Thursday, January 18, 2018

Bagaimana Ahli Hadis Menyelidik Perawi Hadis?


1- Melihat kepada hal ehwal perawi dari segi menjaga ketaatan dan menjauhi maksiat serta bertanya kepada orang yang mengetahui tentang hal perawi tersebut. 

Kata al-Hasan bin Soleh bin Hayy:

“Kami jika ingin menulis (hadis) daripada seseorang, kami akan bertanya tentangnya sehingga dikatakan, adakah kamu ingin mengahwininya?”

[Al-Kifayah Fi ‘Ilm al-Riwayah, al-Khatib al-Baghdadi, hlm. 93, c: Dairah al-Ma’arif al-‘Uthmaniyyah]

2 – Jika seorang perawi meriwayatkan hadis daripada seorang syeikh yang masih hidup, akan ditanya kepada syeikh tersebut tentang hadis tersebut.

Kata Syu’bah bin al-Hajjaj:

“Kata al-Hasan bin ‘Umarah: Telah menceritakan kepadaku al-Hakam (bin ‘Utaibah) daripada Yahya al-Jazzar daripada Ali (bin Abi Thalib) tujuh buah hadis. 

Aku (Syu’bah) berkata: Aku bertanya kepada al-Hakam tentang hadis-hadis tersebut, lalu beliau menjawab: Aku tak pernah dengar tentangnya sedikit pun.” 

[Tarikh Baghdad (8/326), al-Khatib al-Baghdadi, tahqiq: Dr Basyar ‘Awad Ma’ruf]

3 - Jika seorang perawi meriwayatkan hadis daripada seorang syeikh yang telah meninggal dunia, akan ditanya kepada perawi tersebut: Bilakan kamu dilahirkan? Bilakah kamu bertemu dengan syeikh tersebut? Di mana kamu bertemu dengannya? 

Kemudian akan dibuat perbandingan apa yang dijawab oleh perawi tersebut dengan maklumat yang telah dihafal berkenaan syeikh tersebut dari segi tarikh kewafatan syeikh tersebut, tempat tinggalnya dan  sejarah-sejarah perpindahannya ke tempat lain.

 Misalnya sebagaimana yang berlaku kepada Ghufair bin Ma’dan. Beliau bertemu dengan ‘Umar bin Musa bin Wajih yang dikatakan meriwayatkan hadis daripada Khalid bin Mi’dan.

Kata Ghufair: “Aku bertanya kepada ‘Umar bin Musa bin Wajih: Tahun bilakah kamu bertemu dengannya (Khalid bin Mi’dan)?” 

Dia menjawab: “Pada tahun 108 (Hijrah), sewaktu peperangan di Armenia.”

Aku lalu berkata: “Takutlah Allah, wahai syeikh. Jangan menipu. Khalid meninggal dunia pada 104 (Hijrah). Aku ingin beritahu kamu lagi. Dia tidak pernah langsung menyertai peperangan di Armenia. Dia tidak pernah menyertai peperangan kecuali sewaktu menentang Rom.”

[Al-Jarh Wa al-Ta’dil (6/133), Ibnu Abi Hatim, c: Dairah al-Ma’arif al-‘Uthmaniyyah]

4 - Jika seorang perawi mendengar hadis-hadis daripada para syeikh dan syeikh-syeikh tersebut telah meninggal dunia, akan dipertimbangkan hadis-hadis perawi tersebut berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh perawi-perawi yang thiqah daripada syeikh tersebut untuk melihat:

(i) Adakah perawi tersebut bersendirian dalam meriwayatkan sesuatu hadis atau (ii) dia berselisih dengan perawi-perawi yang lain atau (iii) dia menambah atau mengurangkan kandungan sesuatu hadis.

Kamu akan dapati para imam hadis akan berkata ketika mengkritik perawi:

(i) Dia bersendirian meriwayatkan hadis daripada perawi-perawi thiqah yang tidak ditemui sokongan bagi hadisnya.

(ii) Pada hadisnya terdapat unsur hadis mungkar.

(iii) Dia melakukan kesilapan dan bercanggah dengan perawi-perawi yang thiqah.

5 – Dengar daripada perawi tersebut beberapa buah hadis lalu dihafal atau ditulis hadis tersebut. Kemudian tanya semula tentang hadis-hadis tersebut selepas beberapa ketika. 

Kadang kala, sengaja diulang-ulang soalan beberapa kali untuk melihat, adakah dia mengubah atau menukar atau menambah atau mengurangkan isi kandungan hadis tersebut.

Sebahagian pemimpin memanggil Abu Hurairah dan meminta beliau untuk menyampaikan hadis. Pemimpin tersebut menyembunyikan seorang tukang tulis supaya tidak dilihat oleh Abu Hurairah. Ketika Abu Hurairah menyampaikan hadis, tukang tulis tersebut menulis hadis-hadis tersebut.

Selepas setahun, pemimpin tersebut memanggil semula Abu Hurairah untuk menyampaikan semula hadis-hadis tersebut sambil tukang tulis tersebut melihat catatannya. Didapati tiada yang bertambah dan tiada yang kurang. 

Sumber:

Fawaid Wa Qawa’id Fi al-Jarh Wa al-Ta’dil, Abdul Rahman bin Yahya al-Mu’allimi, hlm. 126, c: Adhawa’ al-Salaf.

Tuesday, January 16, 2018

Mu’jam al-Hadith al-Nabawi karangan Syeikh al-Albani

- Syeikh al-Albani رحمه الله meninggalkan lebih 80 buah karangan yang masih dalah bentuk makhthut (manuskrip tulisan tangan), salah satunya kitab Mu’jam al-Hadith al-Nabawi setebal 40 jilid. 

- Kitab ini merupakan himpunan hadis-hadis terpilih yang dipilih oleh Syeikh al-Albani berserta dengan sanad-sanadnya daripada ratusan buah rujukan yang masih dalam bentuk manuskrip yang terpelihara di Maktabah al-Zahiriyyah di Damsyik, Maktabah al-Auqaf al-Islamiyyah di Halab, Maktabah al-Mahmudiyyah di Masjid al-Nabawi, Maktabah ‘Arif Hikmat di Madinah al-Munawwarah dan lain-lain.

- Hadis-hadis dalam kitab ini disusun berdasarkan huruf-huruf mu’jam (alif, ba, ta...).

- Kata Syeikh al-Albani:

“Antara kelebihan yang Allah kurniakan kepadaku adalah Allah memudahkan bagiku untuk menelaah kitab-kitab hadis dan manuskrip yang berharga di Maktabah al-Zahiriyyah, mengkajinya serta mengeluarkan hadis-hadis Nabawi yang terkandung di dalamnya meskipun berbeza lafaznya, berserta jalan-jalan sanadnya yang banyak. Aku telah himpunkannya dalam beberapa jilid yang mencapai 40 buah jilid, disusun berdasarkan huruf-huruf mu’jam, supaya mudah untukku merujuk kepadanya dan mengeluarkan hadis yang aku perlukan daripadanya ketika berhajat.”

- Kata Syeikh al-Albani dalam Irwa’ al-Ghalil (8/308):

“Aku telah rujuk kepada Mu’jam al-Hadith yang telah aku himpunkannya daripada manuskrip-manuskrip Maktabah al-Zahiriyyah. Ianya sekitar 40 jilid. Dalam setiap jilid sekitar 400 helaian kertas. Dalam setiap helaian tersebut terdapat sebuah hadis yang disebutkan di bawahnya rujukan-rujukan hadis daripada manuskrip-manuskrip tersebut.”

- Kitab ini masih belum dicetak.
__________

Rujukan:

- Thabat Muallafat al-Albani, Abdullah bin Muhammad al-Syamrani, hlm. 86, c: Dar Ibn al-Jauzi.

- Hayah al-Albani, Muhammad bin Ibrahim al-Syaibani, hlm. 577, c: Maktabah al-Saddawi.

- Mu’jam al-Muallifin al-Mu’asirin, Muhammad Khair Ramadhan Yusuf, jil. 1, hlm. 16, c:  Maktabah al-Malik Fahd al-Wathaniyyah.

Friday, January 12, 2018

Hadis Kelebihan Meninggal Dunia Bukan Pada Tempat Kelahiran


عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: تُوُفِّيَ رَجُلٌ بِالْمَدِينَةِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: " يَا لَيْتَهُ مَاتَ فِي غَيْرِ مَوْلِدِهِ "، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ النَّاسِ: لِمَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا تُوُفِّيَ فِي غَيْرِ مَوْلِدِهِ قِيسَ لَهُ مِنْ مَوْلِدِهِ إِلَى مُنْقَطَعِ أَثَرِهِ، فِي الْجَنَّةِ

Daripada Abdullah bin ‘Amru, beliau berkata: 

“Seorang lelaki telah meninggal dunia di Madinah lalu Rasulullah sallahu ‘alaihi wasallam menyembahyangkan beliau. Setelah itu baginda bersabda:

Alangkah baiknya jika dia mati pada bukan tempat kelahirannya.

Seseorang bertanya:

Kenapa wahai Rasulullah?

Rasulullah sallahu ‘alaihi wasallam menjawab:

Seseorang itu jika dia meninggal dunia pada bukan tempat kelahirannya akan dianggarkan keluasan syurganya sebanding dengan jarak tempat kelahirannya sehingga tempat dia meninggal dunia.” 

Hadis ini riwayat Ahmad [(6656), c: Muassasah al-Risalah], al-Nasa’ie dalam al-Mujtaba (1832) dan al-Sunan al-Kubra (1971), Ibnu Majah (1614) dan lain-lain.

Hadis ini didaifkan oleh al-Imam al-Nasa’ie al-Sunan al-Kubra dan Imam al-Nawawi dalam Khulasah al-Ahkam [(2/1068) no. 3814, c: Muassasah al-Risalah].

Imam al-Nasa’ie daifkan hadis ini kerana dua sebab; kewujudan perawi daif dan bercanggah dengan hadis sahih yang lain.

Kata al-Imam al-Nasa’ie:

حُيَيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ لَيْسَ مِمَنْ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ وَهَذَا الْحَدِيثُ عِنْدَنَا غَيْرُ مَحْفُوظٍ وَاللهُ أَعْلَمُ، لِأَنَّ الصَّحِيحَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مِنَ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَمُوتَ بِالْمَدِينَةِ فَإِنِّي أَشْفَعُ لِمَنْ مَاتَ بِهَا

“Huyai bin Abdullah (salah seorang perawi dalam sanadnya) bukanlah daripada perawi yang boleh berpegang dengannya dan hadis ini di sisi kami adalah tidak terpelihara (غَيْرُ مَحْفُوظٍ) - wallahu a’lam – kerana yang sahih daripada Nabi sallahu ‘alaihi wasallam ialah:

مِنَ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَمُوتَ بِالْمَدِينَةِ فَإِنِّي أَشْفَعُ لِمَنْ مَاتَ بِهَا

“Sesiapa di antara kamu yang mampu untuk mati di Madinah (maka usahakanlah). Sesungguhnya aku akan memberi syafaat kepada sesiapa yang mati di Madinah.” 

[Riwayat Ahmad (5437), al-Termizi (3917) dan Ibnu Majah (3112) daripada hadis Abdullah bin ‘Umar. Kata al-Termizi: “Hadis ini hasan sahih gharib.”]

Kata al-Imam al-Nawawi: 

“Diriwayatkan oleh al-Nasa’ie dengan sanad yang daif.” 

Sebahagian pengkaji hadis moden mensahihkan hadis ini dan ada yang menghasankannya.

Syeikh Ahmad Syakir mensahihkan sanad hadis ini dalam tahqiq Musnad Ahmad (6656).

Syeikh al-Albani menghasankan sanad hadis ini dalam beberapa penulisan beliau antaranya dalam ta’liq Misykat al-Masabih (1593).

Syeikh Syu’aib al-Arnauth pada mulanya menghasankan sanad hadis ini dalam tahqiq Sahih Ibnu Hibban (2934) kemudian menarik pandangan beliau dan mendaifkan sanadnya dalam tahqiq Sunan Ibnu Majah (1614). Sahih Ibnu Hibban diterbitkan lebih dahulu daripada Sunan Ibnu Majah.

Sunday, December 31, 2017

Status Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam di sisi pengkaji hadis moden

Saya kumpulkan pendapat pengkaji-pengkaji hadis moden - termasuk golongan Salafi Wahabi - berkenaan perawi yang dipermasalahkan bagi hadis tawasul Nabi Adam iaitu Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam. 

1. Syeikh Ahmad Syakir (Salafi)

- Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam daif

[Tahqiq Musnad Ahmad (2/398)]

- Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam sangat daif. (ضعيف جداً)

[Tahqiq Musnad Ahmad (5/212)]

- Ulasan bagi sanad hadis no. 8676 dalam Musnad Ahmad:

إن خير الكسب كسب يدي عامل إذا نصح

Kata Syeikh Ahmad Syakir: “Sanadnya daif kerana kedaifan Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam.”

- Kata al-Termizi: “Aku mendengar Abu Daud al-Sijzi iaitu Sulaiman bin al-Asy’ath berkata: Aku telah bertanya kepada Ahmad bin Hanbal berkenaan Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam? Beliau berkata: Saudaranya, Abdullah tidak ada masalah padanya (لَا بَأْسَ بِهِ).

Syeikh Ahmad Syakir mengulas tentang pernyataan Imam Ahmad tersebut: “Yakni beliau (Imam Ahmad) mendaifkan Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam dan dia (Abdul Rahman) adalah sangat daif.”

[Tahqiq Sunan al-Termizi (2/330)]

2. Sayyid Ahmad bin al-Siddiq al-Ghumari

- Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam daif.

[Fath al-Wahab Bi Takhrij Ahadith al-Syihab (2/171)]

- Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam daif bahkan anak-anak Zaid bin Aslam semuanya daif.

[Al-Mudawi (1/508)]

3. Sayyid Abdullah bin al-Siddiq al-Ghumari

Sayyid Abdullah bin al-Siddiq al-Ghumari dalam al-Radd al-Muhkam al-Matin (hlm 125) membincangkan secara panjang lebar tentang status Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam dan menafikan tuduhan bahawa beliau berdusta dan memalsukan hadis. Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam hanya daif sahaja, tidak lebih dan tidak kurang.

4. Sayyid Abdul Aziz bin al-Siddiq al-Ghumari

Kata Sayyid Abdul Aziz al-Ghumari dalam al-Tahani Fi al-Ta’qib ‘Ala Maudhu’at al-Saghani (hlm 76):

“Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam diriwayatkan daripadanya oleh al-Termizi dan Ibnu Majah. Dia bukan daripada perawi yang ketara kedaifannya lagi yang masyhur (dengan kedaifan) sehingga perlu disebut bersama perawi-perawi yang masyhur dengan kedaifan lagi ditinggalkan hadisnya (matruk). Bahkan, kata Ibnu ‘Adi: Baginya hadis-hadis yang baik (hisan). Manusia (ahli hadis) masih mengambil kira riwayatnya dan sebahagian ahli hadis membenarkannya. Dia daripada perawi yang masih ditulis hadisnya.

Menyebutkannya dalam kalangan perawi-perawi daif adalah kesilapan al-Saghani dan ia adalah seburuk-buruk kesilapan. Dan telah tersilap orang sebelum beliau (al-Saghani) iaitu al-Hafiz Ibnu Thahir al-Maqdisi dalam Tazkirah al-Maudhu’at di mana beliau memasukkan di dalamnya hadis (أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ) dan melemahkannya dengan sebab Abdul Rahman bin Zaid. Aku telah terangkan kesilapan Ibnu Thahir dalam kritikan-kritikanku ke atasnya. Bahkan aku telah tulis perkara tersebut dalam satu juzuk khas.”

5. Syeikh Muhammad bin Muhammad Abu Syahbah

- Beliau menyenaraikan Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam dalam kalangan pemalsu hadis. Kata beliau:

“Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam meriwayatkan daripada ayahnya hadis-hadis palsu yang dialah yang menciptakannya.”

[Al-Wasith Fi Ulum Wa Mustholah al-Hadith, hlm 334]

6. Syeikh Muhammad Nasiruddin al-Albani

- Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam sangat daif (شديد الضعف), dituduh memalsukan hadis (متهم بالوضع), matruk dan lain-lain.

[Mu'jam Asami al-Ruwah Allazi Tarajama Lahum al-Albani (2/463)]

7. Syeikh Muqbil bin Hadi al-Wadi’ie (Salafi)

- Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam sangat daif (ضعيف جداً).

[Tatabbu’ Auham al-Hakim Fi al-Mustadrak (2/689)]

8. Syeikh Hamdi Abdul Majid al-Salafi (Salafi)

- Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam amat daif (واه).

[Tahqiq Fath al-Wahab Bi Takhrij Ahadith al-Syihab (2/29)]

9. Syeikh Syu’aib al-Arnauth

- Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam daif.

[Tahqiq Sunan Abu Daud (4/53), Tahqiq Sunan Ibnu Majah (hadis no. 238, 519, 1188, 2443)

- Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam sangat daif.

[Tahqiq Sunan Abu Daud (1/49)]

10. Syeikh Nuruddin ‘Itr

- Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam daif maka tidak boleh dijadikan hujah dengannya.

[I’lam al-Anam Syarah Bulugh al-Maram (2/325)]

- Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam daif, disepakati atas kedaifannya.

[I’lam al-Anam Syarah Bulugh al-Maram (3/164)]

9. Syeikh Rifaat Fauzi Abdul Mutalib

- Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam daif.

[Tahqiq Musnad al-Syafi’e (2/1830)]

*Imam al-Syafie ada riwayatkan sebuah hadis daripada Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam, iaitu hadis:

أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ، الْمَيْتَتَانِ: الْحُوتُ وَالْجَرَادِ، وَالدَّمَانِ، أَحْسِبُهُ قَالَ: الْكَبِدُ وَالطِّحَالُ

11. Syeikh Mahmud Sa’id Mamduh

Kata Syeikh Mahmud Sa’id Mamduh dalam Raf’u al-Manarah (hlm. 245):

“Dia adalah daif sebagaimana kata al-Baihaqi:

Semua (ahli hadis) mendaifkannya...(kecuali Ibnu ‘Adi)

Meskipun beliau (Ibnu ‘Adi) meriwayatkan riwayat-riwayat mungkar bagi Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam dalam al-Kamil, beliau berkata: Baginya hadis-hadis yang baik (hisan). Manusia (ahli hadis) masih mengambil kira riwayatnya dan sebahagian ahli hadis membenarkannya. Dia daripada perawi yang masih ditulis hadisnya.

Dan sebahagian ahli hadis bersikap keras pada mengkritiknya.”

13. Syeikh Abu Ishaq al-Huwaini (Salafi)

- Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam sangat daif (ضعيف جداً), amat lemah (واه), matruk dan binasa (تالف).

[Nathl al-Nabal Bi Mu'jam al-Rijal (2/287)]

14. Dr Basyar ‘Awadh Ma’ruf (Salafi)

- Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam daif.

[Tahqiq Tarikh Baghdad (7/60,346), Tahqiq Sunan Ibnu Majah (hadis no. 238, 519, 1188)]

15. Syeikh Hasan bin Muhammad bin Haidar al-Waili (Salafi)

- Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam matruk.

[Nuzhah al-Albab Fi Qaul al-Termizi Wa Fi al-Bab (1/317)]

16. Syeikh Hussein Salim Asad al-Darani (Salafi)

- Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam daif.

 [Tahqiq Majma’ al-Zawaid (1/204)]

17. Syeikh Maher Yasin al-Fahl (Salafi)

- Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam daif.

[Al-Jami Fi al-‘Ilal Wa al-Fawaid (2/215) (5/268), Tahqiq Musnad al-Syafi’e (hadis no. 1513),  Tahqiq Bulugh al-Maram (hadis no. 607, 913)]

18. Syeikh ‘Amru Abdul Mun’im Salim (Salafi)

- Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam sangat daif (ضعيف جداً) dari segi hafalannya.

[Hadm al-Manarah (hlm. 201)]

Perbincangan Hadis Penguat Kepada Hadis Tawasul Nabi Adam

Syeikh Abdullah al-Ghumari al-Radd al-Muhkam al-Matin (hlm. 138, c: Mathba'ah al-Fahd al-Jadid) dan Syeikh Mahmud Sa’id Mamduh dalam Raf’u al-Manarah (hlm. 247, c: al-Maktabah al-Azhariyyah Lit Turath) ada menyebutkan syahid daripada hadis Maisarah al-Fajr dengan lafaz yang panjang: 

لَمَّا خلقَ اللَّهُ الأرضَ واستوى إلى السَّماءِ ، فسَوَّاهُنَّ سبعَ سماوَاتٍ ، وخلقَ العرشَ ؛ كتَبَ على ساقِ العرشِ : مُحمَّدٌ رسولُ اللَّهِ ؛ خاتَمُ الأنبياءِ . وخلقَ الجنَّةَ التي أسكنهَا آدمَ وحوَّاءَ ، فكتبَ اسمي على الأبوابِ والأوراقِ والقِبابِ والخيامِ ؛ وآدمُ بينَ الرُّوحِ والجسَدِ ، فلمَّا أحياهُ اللَّهُ تعالى ؛ نظر إلى العرشِ فرأى اسمي ، فأخبرَهُ اللَّهُ أنَّهُ سيِّدُ ولدِكَ . فلمَّا غرَّهُما الشَّيطانُ ؛ تابا واستشفَعا باسمي إليهِ

Riwayat ini diriwayatkan oleh Abu al-Hasan bin Bisyran daripada Abu Ja’far Muhammad bin ‘Amru daripada Ahmad bin Ishaq bin Soleh daripada MUHAMMAD BIN SOLEH daripada MUHAMMAD BIN SINAN AL-‘AWAQI daripada Ibrahim bin Thahman daripada Budail bin Maisarah daripada Abdullah bin Syaqiq daripada Maisarah al-Fajr daripada Nabi.

Imam al-Bukhari dalam Tarikh al-Kabir [(7/374), c: Dairah al-Ma'arif al-'Uthmaniyyah] sebut secara mu’allaq yang Muhammad bin Sinan hanya riwayat dengan lafaz yang ringkas:


قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ بُدْيَلِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ مَيْسَرَةَ الْفَجْرِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَتَى كُنْتَ نَبِيًّا؟ قَالَ كُنْتُ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ والجسد.

Selain itu, riwayat ini bermasalah sebab perawi selain Muhammad bin Soleh yang meriwayatkan daripada Muhammad bin Sinan al-‘Awaqi, semua meriwayatkan dengan lafaz yang ringkas [وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ]. 

Ada beberapa perawi yang meriwayatkan daripada Muhammad bin Sinan al-‘Awaqi, semuanya meriwayatkan dengan lafaz yang ringkas:

1. Riwayat perawi yang bernama Fahd [Fahd bin Sulaiman bin Yahya] sebagaimana dalam Syarah Musykil al-Athar [(15/231), no. 5977, c: Muassasah al-Risalah, tahqiq: Syu'aib al-Arnauth] oleh al-Tahawi:

حَدَّثَنَا فَهْدٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ الْعَوَقِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيق عَنْ مَيْسَرَةَ الْفَجْرِ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَتَى كُنْتَ نَبِيًّا؟ قَالَ: " كُنْتُ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ

2. Riwayat Ahmad bin Daud al-Makki sebagaimana dalam al-Mu’jam al-Kabir [(20/353), no. 833, c: Maktabah Ibnu Taimiyyah, tahqiq: Hamdi Abdul Majid al-Salafi] oleh al-Thabarani:

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الرَّقِّيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ الْمَكِّيُّ، قَالَا: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ الْعَوَقِيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ مَيْسَرَةَ الْفَجْرِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، " مَتَى كُنْتَ نَبِيًّا؟ قَالَ: «وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ»

3. Riwayat Uthman bin Sa’id al-Darimi sebagaimana dalam Dalail al-Nubuwah [(2/129), c: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, tahqiq: Abdul Mu'thi al-Qal'aji] oleh al-Baihaqi:

حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ إِمْلَاءً قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهُ، وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ الْعَنَزِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ الْعَوْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ مَيْسَرَةَ الْفَجْرِ قَالَ: " قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَتَى كُنْتَ نَبِيًّا؟ قَالَ: «وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ

4. Riwayat Muhammad bin Yunus bin al-Mubarak al-Ahwal sebagaimana dalam Mu’jam al-Sahabah [(3/129), c: Maktabah al-Ghuraba' al-Athariyyah] oleh Ibnu Qani’:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ بْنِ الْمُبَارَكِ الْأَحْوَلِ، نا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ الْعَوَقِيُّ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ بُدَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ مَيْسَرَةِ الْفَجْرِ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ , مَتَى كُنْتَ نَبِيًّا؟ قَالَ: «وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ

Yang lebih pelik lagi, saya temui riwayat Abu al-Hasan bin Bisyran yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam Dalail al-Nubuwah [(1/84), c: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, tahqiq: Abdul Mu'thi al-Qal'aji]:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّزَّازُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ الْعَوَقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ مَيْسَرَةَ الْفَجْرِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَتَى كُتِبْتَ نَبِيًّا؟ قَالَ: «وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ»

Dalam riwayat ini Ahmad bin Ishaq bin Soleh terus meriwayatkan daripada Muhammad bin Sinan tanpa perantaraan Muhammad bin Soleh

Kalau dalam al-Wafa’ oleh Ibnu al-Jauzi, Ahmad bin Ishaq bin Soleh meriwayatkan daripada Muhammad bin Soleh daripada Muhammad bin Sinan. 

Apa yang saya nampak - wallahu a’lam - riwayat Ibnu Bisyran dengan lafaz yang panjang tersebut mungkar. Hanya Ibnu al-Jauzi dalam al-Wafa yang meriwayatkan daripada Ibnu Bisyran dengan lafaz yang panjang melalui perawi Muhammad bin Soleh. 

Saya tidak jumpa sanad Ibnu al-Jauzi sampai Ibnu Bisyran sebab naskhah kitab (PDF) al-Wafa yang ada pada saya ialah kitab al-Wafa tanpa sanad (mu'allaq). 

Penambahan lafaz yang panjang dan nama perawi Muhammad bin Soleh ini mungkin berpunca daripada perawi antara Ibnu al-Jauzi dan Ibnu Bisyran. Ini yang tidak diberi perhatian oleh orang yang ingin menggunakan riwayat ini sebagai penguat kepada hadis tawassul Nabi Adam.

Syeikh Mahmud Sa'id Mamduh nukil sanad Ibnu Bisyran melalui perawi Muhammad bin Soleh pun daripada sumber kedua iaitu Majmu' Fatawa [(2/150), c: al-Malik Fahd] oleh Ibnu Taimiyyah. 

Riwayat Ibnu Bisyran yang tepat ialah sebagaimana yang al-Baihaqi riwayat dalam Dalail al-Nubuwah iaitu tanpa perawi Muhammad bin Soleh dan dengan lafaz yang pendek. Riwayat ini mungkin lebih tepat sebab al-Baihaqi terus riwayat daripada Ibnu Bisyran berbanding sanad Ibnu al-Jauzi yang lebih panjang.