Tuesday, July 10, 2018

Istilah Ilmu Hadis 29: Mutawatir (المُتَوَتِرُ)


Hadis yang diriwayatkan oleh sekumpulan perawi yang ramai di setiap tabaqat (peringkat) daripada tabaqat-tabaqat sanadnya, yang bilangan yang ramai tersebut menunjukkan mustahil pada adatnya mereka semua boleh berpakat untuk menipu atau berdusta, dan bentuk hadis tersebut pula disandarkan kepada lima pancaindera.

Syarat-syarat Hadis Mutawatir

1 – Perawi yang ramai dalam setiap tabaqat sanadnya.

Namun ulama telah berselisih pendapat dalam menentukan kadar bilangan yang ramai tersebut yang dapat dikatakan memenuhi syarat Mutawatir.

Maka ada yang meletakkan bilangannya 10 orang perawi yang meriwayatkan hadis itu, ada yang meletakkan 40 orang dan sebagainya, bahkan ada yang menyatakan bahawa bilangannya haruslah sehingga 300 orang. Namun, al-Hafiz Ibnu Hajar menyatakan bahawa:

Pendapat yang benar dalam menentukan syarat ‘ramai’ ini ialah tanpa ditentukan bilangan perawi tersebut. Ukuran yang diambil kira ialah kadar terhasilnya ilmu (secara yakin). Maka setiap kadar bilangan yang membawa kepada ilmu (secara yakin) dengan sendirinya adalah muktabar.

2 – Mustahil semua perawi tersebut sepakat untuk menipu atau berdusta. Begitu juga mustahil boleh berlaku penipuan tanpa mereka rancang. Maksudnya adalah mustahil pada adatnya bilangan yang ramai di setiap tabaqat ini berpakat semuanya untuk membuat pendustaan sama ada secara sengaja ataupun tidak.

3 – Berterusan bilangan yang ramai tersebut sepanjang sanad, iaitu dari asal sanad sehinggalah ke penghujungnya. Ertinya tidak berkurangan bilangan perawi yang ramai tersebut dan sekiranya berlebih pula tidaklah memberi kesan apa-apa.

4 – Hendaklah sandaran hadis tersebut kepada lima pancaindera, iaitu sama ada penglihatan, pendengaran atau sebagainya, seperti kata perawi: “Aku mendengar”, atau “Aku lihat”...Maka tidak termasuk sekiranya perawi hanya menyandarkan khabar itu kepada lojik akal sahaja, seperti: “Satu itu adalah separuh dari dua”, atau “Alam ini baharu”...

Maka semua hadis yang memenuhi keempat-empat syarat di atas dinamakan sebagai hadis Mutawatir. Namun sekiranya sesuatu hadis itu tidak memenuhi syarat-syarat di atas, walaupun hilang satu syarat sahaja daripadanya, ia dipanggil sebagai hadis Ahad.

Jenis-jenis Mutawatir

Hadis Mutawatir terbahagi kepada dua jenis, iaitu Mutawatir Lafzi dan Mutawatir Maknawi. Penerangannya adalah seperti berikut:

1. Mutawatir Lafzi:

Iaitu hadis yang diriwayatkan oleh bilangan perawi yang ramai dengan lafaz yang sama.

Sebagai contoh:

Hadis: “Sesiapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka dia telah menempah tempatnya di neraka.”

Hadis ini diriwayatkan oleh 70 orang sahabat dengan lafaz yang sama.

2. Mutawatir Maknawi

Iaitu hadis yang diriwayatkan oleh bilangan perawi yang rama dengan lafaz yang berbeza-beza, namun kesemua lafaz tersebut memberi makna yang sama.

Antara Mutawatir Maknawi ialah berbagai-bagai peristiwa yang disampaikan kepada kita oleh bilangan perawi yang ramai, yang setiap peristiwa yang berlaku tersebut terdapat satu perkara yang sama yang terlibat di dalamnya. Jadi secara tidak langsung, perkara sama yang disebut-sebut dalam semua peristiwa-peristiwa itu adalah menjadi Mutawatir Maknawi.

Sebagai contoh:

Hadis Nabi sallahu ‘alaihi wasallam mengangkat tangan ketika berdoa.

 Ia diriwayatkan oleh lebih daripada 20 orang sahabat. Setiap riwayat hadis tersebut menceritakan peristiwa yang berbeza-beza, namun semuanya ada menyebutkan bahawa Nabi sallahu ‘alaihi wasallam mengangkat tangan ketika bedoa.

Jadi kesepakatan para perawi dalam menyatakan bahawa Nabi sallahu ‘alaihi wasallam mengangkat tangan ketika berdoa ini dianggap Mutawatir Maknawi.

[Kamus Istilah Hadis, Sayyid Abdul Majid al-Ghauri, hlm. 462]

Istilah Ilmu Hadis 28: Hadis Qudsi (الْحَدِيثُ القُدْسِي)


Ia adalah sesuatu yang dinukilkan kepada kita oleh Nabi sallahu ‘alaihi wasallam dengan menyandarkannya kepada Allah.

Hadis ini dinamakan dengan nama tersebut  (suci atau tinggi) disebabkan penyandarannya kepada Zat Yang Maha Suci, suci daripada segala yang tidak layak bagi Allah.

Ia juga dinamakan dengan al-Hadith al-Ilahi dan al-Hadith al-Rabbani.

Hadis Qudsi ialah daripada kalam Allah, iaitu lafaz dan maknannya turun dari sisi Allah. Ada yang berpendapat, maknanya sahaja dari Allah, tetapi lafaznya ialah lafaz Nabi sallahu ‘alaihi wasallam.

[Kamus Istilah Hadis, Sayyid Abdul Majid al-Ghauri, hlm. 212]

Saturday, July 7, 2018

Keajaiban Hafalan Imam al-Bukhari


- Abu Hamid al-A'masy berkata:

"Aku melihat Muhammad bin Isma'il (al-Bukhari) ketika (pengkebumian) jenazah Sa'id bin Marwan dan Muhammad bin Yahya al-Zuhli (guru Imam al-Bukhari) menanyakan kepada beliau tentang nama-nama dan kunyah (gelaran) para perawi serta 'ilal hadis. Muhammad bin Isma'il menyebutkannya seperti (lajunya) anak panah, seolah-olah beliau sedang membaca Qul Huwallahu Ahad."

[Siyar A'lam al-Nubala', jil. 12, hlm. 432, c: Muassasah al-Risalah]

- Kata al-Imam al-Bukhari:

"Aku menghafal 100 ribu buah hadis sahih dan aku mengetahui 200 ribu hadis yang tidak sahih."

[Siyar A'lam al-Nubala', jil. 12, hlm. 415, c: Muassasah al-Risalah]

Imam al-Bukhari Menegur Gurunya Ketika Berusia 11 Tahun


Muhammad bin Abi Hatim berkata:

Aku bertanya kepada Abu 'Abdillah (al-Bukhari): "Bagaimana kamu mula menuntut ilmu?"

Beliau menjawab: "Aku diilhamkan untuk menghafal hadis ketika aku berada di kuttab (sekolah rendah/tadika)."

Aku bertanya: "Umur berapakan kamu ketika itu?"

Beliau menjawab: "10 tahun atau kurang. Kemudian aku keluar dari kuttab selepas umur 10 tahun. Aku berulang-alik belajar dengan al-Dakhili dan orang lain selain beliau. Suatu hari beliau membaca (sanad hadis) kepada orang ramai: Sufyan (meriwayatkan hadis) daripada Abi al-Zubair daripada Ibrahim. Aku berkata kepada beliau (al-Dakhili): Abu al-Zubair tidak meriwayatkan daripada Ibrahim. Beliau lalu memarahiku. Aku berkata kepadanya: Rujuk semula kitab kamu. Beliau masuk ke dalam (rumahnya) dan melihat kitab beliau lalu keluar. Beliau berkata kepadaku: Wahai budak, siapa dia (perawi yang sebenar)? Aku menjawab: Dia ialah al-Zubair bin 'Adi daripada Ibrahim. Beliau lalu mengambil pena daripadaku dan membetulkan kitabnya lalu berkata: Engkau betul."

Ditanya kepada Imam al-Bukhari: "Ketika umur berapakah kamu menegur al-Dakhili"

Beliau menjawab: "11 tahun."

[Siyar A'lam al-Nubala', al-Zahabi, jil. 12, hlm. 393, c: Muassasah al-Risalah]


Thursday, July 5, 2018

Hadis Palsu: Selawat 10 Kali Seperti Selawat Seluruh Makhluk


Al-Imam as-Suyuthi dalam kitabnya, Jam'u al-Jawami', menceritakan tentang satu riwayat daripada Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq r.a., beliau berkata :

"Aku pernah duduk di sisi Rasulullah saw, lalu seorang lelaki datang kepada Nabi saw dan memberi salam kepada Baginda Nabi, lalu Baginda menjawab salamnya."

"Wajah Baginda berseri-seri dan menyuruhnya duduk di sisi Baginda saw. Setelah lelaki itu menyelesaikan hajatnya dengan Rasulullah saw, lalu beredar, Baginda bersabda :"

"Wahai Abu Bakar, amalan lelaki ini pada setiap hari diangkat (ke langit) seperti amalan seluruh penduduk Bumi."

Aku (Abu Bakar) bertanya : "Bagaimanakah boleh begitu?"

Baginda menjawab : "Sesungguhnya pada waktu pagi, dia berselawat ke atasku 10 kali seperti selawat seluruh makhluk."

Aku (Abu Bakar) bertanya lagi : "Bagaimanakah boleh begitu?"

Baginda bersabda : "Dia membaca (selawat ini):

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ(نِ) النَّبِيِّ عَدَدَ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ مِنْ خَلْقِكَ،
وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ(نِ) النَّبِيِّ كَمَا يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نُّصَلِّيَ عَلَيْهِ،
وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ(نِ) النَّبِيِّ كَمَا أمَرْتَنَا أَن نُّصَلِّيَ عَلَيْهِ.

[Riwayat ad-Daruquthni]

Dipetik daripada buku : Amalan Orang Soleh susunan al-Fadhil Ustaz Muhadir Haji Joll as-Sanariy hafizahullah.

Ulasan:

Hadis ini diriwayatkan oleh al-Daraqutni dalam al-Afrad:

حدثنا محمد بن مخلد حدثنا سليمان بن الربيع النهدي حدثنا كادح بن رحمة الزاهد حدثنا ابن لهيعة الحضرمي عن سليم بن عامر عن أوسط بن عمرو البجلي عن أبي بكر الصديق قال:

 كُنْتُ عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فجاءه رجل فسلَّم، فردَّ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - وأطلق وجهه وأجلسه إلى جنبه، فلمّا قضى الرجلُ حاجتَه نهض، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (يا أبا بكر هذا رجل يُرفع له كلّ يومٍ كعمل أهل الأرض). فقلتُ: ولم ذاك؟ قال: (إنّه كلما أصبح صلى عليَّ عشر مرات كصلاة الخلق أجمع). قلتُ: وما ذاك؟ قال: (يقول: اللهم صلِّ على محمد النبي عدد مَن صلى عليه مِن خلقك، وصلِّ على محمد النبي كما ينبغي لنا أن نصلِّي عليه، وصلِّ على محمد النبي كما أمرتنا أن نصلي عليه.

Kata al-Daraqutni:

غريب من حديث أبي بكر، تفرَّد به سليمان بن الربيع النهدي عن كادح بن رحمة.

“Gharib daripada hadis Abu Bakar. Bersendirian meriwayatkannya oleh Sulaiman bin al-Rabi’ al-Nahdi daripada Kadih bin Rahman.”

Sulaiman bin al-Rabi’ al-Nahdi adalah perawi matruk sebagaimana kata al-Daraqutni dalam al-'Ilal.

Kadih bin Rahmah pula, kata al-Azdi: “Pendusta.”

Kata Ibnu ‘Adi:

عامة أحاديثه غير محفوظة، وَلا يتابع في أسانيده، وَلا في متونه.

“Secara umumnya hadis-hadisnya tidak terpelihara dan tidak ada sokongan pada sanad-sanadnya dan pada matan-matannya.”

Kata al-Hakim dan Abu Nu’aim:

روى عن مسعر والثوري أحاديث موضوعة.

“Dia meriwayatkan daripada Mis’ar dan al-Thauri hadis-hadis palsu.”

Kata Ibnu Hibban dalam al-Majruhin:

فِي نُسْخَةٍ كَتَبْنَاهَا عَنْهُ أَكْثَرهَا مَوْضُوعَة ومقلوبة

“Dalam naskhah yang kami tulisnya daripadanya (Kadih bin Rahmah) kebanyakannya palsu dan maqlub.”

Al-Hafiz al-Sayuthi menyebutkan hadis ini dalam al-Ziyadat ‘Ala al-Maudhu’at (no. 735). Begitu juga Ibnu ‘Arraq dalam Tanzih al-Syari’ah al-Marfu’ah (2/328) dan al-Syaukani dalam al-Fawaid al-Majmu’ah.

Istilah Ilmu Hadis 27: Maqthu’ (المَقْطُوعُ)


Apa yang disandarkan kepada Tabi’in daripada perkataan atau perbuatan, tidak kira sama ada bersambung sanad ataupun tidak.

Al-Hafiz Ibnu Hajar telah memasukkan ke dalam kategori Maqthu’ setiap yang disandarkan kepada golongan selepas para Tabi’in daripada kalangan Tabi’ al-Tabi’in dan juga golongan selepas mereka.

Hukum berhujah dengannya

Maqthu’ tidak boleh dijadikan hujah dalam suatu apapun daripada hukum-hukum Syara’, walaupun penisbahannya adalah sahih kepada pengucapnya.

Ini kerana ia adalah kata-kata atau perbuatan daripada seorang Muslim. Tetapi jika terdapat bukti menunjukkan ia adalah Marfu’ seperti kata-kata perawi – setelah menyebut nama Tabi’in -: “Beliau memarfu’kannya”  sebagai contoh, maka ia dikira sebagai mempunyai hukum Marfu’ Mursal.

Buku Yang terdapat Khabar Maqthu’

1 – Musannaf Ibnu Abi Syaibah oleh Ibnu Abi Syaibah (w. 235 H).

2 – Musannaf Abdul Razzaq oleh Abdul Razzaq al-San’ani (w. 276 H).

3 – Tafsir Ibnu Abi Hatim oleh Ibnu Abi Hatim al-Razi (w. 277 H).

4 – Tafsir al-Thabari oleh Ibnu Jarir al-Thabari (w. 310 H).

5 – Tafsir Ibnu al-Munzir oleh Ibnu al-Munzir al-Naisaburi (w. 319 H)

[Kamus Istilah Hadis, Sayyid Abdul Majid al-Ghauri, hlm. 532]

Istilah Ilmu Hadis 26: Marfu’ secara hukumnya (المَرْفُوعُ حُكْماً)


Sesuatu yang dinyatakan oleh Sahabat radiallahu ‘anhum yang tidak diambil daripada riwayat-riwayat Israiliyat dan ianya bukan sesuatu yang boleh diijtihadkan seperti penetapan waktu-waktu ibadat, penetapan pahala dan dosa, dan sebagainya.

Hukumnya

Ia adalah hujah di sisi jumhur ahli hadis.

Mereka telah mengambil daripada kata-kata Abu Hurairah radiallahu ‘anhu:

“Sesiapa yang berpuasa pada hari syak, maka dia telah mengingkari Abu al-Qasim (Nabi sallahu ‘alaihi wasallam).”

[Diriwayatkan oleh Ashab al-Sunan al-Arba’ah]

Kata-kata ‘Aisyah radiallahu ‘anha:

“Kami diarahkan untuk mengganti (qada’) puasa.”

Kata-kata Ibnu Mas’ud:

“Sesiapa yang berjumpa tukang tilik atau ahli sihir, maka dia telah mengkufuri apa yang diturunkan ke atas Muhammad sallahu ‘alaihi wasallam”

Semua yang diriwayatkan ini memiliki hukum marfu’ di sisi ulama.

Termasuk jenis  marfu’ ini juga lafaz yang diungkapkan apabila menyebut nama Sahabat radiallahu ‘anhum seperti: (يَرْفَعُ الْحَدِيثُ) [mengangkatkannya/memarfu’kan hadis], atau (يَبْلُغُ بِهِ) [menyampaikan sehingga kepada Nabi], atau (يَنْمِيهِ) [memarfu’kannya]. 

Begitu juga kata-kata Sahabat radiallahu ‘anhum seperti: (أُمِرْنَا بِكَذَا) [kami diperintahkan melakukan demikian], atau (نُهِينَا عَنْ كَذَا) [kami dilarang daripada perkara sekian], atau (مِنْ الْسُنَّةِ كَذا) [termasuk sunnah ialah begini].

Kesemua ini memiliki hukum marfu’.

[Kamus Istilah Hadis, Sayyid Abdul Majid al-Ghauri, hlm. 488]