Kata Ibnu ‘Arraq al-Kinani dalam Tanzih al-Syari’ah al-Marfu’ah: “Jika berkata salah seorang daripada mereka [ahli hadis] pada sesuatu hadis ‘aku tidak mengetahuinya’ atau ‘tidak ada asal baginya’ -dan tidak dikritik oleh seorang pun daripada huffaz hadis selepasnya [1]- memadailah untuk menghukum kepalsuan hadis tersebut.”

Walaupun hadis ini tiada asal baginya, tidaklah dinafikan kepentingan berselawat ke atas keluarga Nabi sallahu ‘alaihi wasallam berdasarkan sighah selawat Ibrahimiyyah yang diajarkan oleh Nabi sallahu ‘alaihi wasallam yang turut menyebut selawat ke atas keluarga baginda.

Wallahu a’lam.

[1] Tambahan daripada Syeikh Abdul Fattah Abu Ghuddah dalam mukadimah kitab al-Masnu’. 

Saturday, March 4, 2017

تحميل مسامرة الصديق ببعض أحوال أحمد بن الصديق


عنوان الكتاب: مسامرة الصديق ببعض أحوال أحمد بن الصديق

المؤلف: محمود سعيد ممدوح

التحميل المباشر:

Hadis palsu: Aku orang yang fasih menuturkan huruf dhad

أَنَا أَفْصَحُ مَنْ نَطَقَ بِالضَّادِ

“Aku orang yang paling fasih menuturkan huruf ‘dhad’.”

Ia adalah kata-kata yang popular dinisbahkan kepada Nabi sallahu ‘alaihi wasallam wallaupun sepakat ahli hadis menyatakan bahawa tidak ada asal baginya [yakni tiada sanad]. Antara ulama yang menaskan sedemikian:

1. Al-Hafiz Ibnu Kathir dalam tafsirnya.

2. Murid kepada Ibnu Kathir iaitu al-Zarkasyi dalam al-Tazkirah Fi al-Ahadith al-Musytahirah memperakui penilaian gurunya, cuma beliau menambah bahawa maknanya sahih.

3. Al-Hafiz al-Sakhawi dalam al-Maqasid al-Hasanah.

4. Al-Hafiz al-Sayuthi dalam al-Durar al-Muntathirah.

5. Al-‘Ajluni dalam Kasyf al-Khafa.

6. Al-Mulla ‘Ali al-Qari dalam al-Asrar al-Marfu’ah dan al-Masnu’.

7. Muhammad al-Amir al-Kabir dalam al-Nukhbah al-Bahiyyah.

8. Dr. Nuruddin ‘Itr dalam Manhaj al-Naqd. Beliau menyenaraikan ‘hadis’ ini dalam kategori hadis yang masyhur di sisi ulama Bahasa Arab. Menurut beliau maknanya sahih tetapi tiada sanad bagi lafaz ini yang menyambung kepada Nabi sallahu ‘alaihi wasallam.

Wallahu a’lam.

Thursday, March 2, 2017

تحميل درء الضعف عن حديث من عشق فعف


عنوان الكتاب: درء الضعف عن حديث من عشق فعف

المؤلف: أحمد بن الصديق الغماري

المحقق: إياد أحمد الغوج

الناشر: دار الإمام الترمذي & دار المصطفى

عدد المجلدات: 1

عدد الصفحات: 141

الحجم (بالميجا): 21.3

التحميل المباشر: