Wednesday, September 20, 2017

Hadis Palsu dalam Kitab al-Syifa karangan al-Qadhi 'Iyadh?

- Berdasarkan penomboran hadis Syeikh Abduh Ali Kusyak [pentahqiq kitab al-Syifa], terdapat sekitar 1830 buah hadis dalam kitab ini, termasuk hadis-hadis yang berulang.

- Terdapat sebilangan kecil hadis yang tidak ditemui asalnya oleh al-Hafiz al-Sayuthi dalam kitab Manahil al-Sofa yang mentakhrijkan hadis-hadis kitab al-Syifa. Jika hadis-hadis yang tidak ditemui asalnya oleh al-Hafiz al-Sayuthi ini turut sama tidak ditemui sumbernya oleh ahli hadis yang lain, maka dapat dihukumkannya sebagai 'la asla lahu', seterusnya memberi gambaran wujudnya beberapa hadis-hadis 'la asla lahu' dalam kitab ini.

- Syeikh Abduh Ali Kusyak dalam kajiannya terhadap kitab al-Syifa berpendapat bahawa terdapat hadis-hadis daif dalam kitab ini yang masih boleh diamalkan dalam fadhail a'mal dan al-targhib wa al-tarhib dan ada sebilangan kecil hadis palsu.

- Syeikh Abdullah al-Talidi dalam kitab kitab Ithaf Ahl al-Wafa yang meringkaskan kitab al-Syifa berpendapat terdapat lebih 150 buah hadis-hadis palsu dan 'la asla lahu' dalam kitab ini. Pendapat beliau ini masih terbuka untuk dikaji semula dan hadis-hadis yang beliau hukum palsu pun mungkin masih ada khilaf padanya.

- Contohnya hadis berikut:

ما رأيتُ فَرْجَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قطُّ.

Kata 'Aisyah: "Aku tidak pernah sekali pun melihat kemaluan Rasulullah sallahu 'alaihi wasallam." (Riwayat al-Termizi dalam al-Syamail dan Ibnu Majah)

- Hadis ini dihukumkan sebagai 'la asla lahu' (palsu) oleh Syeikh Abdullah al-Talidi. Istilah 'la asla lahu' kebiasaannya digunakan bagi hadis-hadis yang tidak wujud dalam kitab-kitab hadis primer. Jika istilah ini digunakan bagi hadis musnad, maka yang dimaksud dengan istilah ini ialah hadis tersebut palsu sebagaimana penerangan Syeikh Abdul Fattah Abu Ghuddah dalam mukadimah tahqiq kitab al-Masnu'. Meskipun begitu ahli hadis yang lain seperti al-Hafiz Ibnu Hajar dalam al-Kafi al-Syaf dan al-Hafiz al-Busiri dalam Misbah al-Zujajah sekadar menghukumnya sebagai daif kerana terdapat perawi yang tidak dinamakan di dalam sanadnya. Saya sendiri kehairanan, atas dasar apa Syeikh al-Talidi menghukum palsu hadis ini kerana berdasarkan carian, saya tidak temui mana-mana ahli hadis yang menghukum palsu hadis ini. Wallahu a'lam.

- Jika wujud hadis palsu sekalipun, jumlahnya hanya sedikit jika dibandingkan dengan jumlah keseluruhan hadis-hadis dalam kitab al-Syifa dan sedikit pun tidak mengurangkan keagungan kitab tersebut.

Wallahu a'lam.

Monday, September 18, 2017

Tabaruk Ibnu Hibban dengan kubur Ali al-Ridha

Al-Imam Ibnu Hibban menceritakan dalam kitab al-Thiqat, berkenaan biodata ‘Ali bin Musa bin Ja’far bin Muhammad bin ‘Ali bin al-Hussein bin ‘Ali bin Abi Thalib, yang dikenali sebagai ‘Ali bin Musa al-Ridha:

“Kuburnya terletak di Sanabaz [Tus, Iran], luar kawasan al-Nuqan. Kuburnya dekat dengan kubur al-Rasyid, masyhur diziarahi. Aku menziarahi kuburnya banyak kali. Ketika aku ditimpa kesusahan sewaktu aku tinggal di Tus, aku menziarahi kubur ‘Ali bin Musa al-Ridha, semoga Allah limpahkan selawat ke atas datuknya dan ke atasnya. Aku berdoa kepada Allah supaya dihilangkan kesusahan tersebut. Lalu dihilangkan kesusahan yang menimpaku itu.

Ini sesuatu yang telah aku cuba berkali-kali dan aku mendapatinya mujarab. Semoga Allah mematikan kami dalam kecintaan terhadap al-Mustafa [Rasulullah] dan para ahli baitnya, semoga Allah limpahkan selawat ke atas baginda dan para ahli baitnya semuanya.”

Rujukan:

- Al-Thiqat, Ibnu Hibban, jil. 8, hlm. 457,  c. Dairah al-Ma'arif al-'Uthmaniyyah.

Tuesday, September 12, 2017

Tabaruk anak Imam Ahmad dengan baju bapanya

Al-Imam Ibnu al-Jauzi meriwayatkan dalam Manaqib Imam Ahmad dengan sanadnya daripada Fathimah binti Ahmad bin Hanbal, beliau berkata:

"Telah berlaku kebakaran di rumah saudaraku, Soleh. Dia telah berkahwin dengan wanita daripada keluarga yang kaya-raya. Mereka memberinya persalinan pengantin yang harganya hampir 4000 dinar dan telah dijilat api.

Lalu Soleh berkata: Aku tidak berasa sedih atas apa yang telah hilang daripadaku kecuali pakaian bapaku yang beliau bersolat denganya. Aku bertabaruk dengannya dan aku bersolat dengan memakainya.

Fathimah berkata: Setelah api padam, orang ramai masuk ke dalam rumah dan mendapati pakaian tersebut berada di atas katil. Api telah memakan setiap sesuatu di sekelilingnya dan pakaian tersebut selamat."

Kata pentahqiq kitab, Dr Abdullah bin Abdul Muhsin al-Turki:

"Perbuatan bertabaruk ini merupakan perkara yang tidak dipuji bahkan ia merupakan perbuatan bidaah. Ia boleh jadi salah satu daripada sebab perbuatan syirik jika pelakunya mengharapkan keberkatan daripada pakaian ini dan seumpamanya sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang soleh."

Soleh bin Imam Ahmad bin Hanbal ini merupakan Qadhi di Asbahan, Iran. Imam Ahmad sangat menyanyanginya dan memuliakannya. Al-Hafiz al-Zahabi turut masukkan kisah ini dalam kitab Siyar A'lam al-Nubala' (11/230) tanpa sebarang komentar. Nampaknya pentahqiq kitab berlagak pandai melebihi anak Imam Ahmad dan al-Hafiz al-Zahabi.

Rujukan:

Manaqib Imam Ahmad bin Hanbal, Ibnu al-Jauzi, hlm. 399, c. Dar Hijr.

Friday, September 8, 2017

Sifat penyayang dan simpati Sayyid Abdul Aziz al-Siddiq al-Ghumari


Sebagaimana yang beliau kisahkan sendiri dalam kitab Ta'rif al-Mu'tasi:

"Allah menjadikan dalam hatiku sifat penyayang dan simpati kepada setiap sesuatu yang mempunyai ruh. Aku tidak mampu untuk melihat haiwan disiksa.

Aku juga tidak sampai hati untuk memukul haiwan ketika menunggangnya dan aku tidak akan membiarkan sesiapa pun yang akan memukulnya, bahkan aku membiarkannya berjalan bebas.

Aku tidak mampu melihat haiwan disembelih apatah lagi aku sendiri hendak menyembelihnya.

Aku mempunyai seekor kucing di rumah. Aku sangat berbuat baik terhadapnya sehinggakan aku mengutamakan untuknya daging melebihi diriku sendiri jika ia datang ketika aku sedang makan. Sehinggakan ahli keluargaku merungut akan perbuatanku itu."

رحمة الله تعالى

Rujukan:

Abdul Aziz al-Siddiq al-Ghumari, Ta'rif al-Mu'tasi Bi Ahwal Nafsi, hlm. 74, c. Dar al-Raudhah al-Islamiyyah (2017).

Hadis sahih tentang ayam jantan

1 - إذا سمعتم صياح الديكة فسلوا الله من فضله فإنها رأت ملكا، وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان الرجيم فإنها رأت شيطانا

"Jika kamu semua mendengar kokokan ayam jantan, maka mintalah kepada Allah daripada kelebihanNya kerana ia melihat malaikat [dengan harapan malaikat akan bantu aminkan doa]. Jika kamu mendengar bunyi keldai, maka mohonlah pelindungan Allah daripada syaitan yang direjam, sesungguhnya ia melihat syaitan."

Riwayat al-Bukhari dan Muslim daripada hadis Abu Hurairah.

2 - لا تَسُبوا الدِّيكَ، فَإِنَّهُ يُوقِظُ للصلاةِ

“Jangan kamu mencela ayam jantan, kerana ia mengejutkan kamu untuk solat.”

Riwayat Abu Daud daripada hadis Zaid bin Khalid al-Juhani. Al-Imam al-Nawawi dalam Riyadh al-Salihin menilai sanadnya sahih. Al-Imam al-Nawawi meletakkan satu bab khas tentang makruhnya mencela ayam jantan dalam kitab Riyadh al-Salihin.Hadis: Tiga golongan yang dilaknat

Soalan:

Apa status hadis ini:

Rasulullah SAW bersabda: "Ada tiga macam orang yang terkena laknat Allah SWT iaitu seorang yang membenci kedua ibu bapanya, seseorang yang berusaha menceraikan sepasang suami isteri, kemudian setelah isteri tersebut dicerai ia menggantikannya sebagai suaminya dan seseorang yang berusaha agar orang-orang mukmin saling membenci dan saling mendengki antara sesamanya dengan hasutan-hasutannya". (Hadis Riwayat Ad Dailami)

Jawapan:

ثَلَاثَةٌ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ رَغِبَ عَنْ وَالِدَيْهِ، وَآخَرُ سَعَى فِي تَفْرِيقٍ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ لِيَخَلُفَ عَلَيْهَا بَعْدَهُ، وَآخَرُ سَعَى بِالْأَحَادِيثِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ لِيَتَعَادَوْا وَيَتَبَاغَضُوا

Hadis ini diriwayatkan oleh Ishaq bin Rahuyah dalam al-Musnad daripada hadis 'Umar bin al-Khattab sebagaimana yang al-Hafiz al-Busiri nyatakan dalam kitab Ithaf al-Khiyarah al-Maharah. Al-Hafiz al-Sayuthi dalam al-Jami' al-Kabir sandarkan hadis ini kepada al-Dailami tetapi saya tidak temui hadis ini dalam Musnad al-Firdaus. Wallahu a'lam.

Hadis ini didaifkan oleh al-Hafiz al-Busiri.

Kata al-Hafiz Ibnu Kathir dalam Musnad al-Faruq: "Dalam sanadnya ada perawi yang tidak dinamakan. Tetapi hadis ini berkaitan dengan al-targhib [ancaman daripada melakukan perbuatan dosa], dimaafkan [kalau daif sekalipun]."

Dalam sanadnya juga ada Habib bin Najih, dia adalah majhul [tidak dikenali].

Wallahu a'lam.

Thursday, August 31, 2017

Cipta hadis palsu untuk 'back up' anak

Al-Hakim al-Naisaburi meriwayatkan dalam kitab al-Madkhal Ila Kitab al-Iklil dengan sanadnya sehingga 'Ubaid bin Ishaq al-Dhabi al-Kufi daripada Saif bin 'Umar al-Taimi, beliau berkata:

"Aku berada bersama Sa'ad bin Tharif, lalu datang anaknya dari sekolah [dalam keadaan menangis].

Sa'ad lalu bertanya: Kenapa denganmu?

Anaknya menjawab: Guru telah memukulku.

Sa'ad lantas berkata: Aku akan memalukan mereka hari ini. Telah menceritakan kepadaku Ikrimah daripada Ibnu 'Abbas, beliau berkata: Nabi sallahu 'alaihi wasallam bersabda: Orang yang paling teruk di kalangan kamu adalah guru-guru anak kamu. Mereka yang paling sedikit rasa belas kasihannya kepada anak yatim dan mereka yang paling kasar terhadap orang-orang miskin.”

Kisah ini masyhur disebutkan dalam kitab-kitab Mustholah Hadis apabila membicarakan tentang golongan pemalsu hadis.

Bukan sahaja Sa’ad bin Tharif sahaja perawi yang bermasalah malah dua perawi sebelumnya iaitu Saif bin ‘Umar dan ‘Ubaid bin Ishaq juga adalah perawi yang bermasalah. Boleh jadi salah seorang daripada mereka bertiga yang memalsukan hadis ini.

Ibnu ‘Adi dalam al-Kamil juga teragak-agak dalam menentukan pemalsu hadis ini meskipun pada tempat yang lain beliau berpendapat Sa’ad bin Tharif yang memalsukannya kerana dia perawi yang paling bermasalah di antara ketiga-tiganya.