Sunday, July 23, 2017

Hadis: Kelebihan kutip makanan yang jatuh

من أَكَلَ مَا يَسْقُطُ مِنَ الْمَائِدَةِ خرج وَلَده صباح الْوُجُوه وَنفي عَنهُ الْفقر

"Sesiapa yang makan apa yang jatuh daripada makanannya, dia akan mendapat anak yang cantik rupanya dan dia akan terhindar daripada kefakiran."

Diriwayatkan oleh al-Dailami daripada Ibnu 'Abbas dengan sanad yang daif.

Kata Ibnu 'Arraq dalam Tanzih al-Syari'ah al-Marfu'ah:

"Dalam sanadnya ada Yusuf bin Abi Yusuf al-Qadhi, majhul."

Al-Khatib al-Baghdadi dalam Tarikh Baghdad meriwayatkan daripada Ibnu 'Abbas dengan lafaz yang berbeza:

مَنْ أَكَلَ مِمَّا يَسْقُطُ مِنَ الْخُوَانِ نُفِيَ عَنْهُ الْفَقْرُ وَنُفِيَ عَنْ وَلَدِهِ الْحُمْقُ

"Sesiapa yang makan apa yang terjatuh daripada meja maka dihindari daripadanya kefakiran dan dihindari daripada anaknya kebodohan."

Dalam sanadnya terdapat Abdul Somad bin Musa al-Hasyimi.

Kata al-Khatib al-Baghdadi:

"Mereka (ahli hadis) mendaifkannya."

Kata al-Zahabi dalam al-Mizan:

"Dia meriwayatkan hadis-hadis mungkar." 

Dalam sanadnya juga terdapat perawi-perawi yang majhul.”

Dr Basyar 'Awwad Ma'ruf, pentahqiq Tarikh Baghdad cenderung mengatakan ia palsu. Komennya:

"Sanadnya daif dan matannya mungkar. Tanda kepalsuannya jelas padanya."

Wallahu a'lam.

Riwayat yang lain:

من أكل ما يسقطُ منَ الخوانِ والقصعةِ أمِنَ منَ الفقرِ والمرضِ والجذامِ وصرِفَ عن ولدِه الحمقَ

“Sesiapa yang makan apa yang terjatuh daripada meja makan dan mangkuknya, maka dia aman daripada kefakiran, penyakit, kusta dan anaknya akan terhindar daripada kebodohan.”

Diriwayatkan oleh Abu al-Syeikh dalam al-Thawab daripada Jabir dengan sanad yang daif. 

Dalam sanadnya terdapat Ismail bin 'Ayyash. Riwayatnya daripada selain ahli Syam bercampur baur, dan ini adalah salah satu daripadanya.

Menurut al-Hafiz al-'Iraqi, ianya sangat mungkar.

Al-Hafiz al-Sakhawi membawakan beberapa riwayat lagi dalam kitab al-Maqasid al-Hasanah, menurutnya kesemuanya adalah mungkar.

Menurut beliau lagi dalam al-Ajwibah al-Mardiah, hadis-hadis seperti ini diriwayatkan daripada Anas, Jabir, Ibnu 'Abbas dan Abu Hurairah dan riwayat-riwayat ini tidak sunyi daripada kritikan.

Wallahu a'lam.

Diriwayatkan oleh Muslim dalam Sahihnya daripada Jabir:

إِذَا وَقَعَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَأْخُذْهَا، فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى وَلْيَأْكُلْهَا، وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ، وَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَ أَصَابِعَهُ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ


“Jika makanan salah seorang daripada kamu terjatuh maka ambillah. Buanglah bahagian yang kotor lalu makanlah dan jangan biarkannya untuk syaitan. Janganlah disapu tangannya dengan sapu tangan melainkan dia telah menjilat jari-jarinya [terlebih dahulu] kerana sesungguhnya dia tidak mengetahui di bahagian manakah pada makanannya yang mempunyai keberkatan.”

Thursday, July 13, 2017

Kisah Palsu: Jibril berpaling ketika kewafatan Nabi

Kisah kewafatan Rasulullah tersebut disebutkan secara panjang lebar oleh al-Khubawi dalam Nurrah al-Nasihin. Saya bawakan bahagian yang sebut tentang Malaikat Jibril berpaling tersebut sahaja:

قال عليه الصلاة والسلام: " يا ملك الموت أدن مني". فدنا يعالج قبض روح رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فلما بلغ الروح منه السرة، قال عليه الصلاة والسلام: "يا جبرائيل، ما أشد مرارة الموت ! " فولى جبرائيل وجهه عنه، فقال عليه الصلاة والسلام: " يا جبرائيل: أكرهت النظر إلى وجهي ؟" فقال جبرائيل: "يا حبيب الله: من يطيق قلبه أن ينظر إلى وجهك وأنت في سكرات الموت!

Nabi sallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Wahai Malaikat Maut, dekatlah kepadaku. Malaikat Maut pun mendekati Rasulullah sallahu ‘alaihi wasallam dan mula menjalankan tugasnya mencabut nyawa Rasulullah sallahu ‘alaihi wasallam. Apabila [dicabut rohnya] sampai ke pusat, baginda bersabda: “Wahai Jibrail, alangkah sakitnya rasa sakaratul maut ini.” Maka Jibrail memalingkan wajahnya dari pandangan Nabi, lalu baginda bersabda: Wahai Jibril, apakah engkau tidak suka melihat wajahku? Jibrail menjawab: Wahai kekasih Allah, siapakah orang yang sampai hati melihat wajah engkau sedangkan engkau dalam sakaratul maut?”

Menurut Dr Ahmad Lutfi Fadlullah dalam tesis PhD beliau, Takhrij Hadis Durrah al-Nasihin, tidak diragukan lagi bahawa lafaz ini adalah riwayat tukang cerita (القصاص) yang biasanya banyak menambah dan melebih-lebihkan cerita sebenar. Dalam beberapa kitab sejarah Nabi sallahu ‘alaihi wasallam yang muktabar, tidak dikesan satu riwayat pun yang menyebutkan cerita di atas.

Selain itu, beberapa keratan lafaz [yang] al-Khubawi [bawakan] amat gharib [ganjil] dan tidak masuk akal. Antaranya, ada dialog antara Rasulullah sallahu ‘alaihi wasallam dengan Jibril beberapa saat sebelum ajal tiba, bahkan sampai ajal tiba. Kalau pun para sahabat dapat mendengar perkataan Rasulullah sallahu ‘alaihi wasallam, apakah mereka dapat mendengar perkataan Jibril dan Malaikat Maut? Sedangkan [untuk] Rasulullah sallahu ‘alaihi wasallam menceritakan dialog ini adalah mustahil, sebab ajal baginda sudah hampir.

[Saya nukilkan dengan sedikit perubahan ayatnya].

Saturday, July 8, 2017

Kesilapan dalam kitab Taisir Mustholah al-Hadis


Kitab Taisir Mustholah al-Hadis karangan Dr Mahmud al-Thahhan[1] - pada pandangan saya - merupakan sebuah kitab ilmu Mustolah al-Hadith moden yang berkat. Bahasanya mudah, susunannya kemas berserta contoh-contoh yang diberi memudahkan kefahaman pembaca. Kitab ini tersebar luas dan dinasihatkan oleh para masyaikh agar dibaca oleh para pemula ilmu ini kerana kitab ini walaupun nipis tetapi perbincangannya meliputi hampir keseluruhan perbincangan cabang-cabang ilmu hadis. Kitab ini sudah dicetak sebanyak 11 kali – berdasarkan naskah yang ada pada saya – dan dijadikan teks rujukan di universiti di seluruh dunia. Saya juga pernah belajar sebahagian kecil daripada kitab ini ketika belajar di Darul Quran dahulu kerana kitab ini dijadikan muqarrar di sana.

Tatkala membaca perbincangan al-mursal al-khafi dalam kitab ini, saya terjumpa sebuah kesilapan contoh hadis yang diberikan oleh Dr Mahmud al-Thahhan. Sebelum membincangkan kesilapan contoh hadis yang diberikan oleh Dr Mahmud al-Thahhan, elok difahami maksud al-mursal al-khafi terlebih dahulu.

Hadis al-mursal al-khafi adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi daripada perawi lain yang sezaman dengannya sedangkan dia tidak pernah bertemu dan mendengar hadis daripada perawi tersebut.[2]

Dr Mahmud al-Thahhan memberikan sebuah contoh hadis al-mursal al-khafi iaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah daripada jalur ‘Umar bin Abdul ‘Aziz daripada ‘Uqbah bin ‘Amir secara marfu’:

رَحِمَ اللَّهُ حَارِسَ الْحَرَسِ

“Semoga Allah merahmati para tentera [yang menjaga kaum Muslimin].”

Kata Dr Mahmud al-Thahhan: “Sesungguhnya ‘Umar tidak bertemu dengan ‘Uqbah sebagaimana kata al-Mizzi dalam al-Athraf.”

Contoh yang diberikan oleh Dr Mahmud al-Thahhan ini tidak tepat kerana ‘Umar bin Abdul ‘Aziz tidak sezaman dengan ‘Uqbah bin ‘Amir.

‘Umar bin Abdul ‘Aziz dilahirkan pada tahun 61 hijrah dan ada yang mengatakan beliau dilahirkan pada tahun 63 Hijrah. Beliau meninggal dunia pada tahun 101 Hijrah.

‘Uqbah bin ‘Amir pula meninggal dunia pada tahun 58 Hijrah.

Ketika ‘Umar bin Abdul ‘Aziz dilahirkan, ‘Uqbah bin ‘Amir sudah 3 atau 5 tahun meninggal dunia. Jadi mereka berdua tidak sezaman dan ini bersalahan dengan takrif hadis al-mursal al-khafi yang mengsyaratkan bahawa kedua-dua perawi tersebut mesti sezaman. Seeloknya hadis ini disebutkan sebagai contoh hadis al-Munqathi’ [yang terputus sanad].

Ketika membelek-belek buku di Maktabah al-Lu’lu’ah - saya panggil maktabah ini maktabah Wahabi sebab banyak jual kitab-kitab Wahabi - di belakang Masjid al-Azhar, saya menemui sebuah kitab yang mengkritik kitab Taisir Mustholah al-Hadis yang dikarang oleh Syeikh Thariq ‘Iwadhullah (daripada aliran Salafi Wahabi) yang berjudul Islah al-Isthilah Naqd Kitab Taisir Mustholah al-Hadith. Dalam kitab ini, Syeikh Thariq ‘Iwadhullah turut mengkritik contoh hadis yang diberikan oleh Dr Mahmud al-Thahhan bahkan turut mengkritik takrif hadis al-mursal al-khafi yang diberikan oleh beliau. Contoh hadis ini disebutkan oleh al-Hafiz al-‘Iraqi dalam Syarah al-Tabsirah Wa al-Tazkirah dan al-Hafiz al-Sayuthi dalam kitab Tadrib al-Rawi. Mungkin Dr Mahmud al-Thahhan sekadar mengikut al-Hafiz al-'Iraqi dan al-Hafiz al-Sayuthi tanpa menelitinya semula. Wallahu a’lam.

Kitab Islah al-Isthilah yang setebal 368 halaman ini mengkritik beberapa kesilapan yang dilakukan oleh Dr Mahmud al-Thahhan dalam kitabnya ini. Pada bahagian mukadimah, penulis menyatakan bahawa kitab Taisir Mustholah al-Hadis adalah sebuah kitab yang bermanfaat yang mempunyai kesan yang jelas dalam memudahkan ilmu hadis. Penulis juga menyatakan bahawa kitab ini bukanlah berbentuk kritikan semata-mata terhadap kitab Taisir Mustholah al-Hadis, tetapi penulis turut memasukkan penjelasan dan penambahbaikan terhadap kitab asalnya.

Saya fikir elok bagi sesiapa yang membaca kitab Taisir Mustholah al-Hadis agar mengandingkannya dengan kitab Islah al-Isthilah di samping kitab-kitab Mustholah al-Hadis yang lain sama ada yang klasik mahupun yang moden.

Wallahu a’lam.

Video Dr Mahmud al-Thahhan di Youtube:[1] Dr Mahmud al-Thahhan dilahirkan pada 1937 di Halab, Syiria. Beliau mendapat pendidikan rendah dan menengah di Halab, Syiria lalu masuk ke Kuliah Syariah di Universiti Dimasq. Beliau mendapar PHD dalam bidang Hadis dan Ilmunya di Kuliah Usuluddin, Universiti al-Azhar. Tajuk tesis beliau ialah ‘al-Khatib al-Baghdadi dan kesanya dalam Ilmu Hadis’. Sebuah lagi kitab beliau yang bermanfaat ialah kitab Usul al-Takhrij al-Ahadith Wa Dirasah al-Asanid.

[2] Manhaj al-Naqd Fi ‘Ulum al-Hadith, Dr Nuruddin al-‘Itr, hlm. 386, c. Dar al-Fikr.

Wednesday, June 21, 2017

Hadis: "Banyakkanlah meminta doa daripada orang lain..."

اسْتَكْثِرْ مِنَ النَّاسِ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ لَكَ، فَإِنَّ الْعَبْدَ لَا يَدْرِي عَلَى لِسَانِ مَنْ يُسْتَجَابُ لَهُ أَوْ يُرْحَمُ، وَلِذَلِكَ جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمُسْلِمِينَ شُفَعَاءَ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ

“Banyakkanlah meminta doa daripada orang lain untuk kebaikan dirimu. Sesungguhnya seorang hamba itu tidak mengetahui lisan siapakan di antara manusia itu yang dikasihi oleh Allah dan dikabulkan baginya (apabila dia berdoa). Disebabkan itu Allah menjadikan kaum Muslimin itu sebagai pemberi syafaat sesama mereka.”

Takhrij hadis

Hadis ini diriwayatkan oleh al-Daraqutni (m. 385H) dalam Gharaib Malik, Tamam al-Razi (m. 414H) dalam Fawaid Tamam, dan al-Khatib al-Baghdadi (m. 463H) dalam al-Ruwah ‘An Malik, kesemuannya meriwayatkan melalui jalur perawi Nusair bin Abi ‘Uqbah@’Utbah al-Balisi al-Daqqaq daripada ‘Ali bin ‘Isa al-Ghassani daripada Malik bin Anas daripada hadis Abu Hurairah.

Penilaian hadis

Hadis ini diisyaratkan sebagai daif oleh al-Hafiz al-Sayuthi (m. 911H) dalam al-Jami’ al-Saghir.

Al-Munawi (m. 1031H) dalam al-Taisir Bi Syarh al-Jami’ al-Saghir mengatakan bahawa sanadnya daif.

Dalam Faidh al-Qadir Syarh al-Jami’ al-Saghir pula al-Munawi menyatakan bahawa penulis (al-Sayuthi) berdiam diri (daripada mengisyaratkan status hadis ini) dan sesiapa yang menyangka bahawa penulis mengisyaratkan kedaifan hadis ini maka dia telah terkeliru.

Dalam kitab al-Jami’ al-Saghir yang dicetak bersama kitab Faidh al-Qadir jelas menunjukkan bahawa al-Hafiz al-Sayuthi mengisyaratkan huruf dhad (ض) bagi hadis ini sebagai tanda kedaifannya. Barangkali naskhah al-Jami’ al-Saghir yang sampai kepada al-Munawi tidak terdapat tanda ini. Wallahu a’lam.

Muhammad bin Ismail al-San’ani (m. 1182H) dalam al-Tanwir Syarah al-Jami’ al-Saghir juga dilihat bersetuju dengan penilaian al-Hafiz al-Sayuthi.

Nusair bin Abi ‘Uqbah@’Utbah dan ‘Ali bin ‘Isa al-Ghassani dinilai sebagai majhul (tidak dikenali) oleh al-Daraqutni dan al-Khatib al-Baghdadi. Entah kerana apa, Al-Hafiz al-Zahabi dalam Mizan al-I’tidal mengatakan bahawa Ali bin ‘Isa al-Ghassani ini meriwayatkan khabar palsu daripada Malik. Kemungkinan ia hanya daif sahaja dan tidak sampai ke tahap palsu. Wallahu a’lam.

Kritikan

Dalam buku Himpunan Hadis Masyhur (ms. 345) karangan Dr Budah@Udah Mohsin dan Dr Jawiah Dakir menyatakan bahawa menurut al-Sayuthi hadis ini diriwayatkan oleh al-Khatib al-Baghdadi di dalam kitabnya al-Tarikh.

Ini adalah satu kesilapan kerana hadis ini tidak diriwayatkan oleh al-Khatib al-Baghdadi dalam Tarikh Baghdad sebaliknya kitab Ruwah Malik@al-Ruwah ‘An Malik. Penulis juga merujuk kepada al-Albani sedangkan al-Albani dalam Silsilah al-Ahadith al-Dha’ifah Wa al-Maudhu’ah turut menyatakan bahawa ia diriwayatkan oleh al-Khatib al-Baghdadi dalam al-Ruwah ‘An Malik.

Pengajaran hadis

Hadis ini mengandungi galakan memohon doa daripada orang-orang mukmin secara umumnya dan lebih-lebih lagi daripada orang-orang soleh, ahli ibadat dan orang yang zuhud kerana ada manusia di kalangan hamba-hamba Allah ini yang dikasihi olehNya dan apabila dia berdoa nescaya dimustajabkan doanya.

Wallahu a’lam.

Saturday, June 17, 2017

Isu hadis 'kepal tanah baca surah al-Qadr'

Saya melihat masih ada beberapa orang yang berkeras mempertahankan kewujudan hadis 'kepal tanah baca surah al-Qadr' dengan alasan ia wujud dalam beberapa buah kitab fiqh dan dengan alasan 'jika tidak jumpa dalam kitab hadis tidak semestinya ia tidak wujud'.
Saya katakan bahawa hadis mestilah dirujuk dalam kitab-kitab hadis, bukannya kitab fiqh. Saya pernah tulis sebelum ini teguran al-Imam Muhammad Abdul Hayy al-Laknawi terhadap orang-orang yang berpegang secara yakin terhadap hadis-hadis dalam kitab-kitab fiqh.
Menurut beliau, tidak hanya disebabkan hadis tersebut ada dalam kitab-kitab fiqh maka ia diyakini secara pasti bahawa ia warid daripada Nabi sallahu ‘alaihi wasallam. Betapa banyak hadis-hadis yang disebutkan dalam kitab-kitab yang muktabar sedangkan ia adalah palsu.
Jika penulis kitab tersebut dikalangan ahli hadis, ya, mungkin dapat dipegang hadis-hadis yang disebut oleh penulis kitab atau jika penulis menyandarkan hadis-hadis tersebut kepada kitab-kitab hadis maka mungkin kita boleh menerimanya jika dia benar dalam menukilkannya.
Lihat teguran Al-Imam Mulla Ali al-Qari terhadap pengarang kitab al-Nihayah dan para pensyarah kitab al-Hidayah (fiqh mazhab Hanafi) yang memuatkan hadis palsu tentang mengqadha solat fardu pada Jumaat terakhir bulan Ramadhan dapat menampung solat yang telah luput selama 70 tahun. Kata Mulla 'Ali al-Qari: "Mereka bukan ahli hadis (walaupun mereka adalah ahli fiqh)." [Rujuk ta'liq Syeikh Abdul Fattah Abu Ghuddah ke atas kitab al-Ajwibah al-Fadilah, ms. 30.]
Bagi yang kehairanan kenapa wujud hadis-hadis palsu dalam karya-karya ulama, dipersilakan baca penulis Ustaz Khafidz Soroni berkenaan isu ini yang bertajuk 'Tak Pelik Ulama Terguna Hadis Palsu' [1].
Jika sesebuah ucapan yang didakwa sebagai hadis tidak ditemui dalam kitab-kitab hadis yang bersanad -setelah dicari oleh mereka yang pakar - maka memadailah untuk dihukumi ia sebagai tidak wujud dan palsu. Inilah garis panduan yang digariskan oleh al-Hafiz al-Sayuthi dalam Tadrib al-Rawi dan Ibnu 'Arraq dalam Tanzih al-Syari'ah al-Marfu'ah. Jika ingin mengambil sikap berhati-hati daripada menghukum ia sebagai palsu sekalipun, maka kita seharusnya mengambil sikap tawaqquf dengan tidak menyebarkannya sehinggalah dipastikan kewujudannya.
Ironinya, mereka yang mendakwa ia sebagai hadis pun tidak dapat buktikan ia wujud dalam kitab-kitab hadis muktabar. Lalu dituduh orang yang mengatakannya palsu sebagai pendusta atas nama Nabi. Siapa yang berdusta atas nama nabi sebenarnya ini? Kalau benar ia wujud sila buktikan kewujudannya.
Ustaz Khafidz sudah lama menjawab isu ini. Menurut beliau, ia bukan hadis nabi sallahu 'alaihi wasallam. Berdasarkan carian, kitab terawal yang menyebutkannya adalah kitab al-Nurain Fi Islah al-Darain oleh al-Hubasyi (w. 782H) dan beliau tidak menyebutkannya sebagai hadis. Barangkali ia hanya mujarabat daripada para solehin. Jika hendak beramal dengannya sekalipun, seharusnya tidak menyandarkan amalan tersebut kepada Nabi sallahu 'alaihi wasallam.

Wallahu a'lam.

Wednesday, May 24, 2017

Hadis: Sebaik-baik manusia...

أفضل النَّاس الْمُؤمن الْعَالم الَّذِي إِن احْتِيجَ إِلَيْهِ نفع وَإِن استغني عَنهُ أَغْنَى نَفسه

“Sebaik-baik manusia adalah orang mukmin yang alim. Jika [orang] berhajat kepadanya dia akan memberi manfaat. Jika [orang] tidak berhajat kepadany, dia tidak berhajat kepada orang lain.”

Hadis ini disebutkan oleh al-Ghazali dalam Ihya’ Ulum al-Din dan menyebutkannya sebagai sabda Nabi sallahu ‘alaihi wasallam.

Menurut al-Subki dalam Thabaqat al-Syafi’eyyah al-Kubra, beliau tidak temui sanad bagi hadis ini.
Walaupun demikian, al-Hafiz al-‘Iraqi berjaya menemui sumbernya. Kata al-‘Iraqi dalam Takhrij Ahadith al-Ihya’:

أخرجه البيهقي في شعب الإيمان موقوفاً على أبي الدرداء بإسناد ضعيف ولم أره مرفوعاً.

“Dikeluarkan oleh al-Baihaqi dalam Syu’ab al-Iman secara mauquf (terhenti) kepada Abi al-Darda’ dengan sanad yang daif dan aku tidak melihatnya marfu’ (bersambung sehingga Nabi).

Lafaz yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi sedikit berbeza daripada apa yang dibawakan oleh al-Ghazali, iaitu:

فَإِنَّ أَعْبَدَ النَّاسِ رَجُلٌ عَالِمٌ، إِنِ احْتِيجَ إِلَيْهِ نَفَعَ بِعِلْمِهِ، وَإِنِ اسْتُغْنِيَ عَنْهُ نَفَعَ نَفْسَهُ بِالْعِلْمِ الَّذِي جَعَلَهُ اللهُ عِنْدَهُ

“Manusia yang paling tinggi rasa penghambaannya adalah orang yang alim. Jika [orang] berhajat kepadanya, dia akan memberi manfaat dengan ilmunya. Jika [orang] tidak berhajat kepadanya, dia akan mengambil manfaat dengan ilmu yang Allah berikan kepadanya.”

Hadis ini juga diriwayatkan secara marfu’ oleh al-Dailami dalam al-Firdaus dan Ibnu ‘Asakir dalam Tarikh Dimasq dengan daripada ‘Ali:

نِعْمَ الرَّجُلُ الْفَقِيهُ فِي الدِّينِ ; إِنِ احْتِيجَ إِلَيْهِ نَفَعَ، وَإِنِ اسْتُغْنِيَ عَنْهُ أَغْنَى نَفْسَهُ

“Sebaik-baik orang adalah orang yang faqih dalam agama. Jika [orang] berhajat kepadanya maka dia memberi manfaat. Jika [orang] tidak berhajat kepadanya, dia tidak berhajat kepada orang lain.”

Dalam sanadnya terdapat ‘Isa bin Abdullah bin Muhammad bin ‘Umar bin ‘Ali bin Abi Thalib. Dia dinilai sebagai pendusta dan matruk al-hadis [ditinggalkan hadisnya] oleh al-Daraqutni. Kata Ibnu Hibban: “Dia meriwayatkan sesuatu yang palsu daripada datuk moyangnya.” Kata Abu Nu’aim: “Dia meriwayatkan daripada datuk moyangnya hadis-hadis mungkar. Jangan tulis hadisnya. Dia tidak bernilai sedikit pun [لا شيء].”

Wallahu a’lam.

Friday, May 19, 2017

Hadis palsu: Allah mengangkat azab kubur apabila orang alim dan penuntut ilmu melalui sebuah kampung

إِنَّ الْعَالِمَ وَالْمُتَعَلِّمَ إِذَا مَرَّا عَلَى قَرْيَةٍ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَرْفَعُ الْعَذَابَ عَنْ مَقْبَرَةِ تِلْكَ الْقَرْيَةِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا

“Sesungguhnya jika seorang alim dan penuntut ilmu melalui sebuah kampung Allah akan menangkat azab daripada perkuburan kampung tersebut selama 40 hari.”

Saya temui hadis dengan makna yang sama tetapi dengan sedikit perbezaan lafaz yang disebutkan oleh Syeikh Muhammad bin Ismail Daud al-Fathani dalam kitab Matla’ al-Badrain (kitab fadhilat ilmu):

إِذَا مَرَّ مُتَعَلِّم عَلَى قَرْيَةٍ رَفَعَ اللهُ العَذَابَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا مِنْ مَقَابِر تِلْكَ القَرْيَةِ

“Jika penuntut ilmu melalui sebuah kampung Allah akan menangkat azab selama 40 hari daripada perkuburan kampung tersebut.”

Penilaian hadis

1. Al-Hafiz al-Sayuthi (w. 911H) dalam Takhrij Ahadith Syarh al-‘Aqaid berkata: “Tidak ada asal baginya [لَا أَصْلَ لَهُ].”

Maksud ‘tidak ada asal baginya’ ialah ‘tidak ada sanad baginya.’

Penilaian al-Hafiz al-Sayuthi ini diikuti oleh beberapa orang ulama selepasnya, antaranya:

a. Al-Mulla ‘Ali al-Qari (w. 1014H) dalam al-Asrar al-Marfu’ah dan al-Masnu’.

b. Mar’ie al-Kirmani al-Hanbali (w. 1033H) dalam al-Fawaid al-Maudhu’ah juga menghukumnya sebagai tidak ada asal.

c. Al-‘Ajluni (w. 1162H)dalam Kasyf al-Khafa’.

Beliau menambah: “Dan sepertinya apa yang dikeluarkan oleh al-Tha’labi dan ramai di kalangan ahli tafsir daripada Huzaifah secara marfu’:

إن القوم ليبعث الله عليهم العذاب حتمًا مقضيًّا, فيقرأ الصبي من صبيانهم في الكتاب: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الفاتحة: 2] فيسمعه الله تعالى فيرفع الله عنهم بذلك عذاب أربعين سنة

Sesungguhnya terdapat satu kaum yang Allah turunkan kepada mereka azah. Lalu salah seorang daripada kanak-kanak daripada kanak-kanak mereka membaca ‘الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ’ [surah al-Fatihah] lalu Allah mendengarnya maka Allah mengangkat azab tersebut daripada mereka selama 40 hari.

Sesungguhnya ia adalah palsu sebagaimana kata al-Hafiz al-‘Iraq  dan selainnya. Dan ada yang mengatakan bahawa ia daif.”

d. Al-Qawuqji (w. 1305H) dalam al-Lu’lu’ al-Marsu’ turut menghukumnya sebagai tidak ada asal.

Wallahu a’lam.