Wednesday, June 21, 2017

Hadis: "Banyakkanlah meminta doa daripada orang lain..."

اسْتَكْثِرْ مِنَ النَّاسِ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ لَكَ، فَإِنَّ الْعَبْدَ لَا يَدْرِي عَلَى لِسَانِ مَنْ يُسْتَجَابُ لَهُ أَوْ يُرْحَمُ، وَلِذَلِكَ جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمُسْلِمِينَ شُفَعَاءَ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ

“Banyakkanlah meminta doa daripada orang lain untuk kebaikan dirimu. Sesungguhnya seorang hamba itu tidak mengetahui lisan siapakan di antara manusia itu yang dikasihi oleh Allah dan dikabulkan baginya (apabila dia berdoa). Disebabkan itu Allah menjadikan kaum Muslimin itu sebagai pemberi syafaat sesama mereka.”

Takhrij hadis

Hadis ini diriwayatkan oleh al-Daraqutni (m. 385H) dalam Gharaib Malik, Tamam al-Razi (m. 414H) dalam Fawaid Tamam, dan al-Khatib al-Baghdadi (m. 463H) dalam al-Ruwah ‘An Malik, kesemuannya meriwayatkan melalui jalur perawi Nusair bin Abi ‘Uqbah@’Utbah al-Balisi al-Daqqaq daripada ‘Ali bin ‘Isa al-Ghassani daripada Malik bin Anas daripada hadis Abu Hurairah.

Penilaian hadis

Hadis ini diisyaratkan sebagai daif oleh al-Hafiz al-Sayuthi (m. 911H) dalam al-Jami’ al-Saghir.

Al-Munawi (m. 1031H) dalam al-Taisir Bi Syarh al-Jami’ al-Saghir mengatakan bahawa sanadnya daif.

Dalam Faidh al-Qadir Syarh al-Jami’ al-Saghir pula al-Munawi menyatakan bahawa penulis (al-Sayuthi) berdiam diri (daripada mengisyaratkan status hadis ini) dan sesiapa yang menyangka bahawa penulis mengisyaratkan kedaifan hadis ini maka dia telah terkeliru.

Dalam kitab al-Jami’ al-Saghir yang dicetak bersama kitab Faidh al-Qadir jelas menunjukkan bahawa al-Hafiz al-Sayuthi mengisyaratkan huruf dhad (ض) bagi hadis ini sebagai tanda kedaifannya. Barangkali naskhah al-Jami’ al-Saghir yang sampai kepada al-Munawi tidak terdapat tanda ini. Wallahu a’lam.

Muhammad bin Ismail al-San’ani (m. 1182H) dalam al-Tanwir Syarah al-Jami’ al-Saghir juga dilihat bersetuju dengan penilaian al-Hafiz al-Sayuthi.

Nusair bin Abi ‘Uqbah@’Utbah dan ‘Ali bin ‘Isa al-Ghassani dinilai sebagai majhul (tidak dikenali) oleh al-Daraqutni dan al-Khatib al-Baghdadi. Entah kerana apa, Al-Hafiz al-Zahabi dalam Mizan al-I’tidal mengatakan bahawa Ali bin ‘Isa al-Ghassani ini meriwayatkan khabar palsu daripada Malik. Kemungkinan ia hanya daif sahaja dan tidak sampai ke tahap palsu. Wallahu a’lam.

Kritikan

Dalam buku Himpunan Hadis Masyhur (ms. 345) karangan Dr Budah@Udah Mohsin dan Dr Jawiah Dakir menyatakan bahawa menurut al-Sayuthi hadis ini diriwayatkan oleh al-Khatib al-Baghdadi di dalam kitabnya al-Tarikh.

Ini adalah satu kesilapan kerana hadis ini tidak diriwayatkan oleh al-Khatib al-Baghdadi dalam Tarikh Baghdad sebaliknya kitab Ruwah Malik@al-Ruwah ‘An Malik. Penulis juga merujuk kepada al-Albani sedangkan al-Albani dalam Silsilah al-Ahadith al-Dha’ifah Wa al-Maudhu’ah turut menyatakan bahawa ia diriwayatkan oleh al-Khatib al-Baghdadi dalam al-Ruwah ‘An Malik.

Pengajaran hadis

Hadis ini mengandungi galakan memohon doa daripada orang-orang mukmin secara umumnya dan lebih-lebih lagi daripada orang-orang soleh, ahli ibadat dan orang yang zuhud kerana ada manusia di kalangan hamba-hamba Allah ini yang dikasihi olehNya dan apabila dia berdoa nescaya dimustajabkan doanya.

Wallahu a’lam.

No comments:

Post a Comment