Sunday, July 23, 2017

Hadis: Kelebihan kutip makanan yang jatuh

من أَكَلَ مَا يَسْقُطُ مِنَ الْمَائِدَةِ خرج وَلَده صباح الْوُجُوه وَنفي عَنهُ الْفقر

"Sesiapa yang makan apa yang jatuh daripada makanannya, dia akan mendapat anak yang cantik rupanya dan dia akan terhindar daripada kefakiran."

Diriwayatkan oleh al-Dailami daripada Ibnu 'Abbas dengan sanad yang daif.

Kata Ibnu 'Arraq dalam Tanzih al-Syari'ah al-Marfu'ah:

"Dalam sanadnya ada Yusuf bin Abi Yusuf al-Qadhi, majhul."

Al-Khatib al-Baghdadi dalam Tarikh Baghdad meriwayatkan daripada Ibnu 'Abbas dengan lafaz yang berbeza:

مَنْ أَكَلَ مِمَّا يَسْقُطُ مِنَ الْخُوَانِ نُفِيَ عَنْهُ الْفَقْرُ وَنُفِيَ عَنْ وَلَدِهِ الْحُمْقُ

"Sesiapa yang makan apa yang terjatuh daripada meja maka dihindari daripadanya kefakiran dan dihindari daripada anaknya kebodohan."

Dalam sanadnya terdapat Abdul Somad bin Musa al-Hasyimi.

Kata al-Khatib al-Baghdadi:

"Mereka (ahli hadis) mendaifkannya."

Kata al-Zahabi dalam al-Mizan:

"Dia meriwayatkan hadis-hadis mungkar." 

Dalam sanadnya juga terdapat perawi-perawi yang majhul.”

Dr Basyar 'Awwad Ma'ruf, pentahqiq Tarikh Baghdad cenderung mengatakan ia palsu. Komennya:

"Sanadnya daif dan matannya mungkar. Tanda kepalsuannya jelas padanya."

Wallahu a'lam.

Riwayat yang lain:

من أكل ما يسقطُ منَ الخوانِ والقصعةِ أمِنَ منَ الفقرِ والمرضِ والجذامِ وصرِفَ عن ولدِه الحمقَ

“Sesiapa yang makan apa yang terjatuh daripada meja makan dan mangkuknya, maka dia aman daripada kefakiran, penyakit, kusta dan anaknya akan terhindar daripada kebodohan.”

Diriwayatkan oleh Abu al-Syeikh dalam al-Thawab daripada Jabir dengan sanad yang daif. 

Dalam sanadnya terdapat Ismail bin 'Ayyash. Riwayatnya daripada selain ahli Syam bercampur baur, dan ini adalah salah satu daripadanya.

Menurut al-Hafiz al-'Iraqi, ianya sangat mungkar.

Al-Hafiz al-Sakhawi membawakan beberapa riwayat lagi dalam kitab al-Maqasid al-Hasanah, menurutnya kesemuanya adalah mungkar.

Menurut beliau lagi dalam al-Ajwibah al-Mardiah, hadis-hadis seperti ini diriwayatkan daripada Anas, Jabir, Ibnu 'Abbas dan Abu Hurairah dan riwayat-riwayat ini tidak sunyi daripada kritikan.

Wallahu a'lam.

Diriwayatkan oleh Muslim dalam Sahihnya daripada Jabir:

إِذَا وَقَعَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَأْخُذْهَا، فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى وَلْيَأْكُلْهَا، وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ، وَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَ أَصَابِعَهُ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ


“Jika makanan salah seorang daripada kamu terjatuh maka ambillah. Buanglah bahagian yang kotor lalu makanlah dan jangan biarkannya untuk syaitan. Janganlah disapu tangannya dengan sapu tangan melainkan dia telah menjilat jari-jarinya [terlebih dahulu] kerana sesungguhnya dia tidak mengetahui di bahagian manakah pada makanannya yang mempunyai keberkatan.”

Thursday, July 13, 2017

Kisah Palsu: Jibril berpaling ketika kewafatan Nabi

Kisah kewafatan Rasulullah tersebut disebutkan secara panjang lebar oleh al-Khubawi dalam Nurrah al-Nasihin. Saya bawakan bahagian yang sebut tentang Malaikat Jibril berpaling tersebut sahaja:

قال عليه الصلاة والسلام: " يا ملك الموت أدن مني". فدنا يعالج قبض روح رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فلما بلغ الروح منه السرة، قال عليه الصلاة والسلام: "يا جبرائيل، ما أشد مرارة الموت ! " فولى جبرائيل وجهه عنه، فقال عليه الصلاة والسلام: " يا جبرائيل: أكرهت النظر إلى وجهي ؟" فقال جبرائيل: "يا حبيب الله: من يطيق قلبه أن ينظر إلى وجهك وأنت في سكرات الموت!

Nabi sallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Wahai Malaikat Maut, dekatlah kepadaku. Malaikat Maut pun mendekati Rasulullah sallahu ‘alaihi wasallam dan mula menjalankan tugasnya mencabut nyawa Rasulullah sallahu ‘alaihi wasallam. Apabila [dicabut rohnya] sampai ke pusat, baginda bersabda: “Wahai Jibrail, alangkah sakitnya rasa sakaratul maut ini.” Maka Jibrail memalingkan wajahnya dari pandangan Nabi, lalu baginda bersabda: Wahai Jibril, apakah engkau tidak suka melihat wajahku? Jibrail menjawab: Wahai kekasih Allah, siapakah orang yang sampai hati melihat wajah engkau sedangkan engkau dalam sakaratul maut?”

Menurut Dr Ahmad Lutfi Fadlullah dalam tesis PhD beliau, Takhrij Hadis Durrah al-Nasihin, tidak diragukan lagi bahawa lafaz ini adalah riwayat tukang cerita (القصاص) yang biasanya banyak menambah dan melebih-lebihkan cerita sebenar. Dalam beberapa kitab sejarah Nabi sallahu ‘alaihi wasallam yang muktabar, tidak dikesan satu riwayat pun yang menyebutkan cerita di atas.

Selain itu, beberapa keratan lafaz [yang] al-Khubawi [bawakan] amat gharib [ganjil] dan tidak masuk akal. Antaranya, ada dialog antara Rasulullah sallahu ‘alaihi wasallam dengan Jibril beberapa saat sebelum ajal tiba, bahkan sampai ajal tiba. Kalau pun para sahabat dapat mendengar perkataan Rasulullah sallahu ‘alaihi wasallam, apakah mereka dapat mendengar perkataan Jibril dan Malaikat Maut? Sedangkan [untuk] Rasulullah sallahu ‘alaihi wasallam menceritakan dialog ini adalah mustahil, sebab ajal baginda sudah hampir.

[Saya nukilkan dengan sedikit perubahan ayatnya].